Ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες, 21 Ιανουαρίου 2019, η ιδρυτική συνάντηση των μελών του Global Compact Network Hellas ως ανεξάρτητης νομικής οντότητας.

Τα ιδρυτικά μέλη του νέου φορέα είναι οι:

 1. CAREL A.E.
 2. COSMOS ALUMINIUM Α.Ε.
 3. CSR HELLAS
 4. ΕΡΝΕΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ (EY)
 5. FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
 6. GEO ROUTES CULTURAL INSTITUTE
 7. GLOBAL SUSTAIN
 8. GRANT THORNTON A.E.
 9. INTERAMERICAN Α.Ε.
 10. INTERGEO ΕΠΕ
 11. INTRACOM TELECOM
 12. INTERMED Α.Ε
 13. NEW YORK COLLEGE
 14. POLYECO A.E.
 15. QUALITY NET FOUNDATION
 16. UNI-PHARMA A.B.E.E.
 17. ΑΚΡΙΤΑΣ  Α.Ε.
 18. ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.
 19. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
 20. Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
 21. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
 22. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 23. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 24. ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
 25. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
 26. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ  Α.Ε.
 27. ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΣΕΡΡΩΝ
 28. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ
 29. ΟΤΕ Α.Ε.
 30. ΣΕΒ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Το Global Compact Network Hellas είναι το Τοπικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact-UNGC) στην Ελλάδα. Μεταξύ των στόχων του περιλαμβάνονται η προώθηση των  Αρχών του UNGC στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών σχέσεων, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, η προβολή των πρακτικών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, η συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του UNGC, η επιρροή επί των εθνικών πολιτικών για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και η κινητοποίηση των επιχειρήσεων για συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι από το 2008 που παρουσιάστηκε η Εθνική Διακήρυξη του Global Compact Network Hellas μέχρι το 2019 και τη σύσταση της νομικής οντότητας, τον συντονισμό των δράσεων του είχε το CSR HELLAS.

 
Ελληνικό Δίκτυο Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ στην Ελλάδα (Global Compact Network Hellas)

Το Global Compact Network Hellas προωθεί την πρωτοβουλία του Οικουμενικού Συμφώνου και τις 10 Αρχές του στην Ελλάδα. Συνεργάζεται στενά με το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) στη Νέα Υόρκη και ενεργεί ως τοπικό σημείο επαφής του για ελληνικά μέλη της πρωτοβουλίας. Το UN Global Compact αποτελεί ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το οποίο καλούνται να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες και τις στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές Αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Σχετικά Άρθρα