ΙΟΒΕ: Παραμένει υψηλότερα το κόστος δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις- Υψηλό το κόστος και σε ηλεκτρική ενέργεια και Φυσικό Αέριο

Ενδείξεις συνέχισης ισχυρών αρνητικών επιδράσεων σε τμήματα της οικονομικής δραστηριότητας κατά το τρίτο τρίμηνο

 
Το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας τη συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», εκπονεί ένα νέο μηνιαίο ενημερωτικό «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία», σε αντικατάσταση των «Αποτελεσμάτων Οικονομικής Συγκυρίας στον Τομέα της Βιομηχανίας».

Το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» είναι εμπλουτισμένο με βραχυχρόνιους δείκτες και τάσεις της βιομηχανίας, καθώς και βασικούς επιλεγμένους δείκτες της ευρύτερης Ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία ως προς τη μηνιαία εξέλιξή τους και να παρέχεται μια εικόνα των βασικών τάσεων.

 
Σύνοψη: Επιδράσεις και μέτρα αντιμετώπισης του COVID-19

 • Η πανδημική κρίση καθώς και τα μέτρα για τον περιορισμό της έπληξαν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα το 1ο εξάμηνο του έτους. Οι συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία (μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών), αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες των οικονομικών εξελίξεων εγχωρίως και διεθνώς.
 • Ωστόσο, η λήψη σημαντικών μέτρων αντιμετώπισης σε εθνικό επίπεδο (υγειονομικών, δημοσιονομικών, χρηματοδοτικών), αλλά και η αξιοποίηση σχετικών πολιτικών της ΕΕ, φαίνεται πως συντελεί ώστε ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ να αναμένεται μεν μεγαλύτερος από τον μέσο όρο στην ΕΕ, αλλά μικρότερος από ό,τι σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού νότου.
 • Σημαντικό ρόλο για την τάση της εγχώριας οικονομίας, πέρα από το πώς θα εξελιχθεί ο τουρισμός, έχουν οι εξαγωγές προϊόντων, κυρίως της βιομηχανίας, με τις βιομηχανικές επενδύσεις να μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.
 • Παρά τη σημαντική υποχώρηση δραστηριότητας σε όλους τους βασικούς κλάδους της οικονομίας το β’ τρίμηνο του έτους, η εξασθένιση του δείκτη δραστηριότητας στη Μεταποίηση καταγράφηκε μικρότερη του μέσου όρου, ένδειξη της ασθενέστερης επίδρασης της υγειονομικής κρίσης στον τομέα.
 • Στρατηγικές προτεραιότητες που υποστηρίζουν το ρόλο της βιομηχανίας αναδεικνύοντας τα πολλαπλασιαστικά της οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία, αλλά και η άρση των στρεβλώσεων που εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητά της, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

 
Σύνοψη: Προοπτικές νέων επενδύσεων και ανάπτυξης

 • Η βιομηχανία έδειξε αντοχές και προσαρμοστικότητα στην κρίση. Σημαντικές βιομηχανικές επενδύσεις, στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, ενισχύουν την παραγωγική βάση χωρίς να περιορίζονται σε δραστηριότητες ευάλωτες σε παγκόσμιους υφεσιακούς κύκλους. Νέες βιομηχανικές πράσινες επενδύσεις, όπως η λειτουργία μονάδας που μειώνει το εμπορικό έλλειμμα καθώς υποκαθιστά κοστοβόρες εισαγωγές, η κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θέτουν βάσεις για ανάπτυξη και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας.
 • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι πρόδρομες εργασίες στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, ενώ οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις εντός της πρώτης πενταετίας αφορούν στην υλοποίηση ενός σημαντικού τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου, την υλοποίηση λοιπών έργων υποδομής (π.χ. λιμενικά έργα), τη χάραξη οδικού δικτύου.
 • Σημαντικά έργα υποδομών και δικτύων, όπως έργα αναβάθμισης οδικών αξόνων, και επερχόμενες μεγάλες επενδύσεις που αφορούν και στην αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, μπορούν να συμβάλλουν στη διευκόλυνση και στην επιτάχυνση νέων επενδύσεων. Επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε περιφέρειες της χώρας προβλέπει το Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), με το ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά να περιορίζεται σημαντικά
 • Νέος νόμος για το Περιβάλλον (Ν. 4685/2020) που μεταξύ άλλων προβλέπει την απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, τη μείωση του χρόνου για την αδειοδότηση ΑΠΕ, την υιοθέτηση νέου ευρωπαϊκού μοντέλου διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των δασικών χαρτών και των οικιστικών πυκνώσεων, καθώς και ρυθμίσεις για την επίλυση του προβλήματος των αποβλήτων σε πολλές περιοχές της χώρας
 • Οι υποδομές και το περιβάλλον απαιτούν σημαντικές επενδύσεις, πολλές εκ των οποίων μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, με όρους που θα εξειδικευθούν το επόμενο διάστημα. Λόγω του εν δυνάμει μεγέθους και του υψηλού πολλαπλασιαστή τους, οι επενδύσεις σε ενέργεια και υποδομές θα μπορούσαν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

