Οι αναδυόμενες οικονομίες έχουν ήδη τραυματισθεί

Ο ρυθμός αυξήσεως του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) στα κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υποχώρησε το δεύτερο τρίμηνο του 2018 στο 2,5% (ετήσια μεταβολή) από 2,6% που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προσωρινές εκτιμήσεις του διεθνούς οργανισμού, η τριμηνιαία μεταβολή του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ κατέγραψε αύξηση κατά 0,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2018, οριακά μεγαλύτερη από 0,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η εκτίμηση του ΟΟΣΑ (GDP Growth – Second quarter of 2018, OECD) δεν έχει λάβει υπόψη την πλήρη αναπτυξιακή εικόνα του δευτέρου τριμήνου στα κράτη-μέλη που απαρτίζουν την ομάδα του G20, καθώς δεν ήσαν διαθέσιμα τα στοιχεία μεταβολής του ΑΕΠ για τον Καναδά. Ωστόσο, η αγορά προβλέπει ότι ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα σημειώσει άνοδο κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση, έναντι αυξήσεως 0,3% που είχε επιτύχει το προηγούμενο τρίμηνο. Η αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ στον Καναδά εκτιμάται ότι θα ενισχύσει το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ της ομάδας G20 με αποτέλεσμα αυτός να κινηθεί υψηλότερα από το 0,9% που είχε καταγράψει στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Υπενθυμίζεται, ότι σε τριμηνιαία βάση, η αύξηση του ΑΕΠ της ομάδας G20, είχε υποχωρήσει στο 0,9% το πρώτο τρίμηνο του 2018, έναντι 1,0% που ήταν στο προηγούμενο τρίμηνο.

Όσον αφορά στις επτά σημαντικότερες οικονομίες που απαρτίζουν την ομάδα G7 (Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ), σημειώνεται ότι σε ετήσια βάση, το χαμηλότερο ρυθμό αναπτύξεως μεταξύ αυτών κατέγραψε η Ιαπωνία (1,0%), με το ρυθμό μεταβολής να υπολείπεται κατά 0,1 της εκατοστιαίας μονάδας από την προηγούμενη μέτρηση. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομία της Ιαπωνίας επέτυχε θετικό ρυθμό αναπτύξεως στο δεύτερο τρίμηνο, μετά από συρρίκνωση κατά -0,2% στο προηγούμενο τρίμηνο. Αντιθέτως, τον υψηλότερο ρυθμό οικονομικής αναπτύξεως μεταξύ των κρατών της ομάδας G7, κατέγραψαν οι ΗΠΑ (2,8%), υπερβαίνοντας το ρυθμό του προηγούμενου τριμήνου κατά 0,2 της εκατοστιαίας μονάδας.

Σε τριμηνιαία βάση, ο χαμηλότερος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ, μεταξύ των επτά σημαντικότερων οικονομιών, καταγράφηκε στη Γαλλία (σε 0,2% για δεύτερο κατά σειρά τρίμηνο) και στην Ιταλία (σε 0,2% έναντι 0,3%).

Στη Ζώνη του Ευρώ, το ΑΕΠ διατήρησε στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 το ρυθμό μεταβολής (0,4% σε τριμηνιαία βάση) που είχε επιτύχει στο πρώτο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κατά ένα μεγάλο τμήμα στην υποχώρηση της παραγωγής των κεφαλαιακών αγαθών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις, ενδεχομένως να προετοιμάζονται για χαμηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στους ερχόμενους μήνες.

Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να διατηρήσει το 2018 ένα σχετικά υψηλό ρυθμό επεκτάσεως, υποστηριζόμενη από την ισχυρή ανάπτυξη στις ΗΠΑ, την Ινδία και τις χώρες-παραγωγούς βασικών εμπορευμάτων. Πολλές οικονομίες επωφελούνται της δυναμικής που απέκτησαν το 2017, όμως θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η άνοδος των επιτοκίων στις ΗΠΑ, καθώς και η ένταση που έχει προκληθεί στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, δε θα αφήσει ανεπηρέαστες τις αναδυόμενες οικονομίες. Άλλωστε η νομισματική κρίση που έχει εκδηλωθεί στην οικονομία της Τουρκίας δεν έχει πλήρως διαχυθεί σε αυτές. Στην παρούσα συγκυρία, οι αναδυόμενες οικονομίες, επιδεικνύουν αντοχή στους εξωτερικούς κραδασμούς, όμως οι επενδυτές δε δείχνουν να εφησυχάζουν. Οι αναδυόμενες οικονομίες έχουν ήδη τραυματισθεί. Όσο βαθύτεροι είναι οι δεσμοί τους με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα, τόσο μικρότερος είναι ο έλεγχος που μπορούν να ασκήσουν οι μικρότερες οικονομίες στα νομισματικά τους συστήματα, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί η εμφάνιση νέων χρηματοπιστωτικών κραδασμών στο μέλλον.

Πηγή: Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank

Σχετικά Άρθρα