Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αποκτά τον έλεγχο της κοινοπραξίας του στην Τουρκία

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει έλθει σε συμφωνία να αυξήσει τη συμμετοχή του στην κοινοπραξία Adocim στην Τουρκία.

Η κοινοπραξία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S., η οποία ανήκει κατά 50% στον Όμιλο Cem Sak και κατά 50% στον Τιτάνα από το 2008, διατηρεί σήμερα ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγικής δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων τσιμέντου, μια μονάδα άλεσης δυναμικότητας 0,6 εκ. τόνων τσιμέντου, καθώς και 3 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος.

Με στόχο τη στήριξη της Adocim στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, αλλά και με γνώμονα τις μακροχρόνιες προοπτικές της, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ προχώρησε σε συμφωνία η οποία προβλέπει την απόκτηση από τον Τιτάνα επί πλέον ποσοστού 25% της εταιρίας και, συγχρόνως, τη διάθεση του ποσοστού 50% που διατηρεί στη μονάδα άλεσης.

Το 2017 η Adocim πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 236,3 εκ. Τουρκικών Λιρών (€57 εκ.), λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 44,7 εκ.
Τουρκικών Λιρών (€10,8 εκ) και καθαρά κέρδη 4,1 εκ Τουρκικών Λιρών (€1 εκ). Η ανωτέρω συμφωνία υπόκειται σε εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2018.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα κατέχει το 75% της εταιρίας ADOCIM

Σε συνέχεια της χθεσινής σχετικής ανακοίνωσης ο Όμιλος Τιτάν με επίσημη ανακοίνωσή του στις 24/8/2018 διευκρινίζει ότι «μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα κατέχει το 75% της εταιρίας ADOCIM, ιδιοκτήτριας του σύγχρονου εργοστασίου δυναμικότητας 1,5 εκατ. τόνων τσιμέντου και δεν θα έχει πλέον συμμετοχή στη μονάδα άλεσης, η οποία θα περιέλθει εκ ολοκλήρου στον ΄Ομιλο Cem SAK. To τίμημα που θα καταβληθεί από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ δεν θα έχει σημαντική επίδραση στα μεγέθη του Ομίλου.»

Ανανέωση ανάρτησης 24/8/2018
Πρώτη δημοσίευση 23/8/2018

Σχετικά Άρθρα