 
Σύνοψη: Βασικά στοιχεία

 • Ισχυρή ύφεση το β’ τρίμηνο 15,2% (y-o-y).
 • Για το σύνολο του α΄ εξαμήνου, πτώση ΑΕΠ κατά 7,9% (η μεγαλύτερη από το α’ εξάμηνο 2013) • Ισχυρή πτώση εξαγωγών στο β’ τρίμηνο (-32,1%), κυρίως λόγω μείωσης εξαγωγών υπηρεσιών (-49,4%)
 • Αύξηση ανεργίας (για πρώτη φορά από τον Μάρτιο 2014)
 • Δείκτης οικονομικού κλίματος αμετάβλητος και οριακή μείωση καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Αύγουστο
 • Ήπια υποχώρηση του Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Αύγουστο (85,6 μονάδες από 88,2 τον Ιούλιο)
 • Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής κατά 7,2% τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο. Μείωση 4,9% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, αλλά σημαντικά μικρότερη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (-11,3%).
 • Ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων τον Ιούνιο (εξαιρουμένων πετρελαιοειδών) κατά +6,3% (y-o-y). Συρρίκνωση εμπορικού ελλείμματος στα €1,9 δισεκ. από €2,5 δισεκ. ένα χρόνο πριν.
 • Σημαντική υποχώρηση οικονομικής δραστηριότητας το β’ τρίμηνο, συνολικά (-25,1%) καθώς και σε όλους τους βασικούς κλάδους. Μεγαλύτερη μείωση για Τουρισμό – εστίαση (σχεδόν -80%). Μικρότερη μείωση του μέσου όρου στη Μεταποίηση (-21,6%).

 
Παραμένει υψηλότερα το κόστος δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Tο κόστος νέου δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα περί το 3,2% ωστόσο, παραμένει σημαντικά υψηλότερο από το μ.ό. του «νότου» της Ευρωζώνης, πάνω από 110 μ.β

 
Ήπια υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία

Εξασθένιση των επιχειρηματικών προσδοκιών, κυρίως λόγω επιδείνωσης των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση

 
Υψηλό το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας

Η σταθερά υψηλότερη τιμή χονδρικής φορτίου βάσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα σημειώνει ανοδική πορεία τους τελευταίους 4 μήνες σε αντίθεση με τις Ευρωπαϊκές αγορές

Με ανοδικές τάσεις από τον Απρίλιο του 2020, τον Ιούλιο η Ελλάδα είχε 13 φορές υψηλότερη τιμή (41,7€/MWh) από την τιμή συστήματος στο χρηματιστήριο ενέργειας Nord Pool (3,2€/MWh)

 
Υψηλό το κόστος και στο Φυσικό Αέριο

Η τιμή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2020 ακολούθησε τις πτωτικές τάσεις των βασικών αγορών στην Ευρώπη ωστόσο παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, η μέση τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα ήταν τουλάχιστον 45% υψηλότερη σε σχέση με τη μέση spot τιμή στις αγορές Ολλανδίας και Γερμανίας.

 
Αύξηση στις τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2

Αντιστράφηκε η πτωτική πορεία της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (EU Allowance) διαγράφοντας σταθερή άνοδο από τον Μάρτιο 2020

Η μέση τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 τον Αύγουστο του 2020 διαμορφώθηκε στα 26,46 €/tCΟ2 , σημειώνοντας αύξηση 33% σε σχέση με τον Μάρτιο 2020

 
Το πλήρες δελτίο εδώ:

Δελτίο εξελίξεων στη Βιομηχανία (Σεπτέμβριος 2020)

Σχετικά Άρθρα