Εκδήλωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με θέμα: Η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης

The Value of Corporate Governance-Με κεντρικό ομιλητή τον κ. Γεώργιο Σεραφείμ Professor of Business Administration, Harvard Business School

 
Το Χρηματιστήριο Αθηνών διοργάνωσε σήμερα εκδήλωση με θέμα: «Η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης» με κεντρικό ομιλητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Harvard Business School κ. Γεώργιο Σεραφείμ.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των προσαρμογών που απαιτούνται στην επιχειρηματικότητα, στις εταιρείες αλλά και τα στελέχη τους, ώστε να επιτευχθεί η διαρκής ανταγωνιστικότητα, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με οδηγό επιτυχημένα επιχειρηματικά παραδείγματα και διεθνείς πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, στην έναρξη της εκδήλωσης επεσήμανε ότι: «το Χρηματιστήριο, ως ο πυρήνας της χρηματιστηριακής αγοράς, μπορεί και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της κεφαλαιαγοράς. Η προώθηση ενός ισχυρού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης είναι προϋπόθεση για την προσέλκυση νέων επενδυτών – Ελλήνων και ξένων – με θετικές επιδράσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην οικονομία της χώρας μας».

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε ομιλία από τον Καθηγητή του Harvard Business School κ. Γιώργο Σεραφείμ με θέμα: «Η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης». Κύρια σημεία της ομιλίας του, η ανάδειξη της εταιρικής διακυβέρνησης σε ισχυρό εργαλείο για την προσέλκυση επενδυτών, τη βελτίωση της αποτίμησης και την αύξηση της εμπιστοσύνης στην κεφαλαιαγορά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, υψηλότερη αποτίμηση και καλύτερη εταιρική απόδοση.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε την απονομή βραβείων με στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της Κεφαλαιαγοράς στα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών με βάση τη συναλλακτική τους δραστηριότητα στην Αγορά Μετοχών, την Αγορά Παραγώγων, την Αγορά Ομολόγων και το Δίκτυο XNet. Παράλληλα, βραβεύθηκαν τα κορυφαία Τμημάτων Ανάλυσης Μελών, με βάση τα αποτελέσματα της κατηγορίας «Greek Research» της EXTEL για το 2018 καθώς και τα κορυφαία Τμήματα Investor Relations των Εισηγμένων Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 
Απονεμήθηκαν ανά κατηγορία τα εξής βραβεία:

Best Member in Stock Market (ATHEX/FEAS), 2017

1ο βραβείο – EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ

2ο βραβείο – ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο – EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 
Best Member in Fixed Income (ATHEX/FEAS), 2017

1ο βραβείο – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2ο βραβείο – ΑΛΦΑ FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο – ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 
Best Member in Derivatives Market (ATHEX/FEAS), 2017

1ο βραβείο – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2ο βραβείο – ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο – EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 
Highest Turnover in XNET Network, 2017

1ο βραβείο – MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD

2ο βραβείο – ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο – THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD

 
ATHEX Members, Best Country Research Team, 2018

1ο βραβείο – EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2ο βραβείο – ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

3ο βραβείο – ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 
ATHEX Listed Companies, Best IR Team, 2017

1ο βραβείο – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2ο βραβείο – Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

3ο βραβείο – ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

 
Μεταξύ άλλων στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε βραβείο η κα Debora Wince – Smith, President & CEO of the Global Federation of Competitiveness Councils (GFCC) η οποία τόνισε τη σημασία της ανταγωνιστικότητας για τις εταιρείες στη νέα ψηφιακή εποχή, και χαιρέτισε τη συνεργασία του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως Μέλος του GFCC. Παράλληλα, η κα Debora Wince – Smith President υπογράμμισε την αναγκαιότητα προγραμμάτων που αναπτύσσουν τις δεξιότητες των εταιριών και ενισχύουν την εξωστρέφεια τους, όπως το πρόγραμμα ROOTS που σχεδιάζει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με κορυφαίους εκπρόσωπους του οικοσυστήματος της κεφαλαιαγοράς παγκοσμίως.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης επεσήμανε ότι «Το Χρηματιστήριο συμβάλλει δυναμικά στην υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας σε κάθε φάση του κύκλου της. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει διαχρονικά, προσπαθεί ώστε η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση στην Ελλάδα των διεθνών εξελίξεων στον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς, να είναι ταχύτατη και να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις αναπτυξιακές προοπτικές των Ελληνικών επιχειρήσεων».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 200 άτομα μεταξύ των οποίων στελέχη Χρηματιστηριακών Εταιρειών, Εισηγμένων Εταιρειών, εκπρόσωποι Φορέων Θεσμικών και Ιδιωτών Επενδυτών καθώς και εκπρόσωποι Εταιρειών συμμετεχόντων του οικοσυστήματος της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

 
Info 1

Παρουσίαση Αναπληρωτή Καθηγητή Harvard Business School κ. Γεώργιου Σεραφείμ

Serafeim Athens Governance Speech (002)

Info 2

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γ. Σεραφείμ

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Σεραφείμ είναι κάτοχος της έδρας Jakurski Family στο Harvard Business School (HBS). Διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και στα προγράμματα για ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα και διαχείριση επιχειρήσεων που ταυτόχρονα δημιουργούν οικονομική και κοινωνική αξία για τους μετόχους, εργαζομένους, πελάτες, και την ευρύτερη κοινότητα. Έχει παραδώσει ομιλίες σε περισσότερες από 60 χώρες και θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς σε θέματα management. Η έρευνά του στο πως ο επιχειρηματικός τομέας μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των κοινωνικών ανισοτήτων έχει επισημανθεί σε ομιλίες αρχηγών χωρών και επικεφαλής διεθνών οργανισμών. Είναι μέλος διοικητικών συμβουλίων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Απέκτησε το διδακτορικό του από το Harvard Business School στη διοίκηση επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό δίπλωμα από το London School of Economics and Political Science στη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά.

Μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη και αποφοίτησε από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Σχετικά Άρθρα