Ηλεκτρονικά σχολικά παιχνίδια οικολογικής συνείδησης για τη θαλάσσια ρύπανση, θα αναπτυχθούν σε σχολεία σε Κύπρο, Ελλάδα, Ουαλία και Ρουμανία

Ηλεκτρονικά παιχνίδια και εργαλεία διαμόρφωσης οικολογικής συνείδησης ιδιαίτερα για τη θαλάσσια ρύπανση, θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν σε σχολεία στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ουαλία και τη Ρουμανία, για εκπαιδευτικούς σκοπούς με στόχο τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης σε μαθητές, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Erasmus + Έργου “Sea4All «Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ)»,  το οποίο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2017.

 
Επικεφαλής του έργου είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) της Ελλάδος και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με έξι άλλους Οργανισμούς από τέσσερις διαφορετικές χώρες: το Ωκεανογραφικό Κέντρο (ΩΚ) του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Κύπρος), την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και το Αρχιπέλαγος- Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου στη Σάμο (Ελλάδα), το Inspectoratul Scolar Judetean (Ρουμανία) καθώς και το Πανεπιστήμιο του Cardiff (Ηνωμένο Βασίλειο). Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τοπικά σχολεία από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Η εναρκτήρια συνάντηση του Προγράμματος “Sea4All πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2018 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

 
Διδακτικό υλικό στα σχολεία

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Sea4All  θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων σε τρία επιστημονικά πεδία: Οι εκπαιδευτικοί θα διαμορφώσουν τη διδακτική ύλη και το υλικό, το οποίο θα εμπλουτιστεί με επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, σε συνεργασία με ειδικούς Επιστήμονες σε θέματα θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης. Στη συνέχεια και με τη συνδρομή ειδικών στην ανάπτυξη λογισμικών, το υλικό αυτό θα παρουσιάζεται και θα χρησιμοποιείται με καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα βασίζονται σε περιβαλλοντικές μελέτες και σε αναγνωρισμένες παιδαγωγικές μεθόδους και απαιτήσεις, προκειμένου να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και τη διαμόρφωση της κριτικής τους σκέψης μέσα από το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το Έργο στοχεύει, παράλληλα, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από διερευνητική μάθηση και δημιουργικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η εκπαίδευση και οι γνώσεις, όσο και το πολύπλευρο περιεχόμενο και τα εργαλεία, θα διαμορφωθούν ώστε να μπορούν να απευθύνονται σε διαφορετικά επίπεδα και τύπους εκμάθησης και να διευκολύνεται ο εκπαιδευτικός στόχος, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τους σκοπούς, και τις προτιμήσεις των μαθητών. Οι διάφορες δραστηριότητες και τα ηλεκτρονικά εργαλεία θα υποστηρίζουν τον ελεύθερο πειραματισμό, τη δημιουργία καινοτόμου περιεχομένου και αντικειμένων μέσα από την κριτική σκέψη, την εκπαιδευτική πρακτική και την εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα επικεντρωθεί κυρίως στη θαλάσσια ρύπανση, χρησιμοποιώντας σενάρια για εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων και επιπλέοντα αντικείμενα, και θα δοκιμαστεί σε συγκεκριμένα σχολεία πριν την ευρεία χρήση του. Οι μαθητές θα μπορούν να διαμορφώσουν μία σφαιρική άποψη των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης και θαλάσσιας ρύπανσης τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, μέσα από αναπαραστάσεις, κινούμενα σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες, ταινίες, ερωτηματολόγια κτλ.

Το Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Χρηματοδοτεί κυρίως ανθρώπους για σπουδές, εκπαίδευση και εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Επίσης δίνει χρηματοδοτήσεις για συνεργασίες και προγράμματα ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, αρχές και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, κυρίως για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προωθώντας την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα.

Περισσότερα εδώ:

www.sea4allproject.eu

Σχετικά Άρθρα