Ο ιδιωτικός τομέας θα επανεφεύρει την Ελλάδα

Η υπέρβαση των δυνατοτήτων του πρωτοποριακού ιδιωτικού τομέα, η αφιέρωση όλων των μονάδων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην δημιουργία καινοτόμων οργανισμών και η καθημερινή ενεργοποίηση κάθε ικμάδας του στην επέκταση, την προσαρμογή, την ευελιξία, την ανακάλυψη νέων ιδεών, καθιστούν πολύτιμα τα μοναδικά κύτταρα -συστατικό στοιχείο του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του.

 
Ορθά επισημαίνει, για πολλοστή φορά, ο ΣΕΒ ότι η ταχύρρυθμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να αποτελέσει über alles της ελληνικής οικονομίας.

Οι ριζοσπάστες  του ιδιωτικού τομέα, αναζητούν ευκαιρίες όπως αναπνέουν, γνωρίζουν ότι η αξιοποίηση  των κρυμμένων ευκαιριών είναι όρος επιβίωσης και ανάπτυξης.

Το υψηλών φιλοδοξιών ανθρώπινο δυναμικό, έχει την δοκιμασμένη ικανότητα για μακροπρόθεσμη δημιουργία πλούτου. Μπορεί να προκαλέσει  ανάπτυξη με την  ταχύτητα του φωτός. Το κλειδί είναι το φιλοεπενδυτικό περιβάλλον. Η παγίδευση του σε ένα κλειστό δωμάτιο συνεχών βασανιστηρίων δεν αποδίδει και δεν παράγει όφελος για κανέναν.  Ο ιδιωτικός τομέας θα επανεφεύρει την Ελλάδα του μέλλοντος, σήμερα.

 
Π.Τσακιρίδης

Σχετικά Άρθρα