Η διπλή ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και του σχεδίου προσέλκυσης επενδύσεων. Μπορούμε;

Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας πριν την πανδημία και η οξεία αναταραχή την περίοδο της πανδημίας, οδήγησε σε παγκόσμια ύφεση και παρατεταμένη αβεβαιότητα.

Η χώρα οφείλει να είναι σε συνεχή αλληλεπίδραση με τα παγκόσμια δίκτυα επενδύσεων και κέντρων αποφάσεων. Ο θετικός αντίκτυπος και η εκμετάλλευση της καλής εικόνας στην αντιμετώπιση της πανδημίας δεν πρέπει να περιχαρακωθεί στο τουριστικό πεδίο αλλά να επεκταθεί σε πλήθος ευκαιριών. Ας μην χαθεί αυτή η ευκαιρία. Ας μην περιθωριοποιηθεί σε κομματικά οφέλη. Μαζί ι με τα όποια οφέλη από το ταμείο ανάκαμψης, που και αυτό με αυστηρές προϋποθέσεις οφείλουμε να αξιοποιήσουμε, μπορούμε δίπλα σε αυτό να αθροίσουμε και τα οφέλη από ένα πειστικό σχέδιο προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων. Είναι αδήριτη ανάγκη να διαθέτουμε ένα οπλοστάσιο επενδυτικών προτάσεων.

Ο εκρηκτικός συνδυασμός μειωμένων ξένων επενδύσεων, μειωμένων τουριστικών  εσόδων, μειωμένων δημοσιονομικών εσόδων,  η  εντεινόμενη  κρίση  δημόσιας υγείας, η παγκόσμια ύφεση, τα υψηλά επίπεδα κρατικού χρέους  θέτουν σε κίνδυνο τις οικονομίες.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη οικοδόμησης  πολυδιάστατης οικονομικής προσέγγισης και πολιτικής ικανότητας και φαντασίας, σε δυο μέτωπα μέγιστης πίεσης: να  επωφεληθούμε  άμεσα από  το όποιο ανοικτό παράθυρο ευκαιρίας  λάβει χώρα  στην παγκόσμια οικονομία και από την ενδελεχή προετοιμασία φακέλων παρουσίασης της χώρας μας ως φιλικού επενδυτικού προορισμού.

Εφόσον υπάρχει μια  διατηρήσιμη καλή απόδοση στην αντιμετώπιση  του Covid-19 από την Ελλάδα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να χρησιμοποιήσουν το παράθυρο ευκαιρίας για μια εντατική εκστρατεία προσέλκυσης  σοβαρών, ουσιαστικών, μακροπρόθεσμων άμεσων ξένων επενδύσεων.

Υπό την  αυστηρή προϋπόθεση  ότι το γήπεδο είναι καθαρό, το σύστημα δικαιοσύνης και το ρυθμιστικό  είναι δομημένο  επί τη βάση διεθνών κανόνων και το φορολογικό σύστημα διαθέτει χαρακτηριστικά που συνάδουν με το εξαιρετικά απαιτητικό διεθνή ανταγωνισμό.

Τα πιο πιεστικά διεθνή προβλήματα  απαιτούν παγκόσμιες λύσεις αναφέρει ο  CHAD P. BOWN is Reginald Jones Senior Fellow at the Peterson Institute for International Economics σε άρθρο του στο foreignaffairs.com.

Η επαναφορά  των κανόνων της υγιούς πολυμέρειας του διεθνούς εμπορίου και η θετική προσέγγιση του νέου προέδρου των ΗΠΑ Biden σε συνδυασμό με την βούληση συνεννόησης των κρατών της διεθνούς κοινότητας, είναι μια μοναδική ευκαιρία για μια βάση εκπόνησης ενός  συνεκτικού σχεδίου από την Ελλάδα. Η διεθνής συσχέτιση των οικονομιών θα επανέλθει και στο τραπέζι των νέων συμφωνιών στην παγκόσμια οικονομία η χώρα  πρέπει να διαθέτει «καλά χαρτιά». Η διατήρηση της εμπιστοσύνης στην δυναμική της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη επενδύσεων, σε απάντηση στην πανδημία COVID-19 και την επακόλουθη ύφεση, είναι κρίσιμη και ίσως τελευταία ευκαιρία να κινηθούμε.

Το ιστορικό επιμέρους αρχικών προσπαθειών που παρέμειναν  στην σφαίρα των διαπιστώσεων και του ευχολογίου, κατέληξαν  στην απλή διαχείριση κρίσεων.

Ένα αναζωογονητικό νέο πλαίσιο αντίληψης και δράσεων διαθέτουν την δυναμική των  νέων ευκαιριών για την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων προβλημάτων.

Το ΔΝΤ δημοσίευσε πρόσφατα ένα έγγραφο , το οποίο δείχνει ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης και η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης. Ξεχώρισαν «η ποιότητα της οικονομικής διαχείρισης, η διακυβέρνηση, η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, η διαφάνεια στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών πόρων, που πρέπει να συνδυάζεται με μεγαλύτερη πολιτική διαφάνεια.»

Η διπλή ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και του σχεδίου προσέλκυσης επενδύσεων θα θωρακίσει πολλαπλά την χώρα με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Υπάρχει βούληση, σχέδιο, στρατηγική, οργάνωση, ικανό και μαχητικό ανθρώπινο δυναμικό και όραμα;

Μπορούμε; Έχουμε την δύναμη να ανοίξουμε τα φτερά της χώρας σε νέους προορισμούς, να κατακτήσουμε νέα εδάφη και να ξανασυστηθούμε σε υπάρχοντα με νέες προτάσεις; Διαθέτουμε το σθένος να ανοίξουμε τους ορίζοντες της χώρας στην παγκόσμια οικονομία; Ή θα αυτοπεριοριζόμαστε στην ασφάλεια της γνώριμης μιζέριας και την παραίτηση  αξιοποίησης κάθε νέου συσχετισμού;

Η χώρα θα μεγαλώσει μέσω της οικονομικής ενδυνάμωσής της. Σε αυτό τον δύσκολο δρόμο χρειάζονται αντοχές και όραμα, σθένος και αποφασιστικότητα, σχέδιο και βούληση.

Π. Τσακιρίδης

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα