Έργο συνδυασμένων μεταφορών Sea2Sea

Στην επικαιρότητα τόσο του βουλγαρικού  όσο και του ελληνικού  τύπου επανήλθε το σχέδιο συνδυασμένων / πολυτροπικών μεταφορών Sea2Sea, που φιλοδοξεί να συνδέει μελλοντικά τα λιμάνια της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης από πλευράς Ελλάδας και του Burgas, της Varna και του παραδουνάβιου λιμανιού του Russe, από πλευράς Βουλγαρίας, λειτουργώντας ως εναλλακτική διαδρομή για τη σύνδεση του Αιγαίου με τη Μαύρη Θάλασσα, έναντι της διάσχισης των στενών του Βοσπόρου. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο 2012 είχε εγκριθεί, στο πλαίσιο του προγράμματος διευρωπαϊκών δικτύων TEN-T, χρηματοδότηση μελέτης διάρκειας περίπου δύο ετών και προϋπολογισμού €1,5 εκατ., με θέμα την αξιολόγηση του εν λόγω έργου και την κατάστρωση της πορείας υλοποίησής του.

Ο αρχικός σχεδιασμός για το Διάδρομο Sea2Sea προέβλεπε τρία τμήματα:

-Τμήμα θαλάσσιας μεταφοράς από τις κύριες ρότες της Μεσογείου στα λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.

-Τμήμα σιδηροδρομικής μεταφοράς από τα δύο ελληνικά λιμάνια στα λιμάνια Burgas και Varna και από εκεί στο λιμάνι του Russe στο Δούναβη.

-τμήμα θαλάσσιας μεταφοράς από τα δύο βουλγαρικά λιμάνια προς τα λιμάνια της βόρειας και ανατολικής Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με τα ως άνω πρόσφατα δημοσιεύματα, και μετά την ολοκλήρωση της ως άνω μελέτης, Ελλάδα και Βουλγαρία προωθούν κοινή πρόταση χρηματοδότησης του, κυρίως πλέον, έργου από την ΕΕ. Όπως επισημαίνεται σχετικά, ο νέος διάδρομος συνδυασμένων μεταφορών αναμένεται να υλοποιηθεί σε τέσσερα στάδια και να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ σημαντικών κόμβων μεταφορών στη Βορειοανατολική Ευρώπη, στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου και στη Μεσόγειο. Ως αποτέλεσμα του σχεδίου Sea2Sea, οι εντασσόμενοι λιμένες θα εξελιχθούν σε πλατφόρμες εμπορευματικών μεταφορών, συμβάλλοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, στην οικονομική ανάκαμψη της Νοτίου Ευρώπης, η οποία υφίσταται τις συνέπειες της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Ως κύριο τμήμα του έργου (Στάδιο 1) ορίζεται η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Φιλιππούπολης και στο τμήμα αυτή δίδεται αρχικώς έμφαση. Στο δεύτερο στάδιο εντάσσεται στο Sea2Sea το Burgas, ενώ έπονται η ένταξη των λιμένων Βάρνας (Στάδιο 3) και Russe (Στάδιο 4).

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία Ελλάδος, Σόφια

Σχετικά Άρθρα