Η Intracom Holdings ανακοίνωσε τη δημιουργία κλάδου τεχνολογίας με την ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «Intracom Holdings»), σε συνέχεια της ανακοινωθείσας στην Τ.Γ.Σ. της 29.06.2018 στρατηγικής της για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της σε 4 πυλώνες: Τεχνολογία, Κατασκευές/Υποδομές, Real Estate/Τουριστικές Υποδομές, Ενέργεια, ανακοινώνει τη δημιουργία κλάδου τεχνολογίας με την ίδρυση νέας θυγατρικής, κατά ποσοστό 100%, εταιρείας με έδρα στο Λουξεμβούργο και επωνυμία “INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l.”. Βασικός σκοπός της νεοσυσταθείσας εταιρείας είναι η απόκτηση και η διαχείριση συμμετοχών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της “INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l.” καλύφθηκε μέσω εισφοράς από την INTRACOM HOLDINGS του συνόλου των μετοχών των, κατά ποσοστό 100%, θυγατρικών της εταιρειών “INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.” και «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS – IDE», η δε ανταλλαγή των μετοχών αυτών με τις μετοχές της νεοσυσταθείσας εταιρείας πραγματοποιήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4172/2013

Σχετικά Άρθρα