Αποτελέσματα έρευνας του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου για τις επιπτώσεις του COVID-19 στην οικονομία και τις επιχειρήσεις

• Η επιχειρηματική κοινότητα είναι διχασμένη αναφορικά με τα ληφθέντα μέτρα

• Οι περισσότερες εταιρείες ανησυχούν για το οικονομικό τους μέλλον και προβλέπουν μείωση των εσόδων τους

 
Η υγεία, το υπέρτατο αγαθό είναι στο στόχαστρο του κορονοϊού που ως ντόμινο παρασύρει στην πορεία του και πολλές πτυχές της καθημερινότητας εκατομμυρίων πολιτών, επαγγελματικών και επιχειρήσεων με τεράστιο αντίκτυπο και στην οικονομία.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και ευρισκόμενο σε διαρκή διάλογο και συνεννόηση με την επιχειρηματική κοινότητα προχώρησε στη διεξαγωγή έρευνας για τις επιπτώσεις του COVID-19 το διάστημα 16/3/2020 έως 20/3/2020. Στην έρευνα συμμετείχαν 281 εταιρείες και οργανισμοί η πλειονότητα των οποίων έχει νόμιμη παρουσία στην Ελλάδα, αλλά και εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στις Η.Π.Α αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα οποία οι περισσότερες εταιρείες ανησυχούν για το οικονομικό τους μέλλον και προβλέπουν μείωση των εσόδων τους με εξαίρεση αυτές που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων, των ποτών, της τεχνολογίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όλες οι επιχειρήσεις ζητούν μέτρα για χρηματοοικονομική στήριξη από το κράτος καθώς και δραστικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, με στόχο την άμεση ανάκαμψη τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το ποσοστό επίπτωσης του COVID-19, στα πρόσθετα μέτρα που έχουν λάβει οι εταιρίες με σκοπό τη συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να προστατεύσουν τους εργαζόμενους τους, στις επιπτώσεις όσο αφορά την απασχολησιμότητα αλλά και τα ποσοστά που σχετίζονται με το επίπεδο παραγωγικότητας εργασίας στο σπίτι σε σχέση με την εργασία στο γραφείο.

 
Επίπεδο ικανοποίησης από τα μέχρι στιγμής μέτρα που έχει λάβει το κράτος

Η ξαφνική επιδείνωση του φαινομένου του COVID-19, προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στις εταιρίες για το μέλλον τους. Το κράτος σε μία πρώτη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εταιριών, προχώρησε στην λήψη μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης αυτής. Σε πρώτη φάση, φαίνεται πως η επιχειρηματική κοινότητα είναι διχασμένη αναφορικά με τα ληφθέντα μέτρα, καθώς το 42% είναι ικανοποιημένο από τα μέχρι στιγμής μέτρα, ενώ το 58% φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένο και να πιστεύει ότι απαιτείται η λήψη επιπρόσθετων ενεργειών.

 
Για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας πατήστε ΕΔΩ:

 https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2020/03/Survey-Results-GR.pdf

Σχετικά Άρθρα