Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14

• Αποτελέσματα Πανελληνίων Εξετάσεων για εισδοχή το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14

 

 

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου  Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

 

 

 

 

 

 

«Οι επιτυχόντες Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής νέων φοιτητών, το οποίο μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www.ucy.ac.cy/fmweb επιλέγοντας το σύνδεσμο Ανακοινώσεις  και να το αποστείλουν με συστημένο ταχυδρομείο μαζί με τα αναγκαία επισυναπτόμενα (απολυτήριο Λυκείου, 1 φωτογραφία, αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και αντίγραφο της ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης (Εurocard)) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Τ.Θ. 20537 Πανεπιστημιούπολη, 1678 Λευκωσία, Κύπρος. Το έντυπο θα πρέπει να φθάσει κοντά μας μέχρι την Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013, το αργότερο.

 

 

 

 

Σε περίπτωση όπου αριθμός επιτυχόντων δεν επιβεβαιώσουν τη θέση τους και παραμείνουν ορισμένες κενές θέσεις, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προχωρήσει σε νέα κατανομή των θέσεων που θα κενωθούν.

 

 

 

 

Δικαίωμα διεκδίκησης των κενών θέσεων, είτε για εξασφάλιση θέσης είτε για βελτίωσή της, θα έχουν μόνο οι υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση στην Α´ κατανομή.

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό έντυπο, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, με τηλεομοιότυπο (φαξ) στο        00357 2289 5377,από την Παρασκευή, 30 Αυγούστου μέχρι και την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013.

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα της νέας κατανομής αναμένεται να ανακοινωθούν στις 6 Σεπτεμβρίου 2013, στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

 

 

 

 

• Στέγαση

Για την εξασφάλιση θέσης στη Φοιτητική Εστία, θα διατεθούν 20 δωμάτια για πρωτοετείς προπτυχιακούς Ελλαδίτες φοιτητές. Το ενοίκιο είναι €102 το μήνα και οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με τηλεομοιότυπο (φαξ), στο 00357 2289 5378, στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ φ/δι Χριστίνα Λάμπρου, από τις 9 Αυγούστου 2013 μέχρι και τις 19 Αυγούστου 2013, το αργότερο.

 

 

 

 

• Υποτροφίες

Κάθε χρόνο, η Kυπριακή Kυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, έξι υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.840 η καθεμία, µε βάση τη βαθµολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Eξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόµενο ακαδημαϊκό έτος , είναι η εξασφάλιση Σταθµικού Μέσου Όρου τουλάχιστον 6.50/10 (Λίαν Καλώς).

 

 

 

 

• Σίτιση Φοιτητών

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση.

 

 

 

 

Οι Ελλαδίτες φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο δικαιούνται δωρεάν σίτιση για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους.

 

 

 

 

Τα ημερήσια κουπόνια σίτισης, αξίας €7.00 το ένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δωρεάν διατροφή στα εστιατόρια του Πανεπιστημίου κατά τις εργάσιμες μέρες. Τα κουπόνια παραδίδονται στους δικαιούχους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής της ΥΣΦΜ.

 

 

 

 

Για την παραλαβή των κουπονιών σίτισης οι δικαιούχοι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους: (1) Πολιτική Ταυτότητα, (2) Βεβαίωση μόνιμης διεύθυνσης στην Ελλάδα (όπως για παράδειγμα κάποιο λογαριασμό στον οποίο αναγράφεται το όνομα του ενός εκ των δύο γονέων και η μόνιμη διεύθυνση) και (3) Ωρολόγιο Πρόγραμμα με το οποίο βεβαιωνόμαστε ότι ο φοιτητής έχει κάνει εγγραφή.

 

 

 

 

• Επιδόματα Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου (ΚΦΠ)

Τα επιδόματα του ΚΦΠ, παραχωρούνται από την Κυπριακή Κυβέρνηση υπό μορφή επιδομάτων, προς οικονομική ενίσχυση όλων των προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

 

 

 

 

Αναλυτικότερα τα ετήσια επιδόματα περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Επιδότηση Ενοικίου, μέχρι €1.800,

2. Επιδότηση Αγοράς Πανεπιστημιακών Βιβλίων, μέχρι €300, και

3. Επιδότηση Αγοράς Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, μέχρι €500 (αφορά μόνο πρωτοετείς φοιτητές)

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα επιδόματα καθώς και έντυπο αίτησης θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτέμβριου 2013.

 

 

 

 

INFO

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www.ucy.ac.cy/fmweb επιλέγοντας το σύνδεσμο Ανακοινώσεις και τηλεφωνικώς: 00357 22 89 4029/4021.

