Οι πληρωμές μέσω MyBank ξεπέρασαν το ορόσημο των €10 δισ. ευρώ

Η αξία των συναλλαγών της πανευρωπαϊκής λύσης ηλεκτρονικών πληρωμών διπλασιάστηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους

 
Παρίσι,  Η PRETA S.A.S. ανακοίνωσε σήμερα ότι από την έναρξη της λειτουργίας της πανευρωπαϊκής λύσης ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης «MyBank» τον Μάρτιο του 2013, η συνολική αξία των συναλλαγών πληρωμών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτής ξεπέρασε το ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ χρειάστηκαν λιγότερα από πέντε χρόνια για να επιτευχθεί ο στόχος των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, η αξία των συναλλαγών σε σχέση με τον προηγούμενο στόχο διπλασιάστηκε σε λιγότερο από έναν χρόνο. Περισσότερα από 14,5 εκατομμύρια ευρώ συναλλάσσονται καθημερινά κατά μέσο όρο μέσω MyBank.

Η MyBank κερδίζει συνεχώς έδαφος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιείται ευρέως για συναλλαγές σε περιβάλλοντα business-to-business (B2B), business-to-consumer (B2C), αλλά και περιβάλλοντα δημόσιας διοίκησης. Ως πανευρωπαϊκής εμβέλειας λύση διευκολύνει την πραγματοποίηση ασφαλών πληρωμών ηλεκτρονικής τραπεζικής (online banking), χωρίς την ύπαρξη απαίτησης για προκαθορισμένο χρηματικό όριο. (Το μέγιστο ποσό ανά συναλλαγή εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων του λογαριασμού του καταναλωτή ή της επιχείρησης.)

Το value proposition της MyBank ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς: προσφέρει σε επιχειρήσεις και καταναλωτές μία ασφαλή και άμεση λύση online πληρωμών μέσω online ή mobile banking, χωρίς να αποκαλύπτει κανένα στοιχείο του λογαριασμού σε τρίτα μέρη. Η MyBank βοηθά τις εμπορικές επιχειρήσεις να προστατεύσουν τα δεδομένα των πελατών τους, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το μέσο όρο των συναλλαγών και διευρύνει τις διασυνοριακές τους εμπορικές δραστηριότητες.

Η λύση αυτή υποστηρίζει τη δημόσια διοίκηση στην προσπάθειά της για ψηφιοποίηση, παρέχοντας στους πολίτες έναν εύκολο κι ασφαλή τρόπο πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών. Αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως εργαλείο βελτίωσης της ψηφιακής εμπειρίας του κοινωνικού συνόλου, συνοδεύοντας στα πρώτα βήματά τους αυτούς που μόλις τώρα ξεκινούν να έρχονται σε επαφή με αυτή τη νέα πραγματικότητα.

«Η επίτευξη του ορίου των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό σταθμό στην ανάπτυξη της MyBank. Η απρόσκοπτη εμπειρία για τον χρήστη (user experience), η προστασία της ψηφιακής ταυτότητας των χρηστών και η επιβεβαίωση σε πραγματικό χρόνο (real-time confirmation) της αμετάκλητης συναλλαγής καθιστούν τη MyBank μία αξιόπιστη λύση για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο μίας συναλλαγής», ανέφερε ο Tarik Zerkti, Διευθύνων Σύμβουλος της PRETA S.A.S., υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της οποίας τελεί η MyBank.

 
info

Σχετικά με την MyBank
Η MyBank (www.mybank.eu) αποτελεί μία λύση ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης (e-authorisation) η οποία διευκολύνει πελάτες, εταιρείες και δημόσιους φορείς στην online πραγματοποίηση πληρωμών και συλλογή χρημάτων με τη χρήση του home banking ή των καναλιών της κινητής τηλεφωνίας (mobile channels).

Η λύση αυτή η οποία κερδίζει έδαφος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαθέσιμη για όλους του Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (PSP) στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area, SEPA), περιλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων πληρωμών. Η MyBank υποστηρίζει τις πληρωμές ηλεκτρονικής τραπεζικής μέσω του συστήματος Μεταφοράς Πιστώσεων SEPA (SEPA Credit Transfer | MyBank Payments), καθώς και τη δημιουργία, τροποποίηση και ακύρωση ηλεκτρονικών εντολών Άμεσης Χρέωσης SEPA (MyBank Mandates). Η MyBank μπορεί, επίσης, να υποστηρίξει τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών παρέχοντας υπηρεσίες επαλήθευσης ταυτότητας και σύναψης συμβάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Η MyBank βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της PRETA S.A.S., θυγατρικής της EBA CLEARING, πάροχο πανευρωπαϊκών λύσεων υποδομών πληρωμών.
Ακολουθήστε την MyBank στο twitter (https://twitter.com/MyBankPayments) ή στο LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/MyBank) για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα.

Σχετικά Άρθρα