Θεόδωρος Δαρδαβέσης: Στον τομέα της παιδείας η «Αριστεία» αποτελεί μονόδρομο για την πρόοδο

 Τελετή Απονομής Βραβείων Αριστείας του ΑΠΘ

 
Τελετή Απονομής Βραβείων Αριστείας της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 19.30, στην Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Στόχος είναι η ανάδειξη της αριστείας στο παραγόμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, στην καινοτομία μεθόδων και τεχνικών, η επιβράβευση καθηγητών με αναγνώριση και επιρροή πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας, όπως επίσης και στελεχών της Σχολής με πολύπλευρο ιατροκοινωνικό έργο και προσφορά.

Τα Βραβεία Αριστείας θα απονεμηθούν σε στελέχη των Τμημάτων της Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής και εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

  1. Βραβεία Διακεκριμένων Επιδόσεων, ταυτόχρονα, σε πολλούς τομείς
  2. Βραβεία Ιατρο-κοινωνικού Έργου& Προσφοράς
  3. Βραβεία Διδακτικής Ικανότητας & Προσφοράς Εκπαιδευτικού Έργου
  4. Βραβεία Έρευνας
  5. Βραβεία Κλινικο-εργαστηριακού Έργου & Εφαρμογής Καινοτόμων Μεθόδων και Τεχνικών
  6. Βραβεία Αναγνώρισης & Επιρροής
  7. Βραβεία Διακεκριμένων Επιδόσεων Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων
  8. Βραβεία Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών

«Ευελπιστούμε ότι η απονομή Βραβείων Αριστείας θα συνεισφέρει στην περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική άνοδο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται προς όφελος της ελληνικής παιδείας και της κοινωνίας» αναφέρει ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης.

Η όλη διαδικασία ανέδειξε αρκετές περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων, που μπορούν να χαρακτηριστούν ασυνήθιστες και εντυπωσιακές, όπως η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών από καθηγητές για πρώτη φορά παγκοσμίως, η προσέλκυση και διαχείριση από έναν μόνο Καθηγητή ερευνητικών κονδυλίων που υπερβαίνουν εκείνα που διαχειρίστηκαν συνολικά, την ίδια περίοδο, ολόκληρες Σχολές του ΑΠΘ, η δημοσίευση σε διάστημα ενός μόνο έτους και από έναν μόνο Καθηγητή εργασιών σε διεθνή περιοδικά με αθροιστικό δείκτη εμβέλειας πολύ μεγαλύτερο εκείνου πολλών μελών ΔΕΠ για το σύνολο της ακαδημαϊκής τους πορείας κ.ά.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Αστέριος Καραγιάννης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, η Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής, Καθηγήτρια Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, ο Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής, Καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης και ο Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Ταξίαρχος (Ι), Αλέξανδρος Κιτρινάκης ενώ την έναρξη της Τελετής θα κηρύξει ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από τη Χορωδία μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

 
Θεόδωρος Δαρδαβέσης: Στον τομέα της παιδείας η «Αριστεία» αποτελεί μονόδρομο για την πρόοδο

Η Προσφώνηση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Καθηγητή Θεόδωρου Ι. Δαρδαβέση

Τα πρότυπα και οι αξίες της εποχής μας τείνουν να αξιολογούνται με τρόπο στρεβλό, υποτιμώντας την πνευματική συγκρότηση, τη διάκριση στις επιστήμες και τις τέχνες, το ήθος, το υψηλό φρόνημα και το χρέος της προσφοράς.

Συστηματικά προβάλλονται και προωθούνται από διάφορους κύκλους οι κατ’ επίφαση πνευματικοί άνθρωποι, οι έχοντες απλώς και μόνο καλή εξωτερική εμφάνιση και ευχάριστη συμπεριφορά και γενικά οι έχοντες να επιδείξουν το απόλυτο «τίποτα».

Η πρακτική αυτή στρεβλώνει την έννοια της αριστείας, διαμορφώνει λανθασμένα πρότυπα, υπονομεύει τη σύνθεση του κοινωνικού ιστού και απειλεί τη γενικότερη κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική πρόοδο.

Στην τάση αυτή του μηδενισμού και της ισοπέδωσης είναι επιβεβλημένο να υπάρξει αντίδραση, με την ανάλογη ανάδειξη του έργου και της προσφοράς διακεκριμένων επιστημόνων και πολιτών εγνωσμένης αξίας, κύρους και ουσιαστικής πνευματικής καλλιέργειας. Η διαδικασία αυτή οριοθετεί υψηλά σημεία αναφοράς, αναδεικνύει σωστά πρότυπα για τους νεώτερους και συνεισφέρει στην ποιοτική αναβάθμιση της κοινωνίας, προβάλλοντας την έννοια και τη σημασία της «Αριστείας».

Στον τομέα της παιδείας η «Αριστεία» αποτελεί μονόδρομο για την πρόοδο και αντιμάχεται την ομοιογενοποίηση. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η αριστεία στο χώρο της παιδείας δαιμονοποιήθηκε και οδήγησε στην κατάργηση των πρότυπων σχολείων, στην κατάργηση της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα και τόσα άλλα, που οδήγησαν στη σύγκρουση δύο νοοτροπιών.

Η μία νοοτροπία θέλει την Ελλάδα να δημιουργεί, να μη φοβάται την αξιολόγηση, την άμιλλα και την αριστεία. Μία Ελλάδα δυνατή και εξωστρεφή.

Η άλλη νοοτροπία είναι αυτή που θεωρεί την αριστεία ρετσινιά. Που θέλει την Ελλάδα δομημένη στη νοοτροπία της ισοπέδωσης και της ήσσονος προσπάθειας. Μια νοοτροπία που μας οδήγησε στην εποχή των μνημονίων και που κάποιοι συνεχίζουν να στηρίζουν, οδηγώντας τη χώρα όχι μόνο σε οικονομική, όσο σε ηθική και αξιακή χρεοκοπία. Μία νοοτροπία που πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεριζωθεί οριστικά.

Στο πλαίσιο του σκεπτικού αυτού, η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. θα απονείμει, σήμερα, βραβεία σε στελέχη των Τμημάτων της Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής, που τη συγκροτούν. Στόχος είναι η ανάδειξη της αριστείας στο παραγόμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και στην καινοτομία μεθόδων και τεχνικών. Στόχος, επίσης, είναι η επιβράβευση συναδέλφων με αναγνώριση και επιρροή πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας και με πολύπλευρο ιατροκοινωνικό έργο και προσφορά. Στόχος, τέλος, είναι η ανάδειξη της αριστείας φοιτητών και νέων επιστημόνων, όπως επίσης μελών Ε.Δ.Ι.Π., Ε.ΤΕ.Π. και στελεχών γραμματειών με μακρόχρονη και ποιοτική προσφορά στα Τμήματα που στελεχώνουν.

Ευελπιστούμε ότι η σημερινή τελετή απονομής βραβείων αριστείας θα αποτελέσει ορόσημο για κάτι καλύτερο στη Σχολή Επιστημών Υγείας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εν γένει και θα συνεισφέρει στην περαιτέρω ποιοτική κι ποσοτική άνοδο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται προς όφελος της ελληνικής παιδείας και της κοινωνίας.

Εκ μέρους της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και των Τμημάτων της Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής, που τη συγκροτούν, σας ευχαριστούμε όλους για την τιμή της παρουσίας σας.

 
Η λίστα των Βραβείων Αριστείας
Λίστα Βραβείων Αριστείας (1)

Σχετικά Άρθρα