Εντολή διαφάνειας κ. πρωθυπουργέ;

Ο πρωθυπουργός έχει την κύρια ευθύνη για την λίστα προσωπικών κριτηρίων, αδιαφανών επιλογών και σαθρής διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων ενημέρωσης για την πανδημία

 
 Δεν είναι λίστα Πέτσα, είναι λίστα δώρων σε κολλητούς και επιλογές παλαιοκομματικών αντιλήψεων  από ύαινες για την διαχείριση  κρατικών κονδυλίων

 
Η θεμελιώδης σημασία της διαφάνειας υπηρετείται από πράξεις.

Η Εντολή Δημοσίευσης  προς τα ΜΜΕ για την επικοινωνία της καμπάνιας για την πανδημία θα όφειλε να είναι και άτυπη Εντολή Διαφάνειας. Στην Εντολή Δημοσίευσης  περιγράφονται τα ποσά, η διάρκεια, ο τρόπος πληρωμής και ο τρόπος τιμολόγησης.

Πέραν αυτών υπάρχει και η ετήσια επιβράβευση του media shop που απέστειλε τις εντολές. Και η δημοσιοποίηση (με καθυστέρηση) της λίστας των ποσών πέραν των ερωτημάτων που εγείρει, δημιουργεί και νέα ερωτήματα:

περιλαμβάνονται και οι εντολές δημοσίευσης στην ετήσια επιβράβευση που παρέχουν τα ΜΜΕ προς τα media shops; Φρόντισαν οι αρμόδιοι υπουργοί που ενεπλάκησαν στην διαδικασία διαχείρισης δημοσίου χρήματος να εξαιρεθούν αυτές οι εντολές από την επιβράβευση ή year-end bonus (YEB). Εάν δεν γνώριζαν πως λειτουργεί η διαφημιστική αγορά όφειλαν να ενημερωθούν από γνώστες του αντικειμένου.

Στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι: «προβλέφθηκε ρητά ότι οι πληρωμές των Μέσων που θα συμμετείχαν στην εκστρατεία θα γίνονταν από το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση τα τιμολόγια που θα εκδίδονταν και χωρίς, φυσικά, επιστροφές.»

Αυτό δεν διασφαλίζει ότι τα εκδοθέντα τιμολόγια των ΜΜΕ δεν θα αθροισθούν στο ετήσιο  τζίρο του media shop, για τον απλό λόγο ότι οι επιστροφές δίδονται στο τέλος κάθε χρονιάς βάση του ετήσιου τζίρου. Εάν υπάρχει γραπτή εξαίρεση θα όφειλαν οι υπουργοί της κρυψίνοιας να την εμφανίσουν άμεσα. Εάν δεν υπάρχει δημιουργείται ζήτημα πληρωμής των ΜΜΕ.

Φαίνεται ότι υπάρχει όμως ζήτημα επιστροφών διότι μόνο έτσι μπορεί να δικαιολογηθεί η κατανομή μεγάλων ποσών σε ορισμένα ΜΜΕ. Είναι σε γνώση των υπουργών που εξέτασαν (sic) την λίστα αλλά τους διαφεύγουν ορισμένα βασικά του τρόπου λειτουργίας και άτυπων κανόνων της αγοράς;

Η εντολή διαφάνειας θα έπρεπε να υπηρετεί την εμπιστοσύνη στην διαχείριση δημοσίου χρήματος. Ενσωματώνει αρχές και αξίες, τεχνοκρατική αξιολόγηση.

Η εστίαση στην αποδοτικότητα  και την διαφάνεια  είναι θεμελιώδης υποχρέωση των πολιτικών διαχειριστών, ενσωματώνει εργαλεία και πολιτικές  ελέγχου και συνεχή παρακολούθηση κάθε δαπάνης.

Η ελλιπής διαχείριση των υπουργών με την υπόθεση της καμπάνιας είναι ενδεικτική των παρωχημένων αντιλήψεών τους.

Τα ερωτήματα για την ορθή διαχείριση από την καμπάνια της πανδημίας παραμένουν.

