Η κριτική ωφελεί την δημοκρατία. Η απόκρυψη ωφελεί τους διεφθαρμένους

Η φιλελεύθερη ανθρωποκεντρική δημοκρατία δεν είναι κενό γράμμα. Οφείλουν, όσοι μπορούν, να στηλιτεύουν και να αναδεικνύουν φαινόμενα πολιτικού καιροσκοπισμού και διεφθαρμένους πάσης φύσεως και θέσεως.

Η κριτική ωφελεί την δημοκρατία. Η απόκρυψη ωφελεί τους άμεσα εμπλεκόμενους. Τους διεφθαρμένους.

Η τεκμηριωμένη κριτική, η γλώσσα της αλήθειας, ο καυτηριασμός εξόφθαλμων επιλογών, η ανάδειξη εσφαλμένων πολιτικών, η καταδίκη διεφθαρμένων προσώπων, αντιλήψεων και πρακτικών, ωφελεί περισσότερο την δημοκρατία μας, από την απόκρυψη, την ωραιοποίηση, τις ψευδείς ειδήσεις, την προβολή παρακμιακών προσώπων και την καθήλωση σε ξεπερασμένες νοοτροπίες.

Η πολιτική διαφθορά ξεκινάει από την έλλειψη κινήτρου για συλλογική πρόοδο.

Η διασφάλιση προσωπικής ατζέντας με επιδοτήσεις και χρήματα των ελλήνων φορολογουμένων αποτελεί βάναυση προσβολή της δημοκρατίας.

Π. Τσακιρίδης
mywaypress.gr

Σχετικά Άρθρα