ΑΠΘ: «Νέες προοπτικές – νέα βοηθήματα για τα άτομα με χαμηλή όραση»

«Νέες προοπτικές – νέα βοηθήματα για τα άτομα με χαμηλή όραση» είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνει η ομάδα «Αχτίδα Φωτός», συνεχίζοντας την κοινωνική προσφορά της.

 
Συγκεκριμένα, τα Άτομα με Χαμηλή Όραση θα μπορούν, μέσω του Κέντρου Ενημέρωσης του Εργαστήριου Πειραματικής Οφθαλμολογίας του ΑΠΘ, να επικοινωνούν και να ενημερώνονται για τις όλες τις θεραπευτικές εξελίξεις αλλά και για τα νεώτερα βοηθήματα που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία, με τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στη χρήση και αξιοποίησή της προς όφελός τους.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ.

«Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διασπορά της πληροφορίας ύπαρξης μίας εστίας βοήθειας για τα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης στο ΑΠΘ και η διάχυση ενός ελπιδοφόρου μηνύματος στα άτομα αυτά, που τόσο το έχουν ανάγκη» αναφέρει ο Υπεύθυνος Προγράμματος «Αχτίδα Φωτός», Καθηγητής Οφθαλμολογίας του ΑΠΘ, Βασίλης Καραμπατάκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, στο τηλ. 2310999924.

Σχετικά Άρθρα