Ο ΣΕΒ εισηγείται τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων υπό τον Πρωθυπουργό

 «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις» –Υπερδιπλασιασμός παραγωγικών επενδύσεων έως το 2025 και δημιουργία 200.000 νέων θέσεων εργασίας μέσα από ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα επενδυτικών μεταρρυθμίσεων για μια παραγωγική και βιώσιμη οικονομία

 
Την συνολική  πρόταση του ΣΕΒ για την κάλυψη του επενδυτικού κενού της χώρας με στόχο τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε σήμερα ο κ. Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος του Συνδέσμου, προαναγγέλλοντας το επενδυτικό συνέδριο που διοργανώνεται στις 23 και 24 Απριλίου 2018, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, με θέμα: «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις. Κερδίζουμε στον διεθνή ανταγωνισμό με πρακτικές λύσεις».

Στην παρέμβασή του, ο κ. Φέσσας εστίασε στη σημαντική αποεπένδυση που έχει σημειωθεί στα χρόνια της κρίσης κατά 62,8% (100 δις ευρώ σωρευτικά 2009-2017), η οποία υπονομεύει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.  Το ισοζύγιο των επενδύσεων (καθαρές προς ακαθάριστες) παρέμεινε αρνητικό το 2017 κατά -3,9% του ΑΕΠ, με συνέπεια να μην ανανεώνεται ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός της οικονομίας, να πλήττεται η παραγωγικότητά της και άρα η θέση της στον διεθνή επενδυτικό ανταγωνισμό, και να μην δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης στο βαθμό που απαιτείται για να μειωθεί δραστικά η ανεργία.  Την ίδια στιγμή η υπόλοιπη Ευρώπη (ΕΕ-28) «τρέχει» με ετήσιους ρυθμούς αύξησης των καθαρών επενδύσεων ύψους +3,3% του ΑΕΠ διευρύνοντας περαιτέρω το επενδυτικό κενό με την Ελλάδα.

Το μερίδιο επενδύσεων μεσοσταθμικά ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ-28 είναι στο 20%, ενώ στην Ελλάδα το 2017 ήταν στο 13%. Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου και επιθετικού πακέτου οριζόντιων φιλοεπενδυτικών μεταρρυθμίσεων για το σύνολο της οικονομίας, αλλά και ειδικότερων πολιτικών σε 9 κλάδους (μέταλλα και εξόρυξη, τρόφιμα, φάρμακα, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, εφοδιαστική αλυσίδα, εκπαίδευση, ψηφιακή οικονομία και κυκλική οικονομία)  ώστε η Ελλάδα να υπερδιπλασιάσει τις επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες από 7 έως 10 χρόνια, βελτιώνοντας αισθητά το μερίδιο των επενδύσεων στο ΑΕΠ της χώρας από 13% σήμερα σε 20% έως το 2025.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΕΒ θεωρεί απαραίτητο ένα επιθετικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία δομών, μηχανισμών και διαδικασιών επιτάχυνσης επενδύσεων, το οποίο επιταχύνει τη σύγκλιση με τις πρακτικές της Ε.Ε και βελτιώνει τη συνολική επενδυτική απόδοση παράλληλα με τη βελτίωση των δημοσίων εσόδων, με τους ακόλουθους επιμέρους στόχους:

 1. Μείωση 25% του βάρους που επιφέρουν τα εμπόδια και η γραφειοκρατία ως το 2020, η επίτευξη του οποίου αναβάλλεται από το 2013.
 2. Μείωση 35% του χρόνου επίλυσης δικαστικών (διοικητικών) διαφορών ως το 2020.
 3. Μείωση 30% του χρόνου αδειοδότησης μέχρι το 2020.
 4. Μείωση 30% του εταιρικού φόρου (άμεσα ή έμμεσα) στις νέες επενδύσεις και απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών.
 5. Διπλασιασμό των ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία ως το 2023.
 6. Αύξηση του μεριδίου της ψηφιακής οικονομίας στο ΑΕΠ κατά 4% και δημιουργία κατ’ ελάχιστον 50.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2021.
 7. Δημιουργία 8.000 περισσότερων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων έως το 2025 με χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και καινοτομίας.

