Επιφάνεια και βάθος

Ο ρεαλισμός παράγει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για την κοινωνία και την οικονομία.

Η ωραιοποίηση αποφέρει πρόσκαιρα οφέλη αλλά γίνεται άμεσα αντιληπτή λόγω οξυμένων αντανακλαστικών.

Η τεκμηρίωση ενός εθνικού σχεδίου για την οικονομία με κοινωνική ενσυναίσθηση , τεχνοκρατική θωράκιση και ιεράρχηση αναγκών αποτελεί τον καταλύτη κινητοποίησης και έγερσης δυνάμεων και μπορεί να γίνει αντιληπτή από την κοινωνία. Ένα πεδίο ορατών ωφελειών με βάση ένα σχέδιο έχει την δύναμη να συνεγείρει.

Η εξιδανίκευση αποπροσανατολίζει και αποκαλύπτει σε σύντομο χρόνο την ανεπαρκή προετοιμασία.

Η απλή διαχείριση ενδεχομένως να είναι απαραίτητη για να συμμαζέψει βραχυπρόθεσμα μια χαοτική κατάσταση αλλά μακροπρόθεσμα εντείνει τα αδιέξοδα και επιδεινώνει τις ώριμες συνθήκες για λύσεις.

Η αντίληψη των αυτόματων λύσεων είναι γοητευτική για την μικρόκοσμο της εσωστρέφειας αλλά όταν η μεγάλη εικόνα απαιτεί επαναστατική ταχύτητα και τομές βάθους δεν προσθέτει αξία. Η επιφάνεια είναι θεωρητικά εκτεταμένη για ασκήσεις ευελιξίας αλλά το βάθος είναι μετρήσιμο και κρύβει θησαυρούς για την παραγωγή νέου πλούτου.

mywaypress.gr

Σχετικά Άρθρα