Ανακοίνωση ΕΥ ως συμβούλου πώλησης των θυγατρικών της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου

Η EY, ως σύμβουλος πώλησης της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, σε διόρθωση προηγούμενης ανακοίνωσής της, ενημερώνει για την υπογραφή συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Ireon Investments Ltd., συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη, και του Ειδικού Διαχειριστή της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, κ. Κλεόβουλου Αλεξάνδρου, για την πώληση του 97,08% των μετοχών της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος, του 94,52% των μετοχών της CPB Asset Management ΑΕΔΑΚ και του 100% των μετοχών της Laiki Factors & Forfeiters.

Νομικός σύμβουλος για την πλευρά του Ειδικού Διαχειριστή ήταν η Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, μέλος του Δικτύου EY Law, ενώ για την πλευρά της Ireon Investments Ltd. η Ποταμίτης – Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία.

Ορθή επανάληψη

Σχετικά Άρθρα