Καβάλα: 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο WASTEnet 2015

«Βιώσιμες Λύσεις στη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων: Μεγιστοποιώντας τον Αντίκτυπο της Εδαφικής Συνεργασίας»

 
Σκοπός του Επιστημονικού Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει την πλέον ενημερωμένη και καινοτόμο επιστημονική έρευνα σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση των Φυσικών Συστημάτων, και ιδιαίτερα των Τεχνητών Υγροβιοτόπων, καθώς και άλλων χαμηλού κόστους τεχνολογιών επεξεργασίας λυμάτων. Μέσω του Συνεδρίου επιτυγχάνεται η διάχυση αυτών των εναλλακτικών λύσεων στην επιστημονική κοινότητα, στον χώρο της Αυτοδιοίκησης και γενικότερα στο ενδιαφερόμενο κοινό.

Απευθύνεται σε ερευνητές, επιστήμονες μηχανικούς και βασικούς λήπτες αποφάσεων που ενδιαφέρονται για την πρόοδο της επιστημονικής έρευνας στο χώρο της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω φυσικών συστημάτων.

Το Συνέδριο αποτελεί τη βασική, καταληκτική δραστηριότητα του Έργου «WASTEnet: Δίκτυο χωρών Μαύρης Θάλασσας για την προώθηση της ολοκληρωμένης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω φυσικών συστημάτων», στο οποίο η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι ο Επικεφαλής Εταίρος και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ο Επιστημονικός Συντονιστής, ενώ συμμετέχουν συνολικά 9 φορείς από 7 χώρες.

Η έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 και ώρα 9:30. Στο Συνέδριο έχουν εγγραφεί περίπου 300 άτομα που προέρχονται από 27 διαφορετικές χώρες (Πανεπιστημιακοί, Ερευνητές, Σπουδαστές, στελέχη ΔΕΥΑ και άλλων Επιχειρήσεων). Θα δοθούν συνολικά 55 Εισηγήσεις σε 11 παράλληλες Συνεδρίες ενώ θα παρουσιαστούν 11 εργασίες σε πόστερ. Σημειώνεται, ότι άλλα 2 έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, με Επικεφαλής Εταίρους από Ρουμανία και Κόσοβο, επέλεξαν το Συνέδριο του WASTENET για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα τους. Θα υπάρχουν δύο παράλληλες συνεδρίες σε δύο αίθουσες και ένα χρονοδιάγραμμα για τις δύο μέρες από τις 9:30 έως τις 6:30 το απόγευμα.

 
INFO

Θα πραγματοποιηθεί απευθείας διαδικτυακή μετάδοση του συνόλου των 11 συνεδριών μέσω ζωντανών διαδικτυακών εκπομπών (live streaming).

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις ζωντανές διαδικτυακές εκπομπές του Συνεδρίου και από την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://wastenet2015.org/.Την ίδια ώρα που θα ξεκινήσει το Συνέδριο θα είναι δυνατόν να το παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε ενδιαφερόμενος μέσω livestreaming.

Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η αγγλική. Οι εργασίες του Συνεδρίου είναι ανοιχτές για το κοινό και υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης παρακολούθησης.

Προεγγραφές και περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://wastenet2015.org/

Σχετικά Άρθρα