Αποτελέσματα μελέτης της Eurobank για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές

Η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank, της οποίας προΐσταται ο καθηγητής κ. Γκίκας Χαρδούβελης, εξέδωσε σήμερα το εικοστό τρίτο τεύχος της τριμηνιαίας της έκδοσης «Global Economic & Market Outlook». Σκοπός του είναι η ανάλυση της κατάστασης και των προοπτικών της διεθνούς οικονομίας και των αγορών. Συγγραφείς της μελέτης είναι οι Οικονομικοί Αναλυτές Όλγα Κοσμά και Βασίλης Ζάρκος.

 

A. Προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία

Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να επιταχυνθεί από 3,0% το 2013 στο 3,6% το 2014, κυρίως λόγω ισχυρότερης ανάπτυξης στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Ισχυρότερη ζήτηση στις αναπτυγμένες οικονομίες προβλέπεται να στηρίξει τις εξαγωγές των αναπτυσσόμενων οικονομιών. Ωστόσο, η εγχώρια ζήτηση των αναδυόμενων οικονομιών ενδεχομένως να επηρεαστεί αρνητικά από το αυξημένο κόστος κεφαλαίου, λόγω της αναδίπλωσης της νομισματικής πολιτικής της Fed.

 

i) Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ αναμένεται να ξεπεράσει το δυνητικό

Παρά τις προσωρινές αρνητικές επιπτώσεις από την κακοκαιρία στις ΗΠΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να επιταχυνθεί στο 2,8% το 2014 από 1,9% το 2013, καθώς η αρνητική επίδραση από τη δημοσιονομική προσαρμογή σταδιακά υποχωρεί.

 

Η συνεχής αύξηση στις τιμές των ακινήτων, η ανάκαμψη της πιστωτικής επέκτασης και η αύξηση του πλούτου των νοικοκυριών αναμένεται να αποτελέσουν θετικούς παράγοντες για την προοπτική της αμερικανικής οικονομίας.

 

Δεδομένου ότι δε θα σημειωθεί κάποια απροσδόκητη επιδείνωση στην οικονομική δραστηριότητα ή στην αγορά εργασίας, αναμένουμε ότι η Fed θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, διατηρώντας τα επιτόκια σε σχετικά χαμηλά επίπεδα ακόμα και όταν η ανεργία και ο πληθωρισμός επανέλθουν στα φυσιολογικά τους επίπεδα.

 

Αύξηση των επιτοκίων παρέμβασης δεν αναμένεται πριν από τα μέσα του 2015, όταν το ποσοστό της ανεργίας θα έχει φτάσει κοντά στο 5,8% (από τα τρέχοντα επίπεδα του 6,7%) και ο πυρήνας του πληθωρισμού θα προσεγγίζει το 2,0% ετησίως (από 1,1% σήμερα).

 

ii) Η ανάκαμψη στην ευρωζώνη θα συνεχιστεί

Εκτιμούμε ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα συνεχίσει να καταγράφει θετικούς ρυθμούς λόγω της υποχώρησης του κινδύνου διάσπασης της ευρωζώνης, της βελτίωσης της οικονομικής εμπιστοσύνης και της χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να είναι αναιμική (1,1% το 2014) λόγω της συνεχιζόμενης προ-κυκλικής δημοσιονομικής προσαρμογής και των συνθηκών πιστωτικής στενότητας. Αναμένουμε η ΕΚΤ να ανακοινώσει επιπλέον μέτρα ενίσχυσης της τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

 

B. Κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία

i) H αλλαγή πορείας στη νομισματική πολιτική της Fed μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές συνθήκες

Οι παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την άσκηση νομισματικής πολιτικής της Fed. Ένας σημαντικός κίνδυνος που ελλοχεύει εξαιτίας της αλλαγής νομισματικής πολιτικής της Fed είναι μια απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού που δεν θα αντανακλά σημαντική βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας, αλλά προσδοκίες για γρηγορότερη σύσφιξη των νομισματικών συνθηκών λόγω πληθωριστικών προσδοκιών.

 

Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ και να αυξήσει τη μεταβλητότητα στις αναδυόμενες αγορές, εκτροχιάζοντας την παγκόσμια ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, η μετάβαση σε μια λιγότερο επεκτατική νομισματική πολιτική από τη Fed θα πρέπει να γίνει σταδιακά και ομαλά, με ξεκάθαρη και έγκαιρη στρατηγική επικοινωνίας ώστε να μην αιφνιδιαστούν οι αγορές.

 

ii) Πολιτικός κίνδυνος στην ευρωζώνη

Ο πολιτικός κίνδυνος στην ευρωζώνη οφείλεται στους εξής παράγοντες:

 

α) Οι εύθραυστοι κυβερνητικοί σχηματισμοί, εν μέσω συσσωρευμένης κόπωσης λόγω της πολυετούς λιτότητας, εγείρουν ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα στις χώρες της περιφέρειας της ευρωζώνης.

 

β) Η μείωση των πιέσεων από τις αγορές ενδέχεται να οδηγήσει σε χαλάρωση της προσπάθειας των κυβερνήσεων για την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών.

 

γ)  Σημαντική ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστών στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πιθανό να εντείνει την πολιτική αβεβαιότητα.

 

iii) Αποτυχία της αξιολόγησης των τραπεζών από την ΕΚΤ να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών στο τραπεζικό σύστημα

Η αξιολόγηση της ποιότητας και αντοχής των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών είναι απαραίτητη διαδικασία για την ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

 

Ωστόσο, η απουσία κοινού ταμείου εξυγίανσης σημαίνει πως οι κυβερνήσεις θα κληθούν να αναλάβουν το κόστος εξυγίανσης που δε θα μπορέσουν να καλύψουν οι ιδιώτες, επιβαρύνοντας το δημόσιο χρέος. Το γεγονός αυτό εγείρει ανησυχίες για την αυστηρότητα της αξιολόγησης και την αποτελεσματικότητά της, όσον αφορά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις τράπεζες.

 

iv) Κίνδυνος αποπληθωρισμού στην ευρωζώνη

Σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο, η συνεχιζόμενη ανάκαμψη αναμένεται να αποτρέψει το ενδεχόμενο αποπληθωρισμού στην ευρωζώνη. Ωστόσο, θεωρούμε ότι ο κίνδυνος αποπληθωρισμού είναι υπαρκτός, λόγω της ισχνής οικονομικής δραστηριότητας και του παρατεταμένου χαμηλού πληθωρισμού που είναι δυνατόν να αποσταθεροποιήσει τις πληθωριστικές προσδοκίες. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΚΤ θα πρέπει να αντιδράσει άμεσα με αγορά αξιογράφων.

 

INFO

Το πλήρες κείμενο της μελέτης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eurobank.gr/research.

Σχετικά Άρθρα