 

 

 

 

Οι εγγραφές στα μαθήματα θα γίνουν την Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 και η έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013.»

 

 

 

 

 

• ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Αποτελέσματα Πανελληνίων Εξετάσεων για εισδοχή το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14

 

Α/Α    Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία
 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 ΑΖ866642 18.53
2 ΑΖ977650 18.45
3 ΑΖ302448 18.18
4 ΑΚ968800 18.03
5 ΑΖ809717 17.97
6 ΑΖ768617 17.93
7 ΑΚ434789 17.78
8 ΑΕ995529 17.43
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
1 ΑΒ261604 17.67
2 ΑΖ445047 17.52
3 ΑΙ188857 16.62
 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1 ΑΙ955982 18.15
2 ΑΕ959153 18.10
3 ΑΗ433635 18.08
 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 ΑΗ678526 15.23
2 ΑΕ624833 15.03
3 ΑΙ079118 15.02
4 ΑΖ975519 14.83
5 ΑΕ727310 14.58
6 ΑΚ898121 14.50
7 ΑΗ380631 14.47
 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8 ΑΗ717829 14.13
9 ΑΙ868075 14.08
10 ΑΕ846929 14.07
11 ΑΙ181884 13.88
12 ΑΕ523977 13.70
13 ΑΕ523976 13.43
14 ΑΒ999728 13.40
15 ΑΕ281961 13.22
 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
1 ΑΗ225957 13.77
2 ΑΕ701476 11.78
3 ΑΕ965499 10.58
   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 ΑΙ016096 16.14
2 ΑΖ570252 14.46
3 ΑΖ131472 14.43
4 ΑΖ379083 14.41
5 ΑΖ478711 14.00
6 ΑΗ962463 13.51
7 ΑΖ947150 13.50
8 ΑΖ001149 13.46
 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 ΑΖ397402 15.36
2 ΑΖ882402 14.74
3 ΑΕ801687 14.22
4 ΑΖ375241 13.80
5 ΑΖ979729 13.29
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
1 ΑΙ938130 18.22
2 ΑΚ874381 18.18
3 ΑΖ659464 17.37
4 ΑΖ947290 17.23
5 ΑΕ537734 16.82
  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
1 AE606793 18.83
2 ΑΖ947584 17.42
3 ΑΕ768006 17.40
4 ΑΙ715729 17.32
5 ΑΗ289577 16.83
6 ΑΖ819051 16.62
7 ΑΙ243314 16.58
8 ΑΙ287379 16.50
9 ΑΗ667089 16.47
10 ΑΖ720671 16.25
  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
1 ΑΖ631332 16.95
2 ΑΒ999800 16.35
3 ΑΗ957474 16.20
4 ΑΕ722618 16.18
5 ΑΕ835337 15.78
6 ΑΖ945734 15.57
7 ΑΖ449989 15.55
8 ΑΚ629099 15.30
9 ΑΗ157380 15.20
10 ΑΖ831295 15.13
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ΑΕ934173 16.64
2 ΑΙ949568 15.32
3 ΑΚ129427 15.13
4 ΑΚ622551 15.00
5 ΑΙ730077 14.91
6 ΑΖ624960 14.77
7 ΑΖ369409 14.63
8 ΑΕ834529 14.50
  ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 ΑΗ310095 16.63
2 ΑΕ468618 16.55
3 ΑΖ972757 16.38
4 ΑΙ278230 15.65
5 ΑΗ381668 14.57
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
1 ΑΕ215876 18.79
2 ΑΗ600441 18.32
3 ΑΗ966270 18.08
4 ΑΖ951232 17.83
5 ΑΕ973238 17.72
6 ΑΗ073501 17.52
7 ΑΖ431964 17.52
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1 ΑΖ197578 18.27
2 ΑΕ470679 18.05
3 ΑΖ323524 17.49
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1 ΑΖ742809 18.68
2 ΑΖ577386 18.67
3 ΑΖ770048 18.55
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
4 ΑΙ739223 18.48
5 ΑΙ956630 18.40
6 ΑΗ351583 18.40
  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
1 ΑΖ799573 17.67
2 ΑΕ429045 17.58
3 ΑΕ971517 17.53
4 ΑΖ970115 16.90
5 ΑΙ018494 16.75
6 ΑΗ328464 16.48
7 ΑΗ529859 16.40
8 ΑΙ470634 15.85
9 ΑΖ678261 15.47
10 ΑΚ484601 15.42
  ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)
1 ΑΚ598273 17.77
2 ΑΖ552174 17.58
3 ΑΒ629324 17.50
4 ΑΕ728417 17.29
5 ΑΗ521823 17.27
6 ΑΗ457843 16.72
7 ΑΙ244107 16.60
8 ΑΕ359393 16.15
9 ΑΙ935262 15.80
10 ΑΕ317911 15.60
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)
1 ΑΚ520013 17.05
2 ΑΖ319278 16.30
3 ΑΗ716627 15.95
4 ΑΖ540364 15.88
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)
5 ΑΗ312019 15.70
6 ΑΕ736953 15.70
7 ΑΖ303021 15.50
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ)
1 ΑΗ081026 18.42
2 ΑΖ090788 17.73
3 ΑΗ536946 17.42
4 ΑΗ967380 17.33
5 ΑΖ235710 16.75
6 ΑΗ384636 16.70
7 ΑΙ456398 16.57
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
1 ΑΙ810885 15.51
2 ΑΖ499831 15.40
3 ΑΗ805634 15.30
4 ΑΗ568210 14.86
5 ΑΖ954403 14.80
6 ΑΗ123804 14.37
7 ΑΙ510662 14.00
8 ΑΗ448539 13.66
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
1 ΑΚ404199 16.40
2 ΑΙ503942 15.73
3 ΑΗ970283 15.72
4 ΑΙ090248 15.40
5 ΑΗ088890 14.62
6 ΑΕ903929 14.47
7 ΑΙ216514 14.37
8 ΑΖ541135 14.32
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1 ΑΙ558090 13.23
2 ΑΕ716150 12.95
3 ΑΕ602618 12.92
  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

