Η πρώτη ελληνική, ανοιχτή πλατφόρμα για την ανίχνευση και καταγραφή τάσεων είναι γεγονός

Διερευνώντας τις τάσεις του Μέλλοντος

 
Σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον η πρόσβαση σε πληροφορία σχετική με πιθανές μελλοντικές εξελίξεις αποτελεί βασική συνιστώσα τόσο για την ανθεκτικότητα και ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών όσο και για τη γενικότερη υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καινοτομεί προσφέροντας στους πολίτες την πλατφόρμα: horizonscanning.gr,ένα μοναδικό εργαλείο για τη διερεύνηση, καταγραφή και αξιολόγηση τάσεων και παραγόντων αλλαγής που ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον.

Η Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση, στο ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και επιμέλεια περιεχομένου της πλατφόρμας, καθώς επίσης και την τεχνική υποστήριξή της.

Βασιζόμενοι στη δύναμη της συλλογικής ευφυΐας (collectiveintelligence), στόχος είναι η συμμετοχή των πολιτών –ειδικών και μη- τόσο για την ενημέρωσή τους σχετικά με νέες τάσεις όσο και για την αξιολόγηση των τάσεων και του πιθανού αντικτύπου τους στο μέλλον.

Η  Έδρα UNESCO θα τροφοδοτεί σε συστηματική βάση το περιεχόμενο της πλατφόρμας, ενώ ταυτόχρονα οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να συνεισφέρει πέρα από την αξιολόγηση σε επίπεδο περιεχομένου, προτείνοντας νέες τάσεις.

Είναι σημαντικό οι πολίτες να αγκαλιάσουν την προσπάθεια και να συμμετέχουν προκειμένου να συμβάλουν στην εδραίωση ενός εργαλείου που θα προσφέρει στρατηγική πληροφόρηση και κατ’ επέκταση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ειδικότερα στο πλαίσιο υποστήριξης της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας.

Να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δωρεάν, όταν αντίστοιχες πλατφόρμες στο εξωτερικό έχουν υψηλά κόστη συνδρομής.

Ενημερωθείτε και εσείς για τις νέες τάσεις!

Αξιολογήστε τις!

https://horizonscanning.gr/

Λείπει κάτι; Προσθέστε τις τάσεις που εσείς πιστεύετε πως θα κάνουν τη διαφορά!

https://horizonscanning.gr/

 
*Η πλατφόρμα υλοποιείται από την Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο της δράσης RIS3 OneStopLiaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 
info

Χρήσιμα links:

https://horizonscanning.gr/

https://www.ris3rcm.eu

https://www.futures.gr/

Σχετικά Άρθρα