ΗΠΑ-Μια ματιά στα ορόσημα της καινοτομίας του 2015

Facebook, Netflix, Blue Origin, Uber, Lyft, επιχειρήσεις βιο-τεχνολογίας και ο νέος συναρπαστικός κλάδος ανάπτυξης της ιατρικής και των δικτύων πληροφοριών του σώματος

Innovation: Can the good news of 2015 continue in the new year?

Σχετικά Άρθρα