Η πολλαπλασιαστική αξία της βιώσιμης ανάπτυξης

Ο πολυμέτωπος αγώνας δρόμου για την επιβίωση των εταιριών του ιδιωτικού τομέα στο ασταθές  οικονομικό περιβάλλον  και η μεγάλη πρόκληση της ταχείας ανάκαμψης έχουν  επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο προτάσεις φορέων και αναλυτών για το πεδίο των  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η σημαντική είδηση  της ΕΥ ότι παρά την επιβράδυνση που προκάλεσε ο COVID-19 παγκοσμίως, ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αναμένεται να ανακάμψει σύντομα, καθώς τα κίνητρα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις παραμένουν ισχυρά, οφείλει να κινητοποιήσει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

Δυστυχώς η χώρα μας υποχώρησε υποχώρησε από την 31η στην 33η θέση της σχετικής κατάταξης των 40 ελκυστικότερων χωρών για ΑΠΕ, παγκοσμίως και οφείλει άμεσα να δράσει.

Θα μπορούσε να είχε αποφύγει αυτή την διολίσθηση- όπως και πολλές άλλες, εάν είχε προνοήσει το πολιτικό προσωπικό να ετοιμάσει (εδώ και 10 χρόνια!)  ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης και Ανάπτυξης.

Παράλληλα όπως επισημαίνει και η σημερινή ανακοίνωση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «είναι σημαντικό να διασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η δίκαιη μετάβαση για όλους τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε η Ευρώπη να βγει ισχυρότερη, ως διεθνές παράδειγμα για την επιτυχημένη βιώσιμη ανάπτυξη. Προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω, αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ενώ κριτήριο επιτυχίας θα είναι η ουσιαστική και γρήγορη εφαρμογή του στην πράξη. Να  επενδύσουμε άμεσα και αποτελεσματικά στην βιώσιμη ανάπτυξη, κερδίζοντας απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, για να παραδώσουμε ένα καλύτερο αύριο στις επόμενες γενιές.»

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και βιώσιμη  ανάπτυξη είναι αλληλένδετες πηγές δημιουργίας νέου πλούτου.

Η ορθολογική αξιοποίηση των ΑΠΕ συμβάλλει καταλυτικά στην πολλαπλασιαστική αξία της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η παρατήρηση και προτροπή του κ. Τάσου  Ιωσηφίδη, Εταίρου και Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, να ενισχυθεί το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, για να βελτιωθούν οι επιδόσεις της χώρας γενικότερα, μέσα από σημαντικές επενδύσεις στην αιολική και την ηλιακή ενέργεια, είναι κρίσιμης σημασίας.

Η ανάγκη ταχείας ανάκαμψης έχει πεδίο δράσης την βιώσιμη ανάπτυξη με εμπροσθοφυλακή τις ΑΠΕ.  Η ικανότητα για ταχεία ανάκαμψη στηρίζεται μεταξύ πολλών άλλων και στην  συνειδητοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Π. Τσακιρίδης

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα