Ο ανήσυχος και τολμηρός ιδιωτικός τομέας καθοδηγεί έρευνα και ανάπτυξη

Την παντελή έλλειψη διασύνδεσης της έρευνας με τις επιχειρήσεις, με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ουσιαστικά να μην επικοινωνούν, καυτηρίασε υποδειγματικά ο ΣΕΒ στο Εβδομαδιαίο Δελτίο του για την Ελληνική οικονομία.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: «Παραδόξως, στην έρευνα και ανάπτυξη, περιλαμβανομένης της βασικής έρευνας, ξοδεύουμε το 17% του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, όσο και η ΕΕ-28. Σημειώνεται ότι το δημόσιο στην Ελλάδα το 2016 δαπάνησε εν προκειμένω €1082 εκατ., όταν η συνολική δαπάνη έρευνας και ανάπτυξης (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), ανέρχεται, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε €1754 εκατ., αναδεικνύοντας την σχετικά μικρή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (ή την ανεπαρκή καταγραφή της σχετικής δραστηριότητας). Σε κάθε περίπτωση, τα μεγέθη αυτά αποκαλύπτουν, ενδεχομένως, και την αδυναμία διάχυσης των ερευνητικών ευρημάτων στην οικονομία, με την παντελή έλλειψη διασύνδεσης της έρευνας με τις επιχειρήσεις, με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ουσιαστικά να μην επικοινωνούν. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η συνολική δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα ανέρχεται ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 1%, ενώ στην ΕΕ-28 και τις ΗΠΑ σε 2% και 2,7% αντιστοίχως, με την Ιαπωνία στο 3,2%, την Κορέα στο 4,2% και το Ισραήλ σε 4,3%.»

Η επισήμανση του ΣΕΒ για την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, δεν αποτελεί έκπληξη-έχει καταγραφεί ως μια βασική παθογένεια της αντίληψης που διέπει τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Η ριζοσπαστική καινοτομία που οδηγεί στην παραγωγή νέου πλούτου, η αναζήτηση νέων ευκαιριών και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αποτελούν τα θεμέλια μιας νέας αντίληψης. Με τον δημόσιο τομέα να πάσχει από κόμπλεξ διασφάλισης και το κρατικό χρήμα να παρέχει εφησυχασμό έχει οδηγηθεί σε κατάσταση μακροχρόνιας νωθρότητας. Κονδύλια για δημόσιες σχέσεις, υψηλού κόστους εκτυπώσεις εντύπων για αυτοπροβολή και μια περιχαράκωση σε ρόλους δυσκοίλιους παράγουν μηδενικά αποτελέσματα.

Ο μέγας ύπνος στελεχών του δημοσίου και η αναζήτηση κομματικής προστασίας αποτελούν τροχοπέδη για την επέκταση του ιδιωτικού τομέα. Απαιτούνται πρωτοβουλίες. Όσοι κοιμούνται να πάνε σπίτι τους. Η κρίση θα ανακοπεί με πρωταγωνιστή τον ιδιωτικό τομέα και όσα άξια στελέχη του δημοσίου διαθέτουν συνείδηση του έργου τους και λειτουργούν με ιδιωτικά κριτήρια.

Είναι ανεπίτρεπτο να διαπιστώνεται μετά από 10 χρόνια κρίσης η αδυναμία διάχυσης των ερευνητικών ευρημάτων στην οικονομία. Τα ζωτικά σημεία λειτουργίας για την ανάπτυξη δεν αποτελούν κεκτημένα λάφυρα για κανέναν δημόσιο λειτουργό. Τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου είναι κτήμα όλων των πολιτών, προς αξιοποίηση άμεση, τολμηρή, ανοικτή, ταχύτατη, με τεχνοκρατική τεκμηρίωση διάθεσης κάθε ευρώ. Σχέδιο ανάδειξης για κάθε ικμάδα που εγκλωβίζεται. Σχέδιο ανάδειξης κάθε φαντασίας ανθρώπινου δυναμικού. Το δημόσιο οφείλει να είναι στην διάθεση του εθνικού σκοπού ανάταξης και ανάπτυξης, εδώ και τώρα.

mywaypress.gr

Σχετικά Άρθρα