 
Ειδικότερα για τη διακυβέρνηση αυτού του προγράμματος εισηγείται τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων υπό τον Πρωθυπουργό για την εποπτεία εφαρμογής του προγράμματος με συμμετοχή του ΣΕΒ και δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ανεξαρτήτως πολιτικών κύκλων και κυβερνητικών αλλαγών.

Ο ΣΕΒ εκτιμά ότι αν επικρατήσει το σενάριο της αδράνειας, οι ρυθμοί ανάπτυξης θα παραμείνουν αναιμικοί, με συνέπεια την περαιτέρω αποεπένδυση της οικονομίας και την απομάκρυνση του σεναρίου βιώσιμης αποκατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας, των εισοδημάτων και της απασχόλησης σε βάθος 15 και πλέον χρόνων.

Το συνέδριο «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις» που διοργανώνει ο ΣΕΒ στις 23 και 24 Απριλίου φέρνει στο δημόσιο διάλογο τα συστατικά ενός προγράμματος επενδυτικών μεταρρυθμίσεων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ταχύτερη κάλυψη του επενδυτικού κενού. Το συνέδριο αναδεικνύει τα 35 κρισιμότερα αντικίνητρα και δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση να συζητήσουν λύσεις. Βάση της επενδυτικής μεταρρύθμισης αποτελεί η εργαλειοθήκη που έχει ετοιμάσει η Deloitte για το ΣΕΒ, με 130 καλές πρακτικές από 35 χώρες για 9 κατηγορίες παραγωγικών επενδύσεων.  Αντλώντας από τα συμπεράσματα της μελέτης Deloitte,  αναδεικνύεται ο έντονος επενδυτικός ανταγωνισμός που επικρατεί ήδη στην ΕΕ, χώρες-μέλη της οποίας υλοποιούν στρατηγικές συνεχούς βελτίωσης της επενδυτικής ανταγωνιστικότητας τους. Στο δείκτη Doing Business, η Ελλάδα παραμένει 30 θέσεις πίσω από την ΕΕ-28 και 44 θέσεις από τις χώρες με τις πέντε καλύτερες επενδυτικές επιδόσεις (Τσεχία, Σουηδία, Εσθονία, Ιρλανδία, Βέλγιο). Στο δείκτη ανταγωνιστικότητας WEF, η Ελλάδα έχασε 16 θέσεις ενώ η ΕΕ-28 βελτιώθηκε.

Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας δήλωσε: «Η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα, μετά τη λήξη του 3ου προγράμματος, απαιτεί βούληση και δέσμευση από όλους μας να αφήσουμε οριστικά πίσω τον κακό μας εαυτό. Η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να γίνει από την ίδια πόρτα που μπήκαμε σε αυτήν. Θα γίνει με επενδυτικά κεφάλαια για νέες παραγωγικές δραστηριότητες και όχι με δανεικά κεφάλαια για εισαγωγές και κατανάλωση. Χρειαζόμαστε ένα φιλοεπενδυτικό μεταρρυθμιστικό big bang μετά τον Αύγουστο του 2018, για να διπλασιάσουμε το συντομότερο δυνατό τις παραγωγικές επενδύσεις και να δημιουργήσουμε ξανά νέες δουλειές και συνθήκες ευημερίας για τον Ελληνικό λαό. Αν υπάρχει μια «ασημένια σφαίρα» για να αξιοποιήσουμε το θετικό επενδυτικό momentum που δημιουργείται γύρω από την Ελληνική οικονομία και τις ήδη σχεδιασμένες επενδύσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αυτή είναι η ειλικρινής και αποφασιστική βούληση του Έλληνα Πρωθυπουργού να καταστήσει τη χώρα μας έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Τα διεθνή παραδείγματα για το πώς προσελκύουν επενδύσεις οι υπόλοιπες χώρες είναι διαθέσιμα και μας δείχνουν ότι δεν κάνουμε σωστά πολλά πράγματα. Αυτές τις καλές πρακτικές πρέπει να εφαρμόσουμε κι εμείς.  Με δέσμευση για την υλοποίηση και όχι μόνο για τη νομοθέτηση όπως γίνεται μέχρι σήμερα.»

