Η σημερινή ρητορική επηρεάζει την αυριανή κατανόηση

«Σε μια δημοκρατία, η σημερινή ρητορική επηρεάζει την αυριανή κατανόηση, η οποία επηρεάζει την πολιτική την επόμενη μέρα» (Michael R. Strain)

Michael R. Strain is a resident scholar and the director of economic policy studies at the American Enterprise Institute (AEI), where he oversees the institute’s work in economic policy, financial markets, poverty studies, technology policy, energy economics, health care policy, and related areas.

Σχετικά Άρθρα