Ξένια Κούρτογλου: ενδιαφέρον σημαντικών στελεχών να προσφέρουν στην πατρίδα με οπτική συλλογικότητας, ανάπτυξης και προόδου

Τα αποτελέσματα της πρωτοποριακής, επίκαιρης έρευνας που σχεδίασε και υλοποίησε η Focus Bari σε συνεργασία με την Linkage, παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 4 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο της καθιερωμένης θεματικής ομιλίας της Linkage με επίκεντρο την ηγεσία, με προσκεκλημένο τον καταξιωμένο ομιλητή ηγεσίας, Mike Abrashoff.

 
Τα αποτελέσματα παρουσίασε η ιδρύτρια της Focus Bari, Ξένια Κούρτογλου, σε 650+ στελέχη ηγεσίας, τονίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον που προκάλεσε, καθώς την συμπλήρωσαν 320 υψηλόβαθμα στελέχη/ηγέτες του ιδιωτικού τομέα, αποκαλύπτοντας την στάση και διάθεσή τους πάνω σε πιθανή συνεργασία τους με Δημόσιους φορείς, εντοπίζοντας την μεγάλη ανάγκη για αλλαγή οπτικής, κουλτούρας και πλαισίου λειτουργίας με αποφασιστικότητα, συνέπεια και συνέχεια εκ μέρους του Δημοσίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν η εμπειρία, οι γνώσεις και ικανότητές τους στην υπηρεσία της πατρίδας μας.

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως η ευθύνη για την εκκίνηση μιας τέτοιας συνεργασίας αφορά κυρίως τον Δημόσιο χώρο, ενώ φαίνεται ότι η επιφυλακτικότητα των στελεχών του Ιδιωτικού τομέα για να απασχοληθούν στον Δημόσιο θα μπορούσε να μειωθεί, εφ’ όσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις στην πράξη.  Αυτό που επίσης είναι σημαντικό να τονισθεί είναι πως σε μεγάλο βαθμό, διαφαίνεται η αίσθηση πως έχει φτάσει πλέον η στιγμή να αλλάξει πραγματικά ο τρόπος διοίκησης της χώρας μας προκειμένου να μπούμε το γρηγορότερο δυνατό σε τροχιά προόδου και ανάπτυξης, και πως υπάρχουν ικανότατα στελέχη του Ιδιωτικού τομέα που θα ήθελαν να συνεισφέρουν με αφοσίωση σ’ αυτή την προσπάθεια.

Η Ξένια Κούρτογλου, Founder & Managing Partner
δήλωσε χαρακτηριστικά:
 «Ευχαριστώ θερμά τους 320 ηγέτες του Ιδιωτικού τομέα που συμμετείχαν  στην έρευνά μας δίνοντας την πολύτιμη γνώμη τους με ειλικρίνεια και ενθουσιασμό. Μέσα από τις συνεντεύξεις μας προσδιορίσαμε αφ’ ενός το ενδιαφέρον σημαντικών στελεχών να προσφέρουν στην πατρίδα με οπτική συλλογικότητας, ανάπτυξης και προόδου, και αφ’ ετέρου εντοπίσαμε τον βαθμό ωριμότητας για συνεργασία Ηγεσίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, κάτω από εύλογες προϋποθέσεις, που ουσιαστικά αποτελούν  και τις κατευθυντήριες στρατηγικές γραμμές προς την επίτευξή της».
Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την έρευνα  εδώ.

Σχετικά Άρθρα