Εθνική διασφάλιση με στρατηγική συμπόρευση αμοιβαίου οφέλους με τις ΗΠΑ

Η πολιτική των ίσων αποστάσεων μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων αδικεί τον διαχρονικό σύμμαχο των ΗΠΑ, την Ελλάδα. Η εκχώρηση του ονόματος και η εμφανώς επιζήμια μεθόδευση του κ.Τσίπρα, αγνοώντας την βούληση των πολιτών απορρίπτοντας την διαδικασία του δημοψηφίσματος, δεν είναι συνετό να επικυρωθεί από τις ΗΠΑ. Τα κέντρα αποφάσεων στην φίλη σύμμαχο Αμερική, γνωρίζουν ότι μια διορθωτική παρέμβαση εκ μέρους τους στο ΝΑΤΟ, θα αποτελέσει θετική κίνηση που θα επιδράσει ευεργετικά στην προάσπιση των ισορροπιών και της σχέσεως τους με την Ελλάδα.

Γνωρίζουν ότι μια νέα ανανεωμένη σχέση, οφείλει να εντοπίσει και να κατανοήσει τα στρατηγικά ζωτικά σημεία, με στοχευμένες δράσεις και αποφασιστικές κινήσεις για την ευθυγράμμιση των κινήτρων στο νέο περιβάλλον που υπάρχει σήμερα.

Η περαιτέρω ενίσχυση των εθνικών ζωτικών χώρων, δεν πρέπει να παραβλεφθεί και να εμπλακεί με τις προσωρινές εμπορικές πολιτικές.

Παράλληλα η κλιμάκωση με την ασταθή Τουρκία αποθαρρύνει και τους διεθνείς επενδυτές, με το διεθνές οικονομικό περιβάλλον να αποτελεί κινούμενη άμμο, τους επενδυτές να είναι κουμπωμένοι στους ελληνικούς τίτλους όπως εμφανίζεται στις αποδόσεις του χρηματιστηρίου και της αγοράς ελληνικών ομολόγων, η οικονομική αποδυνάμωση της χώρας αποτελεί μια επική μάχη για την ανάταξη της. Η διασφάλιση ενισχυμένης στρατηγικής σχέσης με τις ΗΠΑ αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την χώρα, επι τη βάση ενός εθνικού σχεδίου με θωράκιση του γεωστρατηγικής θέσης και όχι αναπαραγωγή της θυματοποίησης.

Η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και η αξιοποίηση των ευκαιριών δημιουργίας νέων εθνικών ικανοτήτων στο τρέχον περιβάλλον απειλής, μπορεί να θωρακίσει την χώρα και να αποτελέσει με μόνιμα χαρακτηριστικά, ένα κεφάλαιο που θα επιδράσει ευεργετικά και στην οικονομία.

Η περαιτέρω δέσμευση της χώρας με τις ΗΠΑ και η ενεργός συμμαχία με το Ισραήλ, μπορεί να συμβάλλει πολλαπλώς στα εθνικά συμφέροντα, αντισταθμίζοντας την χαοτική Ευρώπη της χρονοβόρου ισορροπίας.

Η εθνική διασφάλιση με στρατηγική συμπόρευση αμοιβαίου οφέλους με τις ΗΠΑ μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα σχέδιο εθνικής εξωτερικής ασφάλειας με μόνιμα χαρακτηριστικά αντί συνεχών διορθωτικών επεμβάσεων και συζητήσεων.

Ένα σχέδιο σαφές, αξιόπιστο, στρατηγικά εστιασμένο στο Αιγαίο με πολλαπλά πεδία εφαρμογής.

Ένα σχέδιο ευρείας γεωστρατηγικής αντίληψης με βασικά συστατικά:
-διεύρυνση του γεωπολιτικού βάρους
-διασφάλιση της έκτασης του ζωτικού χώρου
-περιορισμό των βλέψεων εχθρικών χωρών.
-εμπλουτισμός εργαλείων στρατιωτικής αξίας.

Π. Τσακιρίδης

Σχετικά Άρθρα