Η δυνατότητα μακροχρόνιας αναπτύξεως επιβαρύνεται σημαντικά από τις δημογραφικές προβλέψεις για την χώρα

Ανοδική η πορεία του ποσοστού μερικής και εκ περιτροπής απασχολήσεως- Οι δημογραφικές εξελίξεις που προβλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί για την χώρα, κυρίως ως αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού, καθιστούν ακόμη πιο επείγουσα τη δραστική μείωση του ποσοστού ανεργίας

 
H αύξηση της απασχολήσεως σε συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού των ανέργων, σε ετήσια βάση, οδήγησαν σε σημαντική πτώση του ποσοστού ανεργίας, στο 19,5% τον Μάιο του 2018, δηλαδή σε ποσοστό χαμηλότερο του 20% για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2011. Ωστόσο, οι διαρθρωτικές αδυναμίες παραμένουν, καθώς το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παραμένει το υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28. Παράλληλα, η αύξηση των θέσεων απασχολήσεως αφορά κυρίως μερική και εκ περιτροπής  απασχόληση, με αποτέλεσμα οι μισθολογικές αμοιβές να παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ, μειώθηκε τον Μάιο του 2018 κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018, ενώ σε σχέση με τον Μάιο του 2017 κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες. Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 70,1 χιλιάδες άτομα ή κατά 1,9%, σε ετήσια βάση, τον Μάιο του 2018 και διαμορφώθηκε συνολικά σε 3.824 χιλιάδες άτομα, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σημαντικά κατά 11,0% και διαμορφώθηκε σε 925 χιλιάδες άτομα.

Σημειώνεται ότι, στο πεντάμηνο του 2018 το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 20,2%, από 22,3% το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Παρά τη φθίνουσα πορεία του, το ποσοστό ανεργίας παραμένει σημαντικά υψηλό και το υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28. Μετά την Ελλάδα ακολουθεί η Ισπανία στην οποία το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 15,2% τον Ιούνιο του 2018, ενώ το ποσοστό ανεργίας του μέσου όρου της Ευρωζώνης ανήλθε στο 8,3%.

Το ποσοστό απασχολήσεως (δηλαδή το τμήμα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού που εργάζεται) διατηρεί ανοδική τάση από το 2013, ωστόσο, διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που παρουσιάζονται στο Γράφημα 3. Σημειώνεται ότι, το ποσοστό απασχολήσεως στην Πορτογαλία  κινείται ανοδικά και διαμορφώνεται σε υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2011, όταν δηλαδή η χώρα εισήλθε σε πρόγραμμα προσαρμογής.

pin 3

Το χαμηλό ποσοστό απασχολήσεως περιορίζει τον παραγωγικό συντελεστή της εργασίας, με σημαντικές επιπτώσεις στο δυνητικό προϊόν της χώρας, δεδομένου και της παράλληλης συρρικνώσεως των επενδύσεων κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσεως.

Η περαιτέρω ενίσχυση της απασχολήσεως και η αύξηση του ποσοστού απασχολήσεως, ωστόσο, θα πρέπει να συνοδευθεί από την ενίσχυση των θέσεων πλήρης απασχολήσεως, προκειμένου να επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί αναπτύξεως της οικονομίας. Η επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόσθηκαν οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του ποσοστού μερικής απασχολήσεως, που παρουσιάζεται με την κόκκινη γραμμή στο Γράφημα 4, ενώ αντίθετα, το ποσοστό πλήρους απασχολήσεως έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το επίπεδο του 2009 (μπλε γραμμή). Η ανοδική πορεία του ποσοστού μερικής και εκ περιτροπής απασχολήσεως παρατηρείται εντονότερα στις νέες θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα, καθώς με βάση τα πρόσφατα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το ποσοστό των νέων θέσεων που αφορούν μερική και εκ περιτροπής απασχόληση ανήλθε στο 51,1% στο πρώτο εξάμηνο του 2018.

gra 4

Δημογραφικές Προβλέψεις, Αγορά Εργασίας και Μακροχρόνια Ανάπτυξη

Τροχοπέδη στην επίτευξη υψηλών ρυθμών αναπτύξεως της οικονομίας σε μακροχρόνιο ορίζοντα μπορεί να αποτελέσουν οι δημογραφικές εξελίξεις που προβλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί για την χώρα, κυρίως ως αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού, οι οποίες καθιστούν ακόμη πιο επείγουσα τη δραστική μείωση του ποσοστού ανεργίας.

Ειδικότερα, με βάση το Ageing Report της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018), η ποσοστιαία συμμετοχή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ηλικιακή ομάδα 15-64) στο σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδος αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 10 εκατοστιαίες μονάδες έως το 2060 (από 63,3% το 2020 σε 52,7% το 2060), όπως παρουσιάζεται με την μπλε διακεκομμένη γραμμή στο Γράφημα 5. Η εξέλιξη αυτή, ceteris paribus, αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του εργατικού δυναμικού της χώρας κατά 1,1% σε μέσο ετήσιο επίπεδο την επόμενη 40ετία. Αντίστοιχη καθοδική πορεία εμφανίζει και το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στο σύνολο του πληθυσμού στην Ευρωζώνη (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή), αν και παραμένει σε υψηλότερο επίπεδο.

Παράλληλα, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών στο σύνολο του πληθυσμού, με βάση τις δημογραφικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ανέλθει στο 36,5% το 2050, από 22,8% το 2020.

Η επίτευξη υψηλών ρυθμών αναπτύξεως σε μακροχρόνιο ορίζοντα είναι μεγάλης σημασίας ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία για επίτευξη υψηλών δημοσιονομικών πρωτογενών πλεονασμάτων σε ένα μακρύ χρονικό ορίζοντα. Η δυνατότητα μακροχρόνιας αναπτύξεως επιβαρύνεται σημαντικά από τις δημογραφικές προβλέψεις για την χώρα, καθώς και από την χαμηλή παραγωγικότητα. Συνεπώς, η πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων κρίνεται απαραίτητη για να ενισχυθεί τόσο η παραγωγικότητα της εργασίας όσο και το εργατικό δυναμικό με την επιστροφή από το εξωτερικό υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού που μετακινήθηκε στη διάρκεια της οικονομικής κρίσεως. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η απρόσκοπτη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% ετησίως την επόμενη δεκαετία.

Πηγή: Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank

Σχετικά Άρθρα