Οι πεινασμένοι για δημιουργία ηγέτες της ζωής έχουν την δύναμη να κατεδαφίσουν το καθεστώς εντροπίας

Η κριτική είναι το οξυγόνο της ελεύθερης αγοράς. Οι πεινασμένοι για δημιουργία και πρόοδο, πολίτες και επιχειρηματίες, οι ηγέτες της επιβίωσης και της ανάταξης, οι ήρωες πολίτες της καθημερινότητας, έχουν την δύναμη να αντιστρέψουν το καθεστώς εντροπίας, να ανατρέψουν με το παράδειγμά τους, τους παραιτημένους εσωτερικά και αποξενωμένους, που χαράσσουν πολιτική συμβατικής νοοτροπίας που απομακρύνει την χώρα από αυτό που της αξίζει και να παράσχουν το στέρεο δομικό, συστατικό στοιχείο των επιτευγμάτων – ατομικών και εθνικών.

Π. Τσακιρίδης
mywaypress.gr

Σχετικά Άρθρα