Η μάχη της Silicon Valley για τις start-up

• Πώς δραστηριοποιούνται οι χώρες της Ε.Ε. και το κρίσιμο μοντέλο σύμπραξης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα

 

To Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδος,στο San Francisco, με ενημερωτικό σημείωμα  που υπογράφει ο κ.Μάριος Μπελιμπασάκης Διευθυντής του γραφείου, καταγράφει την μεθοδολογία που ακολουθείται από τις χώρες της Ε.Ε. σχετικά με την παρουσία τους στη Silicon Valley για την υποστήριξη των start-up εταιρειών τους. Αναλυτικά η έκθεση αναφέρει:

 

«Kάθε κράτος μέλος ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιείται στη Silicon Valley (SV). Ως εκ τούτου, ανάλογα με το επιλεγμένο μοντέλο διαφοροποιείται και ο βαθμός εμπλοκής των Γενικών Προξενείων τους. Από τις χώρες ΕΕ/ΕΖΕΣ που έχουν Γ. Προξενείο/Εμπορικό Γραφείο στην περιοχή (και εκπρόσωποι τους ήταν παρόντες στις συναντήσεις) καταγράφουμε τις εξής πρακτικές:

 

Ιταλία: Έχουν δημιουργηθεί ιδιωτικά incubator και accelerator στη SV υπό τη μορφή Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης. Το πρώτο είναι το “Silicon Valley Italian Executive Council (SVIEC)” και το δεύτερο το “Mind the Bridge” . Πριν από δύο χρόνια ο ιδρυτής του κ. Marinucci δημιούργησε και το επενδυτικό fund “Mind the Seed”. Το Γεν. Προξενείο της Ιταλίας έχει καλή επικοινωνία με τους εν λόγω φορείς και συνδράμει τις πρωτοβουλίες τους.

 

Λουξεμβούργο: Ο κύριος φορέας που διαμορφώνει τη στρατηγική στην καινοτομία στο Λουξεμβούργο ονομάζεται “Luxembourg for Business” και λειτουργεί υπό την εποπτεία των: Υπουργείου Οικονομικών & Εξωτερικού Εμπορίου, Υπουργείο Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Τουρισμού, το Εμπορικό Επιμελητήριο και την Επιχειρηματική Συνομοσπονδία.

 

Ο φορέας αυτός χρηματοδοτεί και υλοποιεί επιχειρηματικές αποστολές καθώς και αποστολή start-up εταιρειών στη SV. Το Προξενείο υποστηρίζει την εγκατάσταση των εταιρειών σε κάποιο από τα πολυάριθμα incubators/accelerators που λειτουργούν στην περιοχή δίχως ενεργότερη εμπλοκή. Η χρηματοδότηση αφορά συνήθως μία εταιρεία το τρίμηνο.

 

Γερμανία: Ο βασικός μοχλός σύνδεσης της SV με γερμανικές startups είναι το German Silicon Valley Accelerator (GSVA). Το GSVA είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών& Τεχνολογίας, επιχειρήσεις και ιδιώτες χορηγούς. Το GSVA έχει δύο Γραφεία , ένα στο Palo Alto και ένα στο San Francisco. Πρωτοβουλίες οικονομικής υποστήριξης νέων επιχειρήσεων αναλαμβάνει και το German American Business Association(GABA). Το Γερμανικό Προξενείο στο San Francisco επικουρεί τις προσπάθειες δίχως ενεργότερη εμπλοκή.

 

Ισπανία: Κύριος φορέας υποστήριξης των Ισπανικών startups είναι το Spain Tech Center, το οποίο είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το Fundación Banesto, το ICEX (τμήμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας) και το Red.es (τμήμα του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τουρισμού). Ο ρόλος του Γεν. Προξενείου είναι επικουρικός.

 

Πορτογαλία: Ο κόμβος επικοινωνίας και σύνδεσης των Πορτογαλικών start-up με το ecosystem της SV είναι το nestGSV, ένα accelerator που υποστηρίζεται από ιδιωτικά κεφάλαια. Στην Πορτογαλία έχει δημιουργηθεί το Portugal Ventures, ένα επιχειρηματικό επενδυτικό σχήμα με ποικίλες δραστηριότητες ανάμεσα στις οποίες και η υποστήριξη start-up εταιρειών. Ο ρόλος του Γεν. Προξενείου είναι επικουρικός.

 

Ιρλανδία: Ο κύριος σύνδεσμος της Ιρλανδίας με τη SV είναι το Enterprise-Ireland, κυβερνητικός οργανισμός, που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και επέκταση των ιρλανδικών επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αγορές. Πριν από ένα χρόνο ο Ιρλανδός Υπουργός Εργασίας, Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας ανακοίνωσε την Πρωτοβουλία : «Access Silicon Valley». Η πρωτοβουλία αυτή συστήθηκε από το Enterprise-Ireland και στοχεύει στην υποστήριξη ιρλανδικών start-up που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο να επεκταθούν στο San Francisco και τη SV. O ρόλος του Γεν. Προξενείου είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς συντονίζει, επιβλέπει και υλοποιεί την Κυβερνητική στρατηγική για τις start-up.

