Η ΕΥ συμμετέχει ως Advisory Partner στο πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Στελέχη της EY Ελλάδος παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση, ως Mentors και Investment Advisors, σε εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

 
Η ΕΥ Ελλάδος ανακοινώνει τη συμμετοχή της ως AdvisoryPartner στο πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόσβασης καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και start-ups, στην ελληνική κεφαλαιαγορά, για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Το πρόγραμμα Roots διοργανώνεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (GFCC), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο ρόλος του AdvisoryPartner είναι κρίσιμος για την υλοποίηση και την επιτυχία του προγράμματος, καθώς εξασφαλίζει στις εταιρείες που συμμετέχουν, την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου χρηματοπιστωτικού μέσου για την άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων. Οι AdvisoryPartners, θέτουν έμπειρα στελέχη τους στη διάθεση των εταιρειών, ως Mentors και ως InvestmentAdvisors, με σκοπό τη υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στο πρόγραμμα θα υποστηρίζεται από έναν Mentor, ο οποίος θα τη βοηθήσει να τελειοποιήσει την επιχειρηματική της στρατηγική, καθώς και από έναν InvestmentAdvisor, που θα συμβάλλει στον σχεδιασμό της βέλτιστης χρηματοοικονομικής δομής, αλλά και της επενδυτικής της πρότασης, για την άντληση κεφαλαίων μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Τα στελέχη, πέραν του συμβουλευτικού τους ρόλου, προάγουν, επίσης, την καινοτομία και τις συνέργειες, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία ενός δυναμικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Με την ευκαιρία της συμμετοχής της ΕΥ στο πρόγραμμα Roots, ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Οι ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – ανάμεσά τους και πολλές ελπιδοφόρες start-ups – καλούνται να πρωταγωνιστήσουν στη δημιουργική επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας. Στην ΕΥ, δουλεύουμε καθημερινά με τις επιχειρήσεις αυτές, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν αξία, μέσα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Πιστοί στη δέσμευσή μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, στηρίζουμε την εξαιρετική πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως AdvisoryPartners, βοηθώντας αξιόλογες ελληνικές ΜμΕ και start-ups να μετουσιώσουν το όραμά τους σε αξία, για τις ίδιες, την ελληνική οικονομία και την κοινωνία».

Η συμμετοχή της ΕΥ στο πρόγραμμα Roots, εντάσσεται στη διαρκή δέσμευσή της για τη στήριξη των ελληνικών ΜμΕ. Πέραν της καθημερινής της συνεργασίας με ένα μεγάλο αριθμό ΜμΕ, η ΕΥ Ελλάδος, έχει εκπονήσει, επίσης, μία σειρά από εξειδικευμένες μελέτες και έρευνες για τις ευκαιρίες, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ΜμΕ, και έχει υποβάλλει προτάσεις για την ανάπτυξή τους. Μεταξύ αυτών, το 2017, η ΕΥ Ελλάδος παρουσίασε τη μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με τίτλο: «Οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Συμβολή στην οικονομία, εξελίξεις και προκλήσεις», ενώ το 2019, ολοκλήρωσε για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), τη μελέτη: «Ελληνικές εξαγωγές & νέο μοντέλο ανάπτυξης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Σχετικά Άρθρα