Η ανάκαμψη της μεταποιήσεως εξακολουθεί να είναι εύθραυστη

Tα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της Βιομηχανικής Παραγωγής

 
Kατά τον μήνα Ιούνιο 2015 παρατηρήθηκε υποχώρηση της μεταποιητικής παραγωγής, κατά 3,6% σε ετήσια βάση, έναντι μειώσεως κατά 2,7% τον Μάιο του 2015 και κατά 2% τον Ιούνιο του 2014. Η μείωση της μεταποιητικής παραγωγής τον Ιούνιο του 2015 αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό, στην κάμψη της παραγωγής των διυλιστηρίων καυσίμων (-27,1%), καθώς έχει την υψηλότερη στάθμιση του κλάδου (15,08%) στον δείκτη της μεταποίησης. Γενικά η μεταποιητική παραγωγή επηρεάζεται καθοδικά το 2015 εξαιτίας της πτώσης της παραγωγής καυσίμων.

Σχετικά με την εξέλιξη των κλάδων της μεταποίησης στο πρώτο εξάμηνο του 2015, σημειώνεται ότι 16 από τους 24 κλάδους της, κατέγραψαν άνοδο. Οι αυξήσεις ορισμένων εξ αυτών είναι οι εξής:

Η βιομηχανία τροφίμων αυξήθηκε οριακά (+0,8%), η καπνοβιομηχανία σημαντικά (+27,6%), λόγω σημαντικών εξαγωγών, ικανοποιητική ήταν η παραγωγή των βασικών μετάλλων -που αφορούν κυρίως παραγωγή σωλήνων – (+7,8%) επίσης λόγω  εξαγωγών, ανέκαμψε και η παραγωγή της χαρτοποιίας (+4,0%), σημαντική ήταν η άνοδος του αναπτυσσόμενου δυναμικού κλάδου των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρικών και οπτικών προϊόντων (+35,2%), αυξήθηκε επίσης και η παραγωγή της βιομηχανίας χημικών προϊόντων (+3,1%) όπως και η φαρμακοβιομηχανία (+5,0%), ανήλθε ομοίως η παραγωγή του «λοιπού εξοπλισμού μεταφορών», που αναφέρεται κυρίως σε στρατιωτικό υλικό (+12,1%) και αυξήθηκε η παραγωγή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+6,1%).

Σημειώνεται επίσης η αισθητή αύξηση της παραγωγής της τσιμεντοβιομηχανίας κατά 4,1% τον Ιούνιο του 2015, σε ετήσια βάση, έναντι μειώσεως κατά 0,8% τον Ιούνιο του 2014, ενώ  στο πρώτο εξάμηνο 2015 η παραγωγή των μη μεταλλικών ορυκτών σημείωσε μικρή άνοδο κατά 0,8%. Η άνοδος της παραγωγής των βασικών μετάλλων και της τσιμεντοβιομηχανίας αντικατοπτρίζει πρωτίστως ζήτηση από το εξωτερικό.

Αντιθέτως, κατεγράφη πτώση της παραγωγής της οικοδομήσιμης ξυλείας κατά 5,4% τον Ιούνιο 2015 (Ιούνιος 2014: -6,2%), ενώ και στο πρώτο εξάμηνο του 2015 παρατηρήθηκε συρρίκνωση της παραγωγής της κατά 9,3% (εξάμηνο 2014: -13,1%). Αξιοσημείωτη ήταν και η μείωση της παραγωγής των «ειδών ενδύσεως» (-11%), «δερμάτων-ειδών υποδήσεως» (-11,1%) και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (-10,6%). Η κλωστοϋφαντουργία σημείωσε ισχνή άνοδο στο πρώτο εξάμηνο 2015 (+0,4%), ενώ ο κλάδος της βυρσοδεψίας κατέγραψε κάθετη πτώση (-21,4%).

Συνολικά, η ανάκαμψη της μεταποιήσεως εξακολουθεί να είναι εύθραυστη, εξαιτίας των περιορισμών της εγχώριας ζητήσεως και της μεταβλητότητας της εξωτερικής ζητήσεως, καθώς και της διαμορφώσεως του PMI αισθητά κάτω του ορίου του 50 τους πρώτους μήνες του 2015. Αυτό υποδηλώνεται εξάλλου, και από τον Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία  (ΙΟΒΕ), ο οποίος κατέγραψε τον Ιούλιο 2015 σημαντική, συγκυριακή πάντως, πτώση στις 69,5 μονάδων από 85,2 μονάδες τον Ιούνιο του 2014.

Πηγή: Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank

Σχετικά Άρθρα