Η ανάπτυξη της βιομηχανίας στην ατζέντα του Νταβός

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας περιλαμβάνεται  στα θέματα συζητήσεων του προγράμματος  του World Economic Forum.

 
Η ατζέντα του Νταβός θα βοηθήσει τους ηγέτες να επιλέξουν καινοτόμες και τολμηρές λύσεις για να σταματήσουν την πανδημία και να οδηγήσουν σε μια ισχυρή ανάκαμψη το επόμενο έτος. Μεταξύ των πέντε θεμάτων του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός συνεκτικών, βιώσιμων, ανθεκτικών οικονομικών συστημάτων, ο  υπεύθυνος μετασχηματισμός και ανάπτυξη της βιομηχανίας, η αξιοποίηση των τεχνολογιών της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης  και η προώθηση της παγκόσμιας και περιφερειακής συνεργασίας.

«Στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, η ανάγκη επαναρύθμισης των προτεραιοτήτων και η επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση των συστημάτων έχει αυξηθεί σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Klaus Schwab, ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Η πανδημία COVID-19 έχει δείξει ότι κανένα ίδρυμα ή άτομο μόνο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις του περίπλοκου, αλληλεξαρτώμενου κόσμου μας. Η πανδημία έχει επιταχύνει τις συστημικές αλλαγές που ήταν εμφανείς πριν από την έναρξή της. Οι γραμμές βλάβης που εμφανίστηκαν το 2020 εμφανίζονται τώρα ως κρίσιμο σταυροδρόμι το 2021, υπογραμμίζει σχετική ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Εν μέσω τριπλής απειλής οικονομικής, δημόσιας υγείας και κοινωνικών κρίσεων, ο διαχρονικός ρόλος  της βιομηχανίας σε μια ισχυρή, ουσιαστική και στερεή ανάπτυξη καθίσταται κρίσιμος.

Παράλληλα όμως είναι αναγκαία και η επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων της, που είναι σκόπιμο να ενταχθεί σε ένα σχέδιο λύσεων με χρονοδιάγραμμα.

Προβλημάτων όπως:

-Το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ακριβού δανεισμού (βλέπε εδώ και εδώ)

-η επιτάχυνση του ψηφιακού περιβάλλοντος για να μην παραμείνει η χώρα  ουραγός στην ψηφιακή οικονομία (βλέπε εδώ),

-η  μείωση της υπερφορολόγησης της οικονομίας, σε συνδυασμό με την πλήρη ανάπτυξη ενός μεταρρυθμιστικού φιλοαναπτυξιακού, και φιλοεπενδυτικού πλαισίου (βλέπε εδώ).

Δομικά στοιχεία μια ισχυρής εξωστρεφούς και δυναμικής οικονομίας,  είναι η αύξηση της συμμετοχής στο ΑΕΠ της χώρας μιας  δυναμικής και ανταγωνιστικής  βιομηχανίας.

Ποτέ άλλοτε δεν αποτελούσε ευκαιρία να αναζωογονήσουμε  και να χτίσουμε τα θεμέλια  ισχυρών βιομηχανικών μονάδων στην χώρα. Μια ελληνική βιομηχανία υγιή, ανταγωνιστική, έμπρακτης κοινωνικής συνεισφοράς  και  εταιρικής υπευθυνότητας.

Θα αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ή θα χαθεί; Θα παραμείνουν προτεραιότητα οι διαπιστώσεις ή θα πιάσουμε «τον ταύρο από τα κέρατα»;

Π. Τσακιρίδης

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα