Η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης και τα πρότυπα δυνατοτήτων

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανάταξη της χώρας, η αποκόλληση από το τέλμα και τον φαύλο κύκλο της υστέρησης και της υπανάπτυξης δεν θα επιτευχθεί, αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρωταρχικό αίτιο, την ποιότητα και τον χαρακτήρα της διακυβέρνησης, τόσο στο κράτος όσο και στις επιχειρήσεις – δημόσιες και ιδιωτικές. Με τον πρώτο νόμο που ψηφίστηκε για το επιτελικό κράτος και με 2 νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αναδιοργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρική διακυβέρνηση, είμαστε αποφασισμένοι να θέσουμε τις βάσεις ώστε η Ελλάδα, και σε κρατικό και σε εταιρικό επίπεδο να λάμψει ξανά».

Η ανωτέρω δήλωση του κ. Άκη Σκέρτσου, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιο για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, στην εκδήλωση με θέμα «Εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα – Προχωρώντας στο επόμενο επίπεδο» της ΕΥ σε συνεργασία με τη Velos Advisory, αντικατοπτρίζει τον υψηλό βαθμό συνειδητοποίησης των φορέων χάραξης πολιτικής για την συστηματική ενασχόληση με το τιτάνιο έργο της ανάταξης για την ευημερία των πολιτών της χώρας.

Τα αποτελέσματα της εκδήλωσης επεσήμαναν το βασικό και ουσιαστικό. Ότι «η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί σήμερα κορυφαία πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία γενικότερα. Η τήρηση σύγχρονων και αυστηρών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, όπως και η διαφάνεια, η ποιότητα και η αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων, αποτελούν προϋπόθεση για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας, αλλά και των επενδυτών, προς τις ελληνικές επιχειρήσεις.»

Όπως υπογράμμισε ο Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών: «Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί παγκοσμίως, απαιτούν ταχύτερα βήματα απ’ όλους. Η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης αναδεικνύεται σημαντικότερη από ποτέ, τώρα που το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τις ελληνικές επιχειρήσεις επανακάμπτει. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι άμεσα συνυφασμένη με τη σωστή εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Μόνο εταιρείες με καλή εταιρική διακυβέρνηση μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα».

Οι λέξεις «ποιότητα» και «χαρακτήρας της διακυβέρνησης», είναι όροι που σηματοδοτούν την αναγκαία εισαγωγή στο πεδίο της νέας εποχής και στην αντίληψη ολιστικού σχεδιασμού για το πολύπλοκο σήμερα και το προκλητικό αύριο στο διεθνές περιβάλλον διαρκούς αλλαγής ταχυτήτων.

«Χαρακτήρας της διακυβέρνησης», «εταιρική διακυβέρνηση», «κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης», «διαφάνεια», «ποιότητα», «αξιοπιστία», «εμπιστοσύνη», δεν είναι λέξεις της βιομηχανικής εποχής. Είναι λέξεις –όροι που παρέχουν πρότυπα δυνατοτήτων για το ορθολογικό χτίσιμο εις βάθος μιας εποχής που οφείλει να περικλείει και να αφορά τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Πρότυπα δυνατοτήτων και ευκαιρίες δράσης. Πρότυπα δυνατοτήτων για το σήμερα και το αύριο όχι για το χθες. Ευέλικτη δράση και αναγκαίος σχεδιασμός, για την αξιοποίηση των ευκαιριών ενός μέλλοντος ευημερίας για όλους.

Οι επιλογές της κυβέρνησης και των σχετικών φορέων, επειδή θα κριθούν άμεσα, θα πρέπει να διαθέτουν έναν σαφή οδικό χάρτη εφαρμογών στην πράξη στο σύνολο της διοίκησης, αδιαμφισβήτητης επάρκειας με σαφείς στόχους.

Η εκκίνηση δείχνει την βούληση.

Η διάρκεια όμως κρίνει την επιμονή στην πίστη του στόχου.

Και η αγορά με την κοινωνία επιβραβεύουν την αρχική βούληση.

Π. Τσακιρίδης

mywaypress.gr

Σχετικά Άρθρα