 

Ολλανδία: Η πρωτοβουλία «η Ολλανδία στην Κοιλάδα- Holland in the Valley» υλοποιείται από το Γενικό Προξενείο της Ολλανδίας στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο είναι άμεσα ενταγμένο στη στρατηγική υποστήριξης των νεοφυών (start-up) εταιρειών, καθώς λειτουργεί ως one-stop-shop και incubator. Σημειώνουμε ότι το Ολλανδικό Γεν. Προξενείο διαθέτει 30 υπαλλήλους εκ των οποίων οι 26 ασχολούνται αποκλειστικά με την υποστήριξη του δικτύου.

 

Ελλάδα: Οι πρώτες προσπάθειες για σύνδεση της SV με την Ελλάδα (κυρίως Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Φορείς και νεοφυείς επιχειρήσεις), ξεκίνησαν το 2008 με πρωτοβουλία των Ελλήνων σπουδαστών του Stanford.

 

Στη συνέχεια Ελληνο-Αμερικάνοι επενδυτές της περιοχής ίδρυσαν το Silicon Valley Greek Seed Fund μέσω του οποίου χρηματοδοτήθηκαν νέες ελληνικές start-up. Το εν λόγω Fund έχει επί του παρόντος αδρανοποιηθεί.

 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης, πολυάριθμες επιχειρηματικές αποστολές, εκπαιδευτικά ταξίδια, συνέδρια και ημερίδες.

 

Στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν πολυάριθμα incubators, accelerators ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia.

 

Ο ρόλος του Προξενείου είναι επιβοηθητικός (facilitator) κυρίως ως πρώτο σημείο επαφής με την εδώ κοινότητα της SV (επενδυτές, δικηγόροι, ιδρυτές start-up κ.α.).

 

Χώρες ΕΖΕΣ (European Free Trade Association) με εκπροσώπηση στην περιοχή:

 

Νορβηγία: Ενεργό ρόλο στην υποβοήθηση των Νορβηγικών start-up έχει το Προξενείο της χώρας στο San Francisco. Μέσω του κρατικού φορέα Innovation Norway υποστηρίζεται η καινοτομία και η ανάπτυξη των νορβηγικών επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Το Προξενείο της Νορβηγίας στο San Francisco λειτουργεί ως incubator ενώ το Γραφείο στη SV (Palo Alto) ονομάζεται Innovation House και λειτουργεί ως συνεργατικός χώρος.

 

Ελβετία: Οι πρώτες προσπάθειες σύνδεσης της SV με την Ελβετία ξεκίνησαν πριν 15 χρόνια μέσω τη διοργάνωσης επιχειρηματικών/εκπαιδευτικών αποστολών στην Καλιφόρνια (Silicon Valley Association Tour). Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας έπαιξαν και τα Ελβετικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Ο φορέας που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της προσπάθειας σύνδεσης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας μεταξύ SV και Ελβετίας ονομάζεται Swissnex  και αναλαμβάνει ποικίλες πρωτοβουλίες οι οποίες εκτείνονται από πολιτιστικές εκδηλώσεις μέχρι υποστήριξη start-up εταιρειών. To Swissnex είναι μια σύμπραξη ιδιωτικού-δημοσίου τομέα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας (SERI), σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, και λειτουργεί ως παράρτημα του Γενικού Προξενείου της Ελβετίας στο Σαν Φρανσίσκο. Το Swissnex έχει γραφεία σε Bangalore (Ινδία), Βοστώνη, Σαγκάη και Σιγκαπούρη.

 

Σε ότι αφορά το ρόλο των Αρχών ΚΜ της ΕΕ/ΕΖΕΣ στη SV διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες χρησιμοποιούν τα Γεν. Προξενεία ως facilitators και συντονιστές.

 

Τα Προξενεία της Ολλανδίας, Νορβηγίας, Ελβετίας και Ιρλανδίας έχουν ενεργότερη εμπλοκή υλοποιώντας την κυβερνητική πολιτική, με το Ολλανδικό Προξενείο να έχει κάνει ένα μεγαλύτερο βήμα δημιουργώντας στους χώρους του θερμοκοιτίδα για τις start-up.

 

Οι περισσότερες από αυτές τις πρωτοβουλίες έχουν τη μορφή σύμπραξης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα με παράλληλη οικονομική και τεχνική υποστήριξη από τις χώρες τους

Σχετικά Άρθρα