Ο κ. Βασίλης Καφάτος, Partner & Consulting Leader της Deloitte αναφέρει ότι: «Η προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι απαιτήσεις της επενδυτικής κοινότητας μεταβάλλονται διαρκώς, η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για την επανατοποθέτησή της στον επενδυτικό χάρτη. Η Deloitte ανέπτυξε για τον ΣΕΒ εργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα, στα πρότυπα διεθνών παραδειγμάτων και καλών πρακτικών. Για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, δεν είναι πλέον αρκετό να καλυφθούν μόνο οι βασικές προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας, αλλά να εφαρμοσθούν καινοτόμες προσεγγίσεις που έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τη χώρα διεθνώς.»

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν και θα τεθούν σε ψηφοφορία οι προτάσεις του ΣΕΒ, βάσει των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, ώστε αυτές στη συνέχεια να αποτελέσουν κεντρική εισήγηση προς την Κυβέρνηση και τους Θεσμούς για το υπό διαμόρφωση αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας.

 
info 1

Παράρτημα Ι – Η εργαλειοθήκη παραγωγικών επενδύσεων

 

 1. Η τριπλή πρόκληση

Η χώρα παρουσιάζει μια τριπλή πρόκληση ανταγωνιστικότητας έναντι της Ε.Ε.  Πρώτον, έχει δημιουργηθεί μετά το 2009 επενδυτικό κενό σε σχέση με λοιπές χώρες της Ε.Ε. ύψους €100 δις, το οποίο πρέπει να καλύψει. Δεύτερον, πρέπει να ενθαρρύνει ένα νέο μείγμα παραγωγικών επενδύσεων που θα δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία και εξωστρέφεια. Τρίτον, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην προσέλκυση επενδύσεων παραμένοντας σε χαμηλή κατάταξη σε βασικούς δείκτες επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Παρά τη σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια των τελευταίων ετών, η χώρα:

 • απώλεσε 16 θέσεις στο δείκτη World Economic Forum – Competitiveness Index την περίοδο 2008-2016 –κατατάσσεται 28η σε σχέση με τις 28 χώρες της Ε.Ε.
 • απώλεσε 6 θέσεις στο δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) την περίοδο 2016/2017, ενώ καταλαμβάνει τη 27η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε.

Η απόκλιση σε σχέση με λοιπές ευρωπαϊκές χώρες γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή σε επιμέρους δείκτες ανταγωνιστικότητας καθώς στην ευκολία επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Ενδεικτική κατάταξη της Ελλάδας σε υπο-δείκτες:

 • World Bank «Επίδραση της φορολογίας στην κινητοποίηση επενδύσεων»: 137η σε 137 χώρες, έναντι ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 79η θέση.
 • World Bank «Διοικητικά βάρη»: 130η σε 137 χώρες, έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 98η θέση.
 • WEF «Θεσμοί»: 87η σε 137 χώρες έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 47η θέση.
 • World Bank «Δυνατότητα χώρας να προσελκύει ταλέντα»: 133η σε 137 χώρες, έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 68η θέση.
 • World Bank «Ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών – οικοσυστημάτων»: 121η σε 137 χώρες, έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 38η θέση.
 • World Economic Forum «Επίλυση δικαστικών διαφορών»: 131η σε 190 χώρες, έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 32η θέση.
 • EU Scoreboard «Χρόνος επίλυσης διαφορών»: 964 ημέρες έναντι 271η του Ευρωπαϊκού διάμεσου.
 • Word bank “Χρήσεις γης & μεταβιβάσεις»: 145η θέση και 10 διαδικασίες έναντι 48η θέση και 5 διαδικασίες του Ευρωπαϊκού διάμεσου.
 • Word bank “Άδεια κατασκευής»: 58η θέση και 18 διαδικασίες έναντι 42η θέσης και 13 διαδικασιών του Ευρωπαϊκού διάμεσου.
 • WEF «Καινοτομία»: 75η θέση έναντι 35ης του Ευρωπαϊκού διάμεσου.