 

 

1 ΑΗ558838 17.57
2 ΑΗ643037 17.43
3 ΑΚ082569 17.23
4 ΑΖ659247 17.22
5 ΑΙ224672 17.20
6 ΑΚ985259 17.10
7 ΑΕ340428 17.04
8 ΑΗ678525 16.93
  ΝΟΜΙΚΗΣ
1 ΑΖ892320 19.05
2 ΑΒ698743 18.73
3 ΑΖ618084 18.70
4 ΑΗ043362 18.70
5 ΑΕ166371 18.58
6 ΑΕ960947 18.50
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1 ΑΖ952705 15.53
2 ΑΖ808717 15.20
3 ΑΖ214124 15.03
4 ΑΕ248602 14.98
5 ΑΖ153420 14.43
6 ΑΖ256334 14.36
7 ΑΕ443372 14.22
8 ΑΗ720105 14.17
  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1 ΑΕ972985 18.07
2 ΑΖ977639 17.68
3 ΑΚ582261 17.62
4 ΑΒ801336 17.55
5 ΑΗ453964 17.44
6 1123509 17.26
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7 ΑΕ629067 17.12
8 ΑΙ3279431 16.83
  ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 ΑΕ605143 16.53
2 ΑΗ805070 13.88
3 ΑΗ960713 12.75
4 ΒΑ7179250 11.28
5 ΑΙ960674 10.87
6 ΑΕ443747 10.52
7 ΑΚ204314 10.50
  ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)
1 ΑΖ948516 16.58
2 ΑΖ098824 15.47
3 ΑΖ790847 15.43
4 ΑΖ092270 15.20
5 ΑΗ957123 15.02
6 ΑΗ424465 14.93
7 ΑΖ456428 14.42
8 ΑΒ963076 14.42
9 ΑΗ814281 14.37
10 ΑΖ948501 14.29

 

 

  ΦΥΣΙΚΗΣ
1 ΑΖ866643 17.35
2 ΑΖ474952 17.17
3 ΑΕ635700 15.63
4 ΑΙ184614 15.47
5 ΑΖ556114 15.33
6 ΑΖ573804 14.85
7 ΑΕ592850 14.65
8 ΑΗ547487 14.63
  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
1 ΑΕ474488 17.82
2 ΑΗ461766 17.72
  ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1 ΑΕ537230 17.87
2 ΑΒ777642 17.42
  ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
1 ΑΗ639354 17.38
2 ΑΕ534370 17.18
  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
1 ΑΗ378197 18.48
2 ΑΕ972913 18.45
3 ΑΚ598274 18.32
4 ΑΗ292597 18.13
5 ΑΗ176939 18.10
6 ΑΕ783769 18.10
7 ΑΖ740492 18.05
8 ΑΕ514817 18.02
9 ΑΖ220059 18.00
10 ΑΖ775518 17.95

 

 

 

www. My Way Press.gr

5/8/13

Σχετικά Άρθρα