Η IDC MarketScape βραβεύει την ΕΥ ως ηγέτιδα εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η IDC MarketScape αναγνωρίζει την ΕΥ ως κορυφαία σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές

 
Η ΕΥ αναγνωρίζεται ως κορυφαία εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, σύμφωνα με το IDC MarketScape: Business Consulting Services 2019 Vendor Assessment.

Όπως αναφέρει η παγκόσμια έκθεση[1] : «Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως θεωρούν πολύ καλές τις επιδόσεις της ΕΥ στο να βοηθάει τους πελάτες της να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους και να βελτιώνουν την απόδοση και τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Όσον αφορά τα έργα, η ΕΥ αποδίδει πάνω από το μέσο όρο σε θέματα καινοτομίας που δημιουργεί αξία και προσφοράς υψηλού επιπέδου προσωπικού και υπηρεσιών».

Ειδικότερα η έκθεση για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA)[2], στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, αναφέρει: «Οι επιχειρήσεις στην EMEA θεωρούν ότι η ΕΥ υπερέχει σε σχέση με άλλους παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο να βοηθά τους πελάτες της να συμμορφώνονται με νέους ή υπάρχοντες κανονισμούς και να βελτιώνουν τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα. Αναφορικά με τα έργα, η απόδοση της ΕΥ θεωρείται ανώτερη του μέσου όρου ως προς την προσφορά υψηλής ποιότητας προσωπικού, την παροχή τεχνικών γνώσεων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών».

Σχολιάζοντας τη νέα αυτή διάκριση της ΕΥ, ο κ. Αλέξανδρος Χρηστίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, δηλώνει: «Η ΕΥ βοηθά τους πελάτες της να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος, επενδύοντας διαρκώς στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τις νέες τεχνολογίες. Η καινοτομία, η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες μας, αλλά και η στήριξη που τους παρέχουμε στις ανάγκες τους, αποτελούν πάγιες προτεραιότητές μας τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Η αναγνώριση της ΕΥ ως κορυφαίας εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών, μας τιμά ιδιαίτερα και έρχεται να επιβεβαιώσει την αναγνώριση των πελατών μας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο».

[1] IDC MarketScape: Worldwide Business Consulting Services 2019 Vendor Assessment, Doc #US44339119, Απρίλιος 2019

Σχετικά Άρθρα