Απαιτείται η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας από τους εργαζομένους με γνώμονα την αποτελεσματική αύξηση των δεξιοτήτων τους

Η πραγματική μέση αύξηση των μισθών στα περισσότερα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ δεν συμβαδίζει με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, αντανακλώντας εν μέρει τη μείωση της συνεισφοράς της εργασίας στην προστιθέμενη αξία. Στο σημείο αυτό απαιτείται η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας από τους εργαζομένους με γνώμονα την αποτελεσματική αύξηση των δεξιοτήτων τους. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη-μέλη να εμβαθύνουν σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του εργατικού δυναμικού και της οικονομίας, υπογραμμίζει ανάλυση για την παγκόσμια οικονομία του Εβδομαδιαίου Δελτίου Οικονομικών Εξελίξεων της Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank. Αναλυτικά:

Το ποσοστό της ανεργίας στα κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) διατηρήθηκε τον Ιούλιο για δεύτερο κατά σειρά μήνα στο 5,3%. O αριθμός των ανέργων διαμορφώνεται στα 33,5 εκατ., ήτοι 0,8 εκατ. περισσότεροι άνεργοι από τον Απρίλιο του 2008 και 15,1 εκατ. λιγότεροι άνεργοι από το υψηλό που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2013.

Ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι, ο αντίκτυπος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσεως στην απασχόληση εξακολουθεί να υφίσταται, ωστόσο, τα ποσοστά απασχολήσεως στα περισσότερα κράτη-μέλη διαμορφώνονται σε ιστορικά υψηλά, ενώ το μέσο ποσοστό της ανεργίας επανέρχεται στα προ κρίσεως επίπεδα. Παρ” όλα αυτά, η ονομαστική αύξηση των μισθών σε ορισμένες οικονομίες, παραμένει σημαντικά χαμηλότερα από ότι ήταν πριν την κρίση, καθώς οι χαμηλοί μισθοί των εργαζομένων σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, έχουν αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων με χαμηλότερες αποδοχές, συμπιέζοντας τη μέση αύξηση των μισθών. Επιπροσθέτως, η πραγματική μέση αύξηση των μισθών στα περισσότερα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ δεν συμβαδίζει με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, αντανακλώντας εν μέρει τη μείωση της συνεισφοράς της εργασίας στην προστιθέμενη αξία. Στο σημείο αυτό απαιτείται η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας από τους εργαζομένους με γνώμονα την αποτελεσματική αύξηση των δεξιοτήτων τους.

Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη-μέλη να εμβαθύνουν σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του εργατικού δυναμικού και της οικονομίας.

Στη Ζώνη του Ευρώ, το ποσοστό της ανεργίας διατηρήθηκε τον Ιούλιο για τρίτο κατά σειρά μήνα (Γράφημα 6) στο 8,2%, με τη μεγαλύτερη μείωση κατά 0,4 εκατ. μονάδες να καταγράφεται στην Ιταλία (10,4%).

pin 6

Μικρότερες μειώσεις κατά 0,1 εκατ. μονάδα, καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες (3,8%), στην Ισπανία (15,1%) και στη Λετονία (7,6%). Αντιθέτως, αύξηση κατά 0,2 εκατ. μονάδες κατέγραψε η ανεργία στην Αυστρία (4,9%) και κατά 0,5 εκατ. μονάδες στη Λιθουανία (6,3%).

Στον Καναδά, το ποσοστό της ανεργίας τον Ιούλιο μειώθηκε κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες (5,8%) ενώ υποχώρησε κατά 0,1 εκατ. μονάδα στο Μεξικό (3,3%) και στις ΗΠΑ (στο 3,9%). Αντιθέτως, αύξηση κατά 0,1 εκατοστιαία μονάδα κατέγραψε το ποσοστό της ανεργίας στην Ιαπωνία (στο 2,5%) και στην Κορέα (στο 3,8%). Επισημαίνεται, ότι τα προσφάτως δημοσιοποιημένα στοιχεία των Στατιστικών Αρχών, καταγράφουν διατήρηση της ανεργίας τον Αύγουστο στις ΗΠΑ στο 3,9% και αύξηση κατά 0,2 εκατ. μονάδες στον Καναδά (6,0%).

Το ποσοστό της ανεργίας στους νέους ηλικίας 15-24 ετών στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ τον Ιούλιο υποχώρησε κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες στο 10,9% με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται 1 εκατοστιαία μονάδα κάτω από το μέσο επίπεδο του 2017. Ειδικότερα, το ποσοστό της ανεργίας των νέων στη Ζώνη του Ευρώ υποχώρησε κατά 0,2 εκατ. μονάδες στο 16,6%, ενώ είναι 2,2 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το μέσο επίπεδο του 2017. Ωστόσο, παρά την υποχώρησή του, υψηλό παραμένει το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ισπανία (33,4%), στην Ιταλία (30,8%), στη Γαλλία (20,4%) και στην Πορτογαλία (20,3%).

Σύμφωνα με την έρευνα απασχολήσεως του διεθνούς οργανισμού, το ποσοστό της ανεργίας στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ για άτομα ηλικίας 25 ετών και άνω, διατηρήθηκε τον Ιούλιο για δεύτερο κατά σειρά μήνα στο 4,6% (Γράφημα 8), με αποτέλεσμα να κινείται 0,4 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το μέσο επίπεδο του 2017. Στη Ζώνη του Ευρώ, το ποσοστό της ανεργίας διατηρήθηκε τον Ιούλιο στο 7,4%, ήτοι χαμηλότερα κατά 0,7 εκατοστιαίες μονάδες από το μέσο επίπεδο του 2017.

pin 8

Σχετικά Άρθρα