 

 1. Ο στόχος κάλυψης του επενδυτικού κενού

Μεταξύ της Ελλάδας και της Ε.Ε. έχει δημιουργηθεί ένα επενδυτικό κενό, το οποίο εκτιμάται από το 2009 έως το 2017 σε πάνω από € 100 δισ. σωρευτικά.  Η υλοποίηση επενδύσεων συνδέεται με ιδιαίτερα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη. Συγκεκριμένα, η ανάκτηση του κενού επενδύσεων των €100 δισ. σταδιακά σε διάστημα 5ετίας εκτιμάται ότι μπορεί να εξασφαλίσει κατά μέσο όρο επιπλέον €15-20 δισ. σε ετήσια βάση και 200.000 – 250.000 νέες θέσεις εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται επιπλέον σημαντικά οφέλη από την μετέπειτα περίοδο παραγωγικής λειτουργίας των νέων επενδύσεων.

 

 1. Το πρόγραμμα επενδυτικών μεταρρυθμίσεων

Στόχος: Ο ΣΕΒ θεωρεί απαραίτητη την εθνική δέσμευση σε ένα Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία δομών, μηχανισμών και διαδικασιών επιτάχυνσης επενδύσεων, το οποίο επιταχύνει τη σύγκλιση με τις πρακτικές της Ε.Ε και βελτιώνει τη συνολική επενδυτική απόδοση, παράλληλα με τη βελτίωση των δημοσίων εσόδων.

Ειδικότερα:

 1. Μείωση 25% του βάρους που επιφέρουν τα εμπόδια και η γραφειοκρατία ως το 2020, η επίτευξη του οποίου αναβάλλεται από το 2013.
 2. Μείωση 35% του χρόνου επίλυσης δικαστικών (διοικητικών) διαφορών ως το 2020.
 3. Μείωση 30% του χρόνου αδειοδότησης μέχρι το 2020.
 4. Μείωση 30% του εταιρικού φόρου (άμεσα ή έμμεσα) στις νέες επενδύσεις και απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών.
 5. Διπλασιασμός των ιδιωτικών επενδύσεων στην Καινοτομία ως το 2023.
 6. Η Ψηφιακή οικονομία να οδηγήσει σε ενίσχυση του ΑΕΠ έως 4% και κατ’ ελάχιστον σε 50.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2021.

 
Διακυβέρνηση: Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων για την εποπτεία εφαρμογής του Προγράμματος με συμμετοχή του ΣΕΒ. Δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ανεξαρτήτως πολιτικών κύκλων και κυβερνητικών αλλαγών.

 

 1. Η επενδυτική εργαλειοθήκη

Η Deloitte δημιούργησε για τον ΣΕΒ την εργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών επενδύσεων. Η εργαλειοθήκη στοχεύει στη σύγκλιση της Ελλάδας με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες σε επι-μέρους τομείς που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα τη οικονομίας.  Για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, πέραν της κάλυψης βασικών προϋποθέσεων ανταγωνιστικότητας, προτείνονται εργαλεία βελτίωσης της ανθεκτικότητας και αποτελεσματικότητας του μηχανισμού προσέλκυσης επενδύσεων, αλλά και καινοτόμες προσεγγίσεις που έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τη χώρα διεθνώς. Προς αυτή την κατεύθυνση η εργαλειοθήκη:

 • ανέλυσε 9 κλάδους της οικονομίας (φάρμακα, τρόφιμα, μέταλλα & εξόρυξη, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, εφοδιαστική αλυσίδα, εκπαίδευση, έρευνα & ανάπτυξη, κυκλική οικονομία).
 • αναγνώρισε και αξιολόγησε τις βασικές παραμέτρους/κριτήρια που αξιολογεί ο επενδυτής κατά την επιλογή επενδυτικού προορισμού.
 • πραγματοποίησε περισσότερες από 30 συνεντεύξεις με κορυφαίες επιχειρήσεις, φορείς της δημόσιας διοίκησης και φορείς του εξωτερικού.
 • εντόπισε τα 35 σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές.
 • μελέτησε 130 καλές πρακτικές σε περισσότερες από 35 χώρες.
 • σχεδίασε 50 εργαλεία επιτάχυνσης παραγωγικών επενδύσεων, βάσει εφαρμόσιμων καλών πρακτικών του εξωτερικού.

 

info 2

Παράρτημα ΙΙ – Ελλάδα & Διεθνής Επενδυτικός Ανταγωνισμός


info photo

sev
Στιγμιότυπο απο τη συνέντευξη

Σχετικά Άρθρα