Με την εξαίρεση των ΜΜΕ των σοβαρών, κεντρικών και οργανωμένων εκδοτικών ομίλων ( παρόλα τα θέματα αρχής που υπάρχουν και ορισμένους εκφωνητές βασιλικότερους του βασιλέως) η εντολή δημοσίευσης κατ΄εντολή υπουργών και επιλογών αμφίβολης χρησιμότητας είναι ουσιαστικά προβληματική. Και είναι άδικο να ισοπεδώνονται και τα μεγάλα ΜΜΕ με τις ύποπτες επιλογές με προσωπικά κριτήρια ορισμένων ΜΜΕ.

Η λίστα των ΜΜΕ που δόθηκε είναι εντολή παραπλάνησης, διότι δεν είναι αναλυτική βάση στοιχείων ανα μέσο και κυκλοφορία/αναγνωσιμότητα/ακροαματικότητα/επισκεψιμότητα.

Η λίστα των ΜΜΕ δεν περιέχει χορηγίες κάθε είδους και τρόπου- για τις χορηγίες δεν εκδίδονται εντολές δημοσίευσης; Η λίστα παραπλάνησης περιέχει σκανδαλώδη ποσά σε ανύπαρκτα ΜΜΕ τα οποία πληρώθηκαν αμέσως από τον επισπεύδοντα υπουργό Οικονομικών. Ποια είναι η αρχική τιμή τιμοκαταλόγου, ποιά είναι η έκπτωση λόγω πληρωμής μετρητών;  Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καμπάνιας που περιορίστηκαν σε κοινότοπα μηνύματα αντί της αναλυτικής ενημέρωσης, με στοιχεία, στατιστικά και επισημάνσεις και  με την πάροδο του εγκλεισμού ενημέρωση για ζητήματα  ενδοοικογενειακής βίας, της ψυχολογίας των νέων και σειρά άλλων καίριων θεμάτων που βίωνε η ελληνική οικογένεια;

Υπενθυμίζουμε ότι ο  διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ Ν.Ρωμανός είχε δηλώσει, στην αγωνιώδη προσπάθεια αγοράς χρόνου από την κυβέρνηση για να εφευρεθούν δικαιολογίες για την λίστα, το αμίμητο,  ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η πληρωμή των ΜΜΕ πριν δοθεί η λίστα των ΜΜΕ. Δεν αρκούσε δηλαδή απλά η άμεση δημοσιοποίηση των Εντολών Δημοσίευσης, έπρεπε να εφευρεθεί η αστειότητα αυτή.

Ποια είναι η τιμή τιμοκαταλόγου για την  κρατική διαφήμιση και ποια η  τιμή τιμοκαταλόγου των ιδιωτών; Ποιοι τιμοκατάλογοι είναι θεωρημένοι από την εφορία; Ποια είναι η συχνότητα έκδοσης των εφημερίδων; Έντυπα που κυκλοφορούν μόνο όταν έχουν κρατική διαφήμιση, δηλαδή είναι έντυπα ζόμπι, ποια ακριβώς κριτήρια επιλεξιμότητας πληρούν; Δημοσιογράφος-εκβιαστής του Διαδικτύου ποια ακριβώς κριτήρια πληροί για να λάβει κρατική διαφήμιση;  Θα προβάλλει περισσότερο τον βουλευτή που μεσολάβησε; Μας δουλεύετε κύριοι υπουργοί; Συμπέθερος του πρωθυπουργού λαμβάνει μερίδιο, με ποια κριτήρια;

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δημιουργούν όχι μόνο ερωτηματικά αλλά και  σκιές για επιλογές άλλου είδους κριτηρίων που δεν συνάδουν με τις αρχές χρηστής διακυβέρνησης, διαφάνειας  και λογοδοσίας που επαγγέλλεται ο πρωθυπουργός.

Η επίδειξη ανικανότητας, προχειρότητας και υστεροβουλίας είναι πρωτοφανής σε περίοδο κρίσης. Επιτείνει το αίσθημα απαξίωσης των πολιτικών και εντείνει την αμφιβολία για την ικανότητα διαχείρισης σε κρισιμότερα θέματα διαχείρισης πόρων.

Η πρωθυπουργός έχει την κύρια ευθύνη για την λίστα προσωπικών κριτηρίων, αδιαφανών επιλογών και σαθρής διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων ενημέρωσης για την πανδημία.

Εάν το πολιτικό σύστημα  εξισορροπεί,  μεταβαλλόμενο  σε δικαστικό άτυπο σύστημα σκανδάλων, είναι αντιπαραγωγικό για το μέλλον οικονομίας και κοινωνίας.

Π. Τσακιρίδης

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα