Παρουσιάστηκαν τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της ΕΚΤ στις ώριμες επιχειρήσεις του οικοσυστήματος καινοτομίας του Corallia

Την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) είχαν τα μέλη των οικοσυστημάτων gi-Clustermi-Cluster και si-Clusterστην εκδήλωση «EIB Financial Instruments for scale-ups» που διοργανώθηκε από το Corallia και την EIB και φιλοξενήθηκε στους χώρους του α2-innohub, την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση της νέας γενιάς χρηματοδοτικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση καινοτόμων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις μορφές χρηματοδότησης που μπορούν να λάβουν από την ΕΙΒ στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση επιχειρηματικών κεφαλαίων και μικροχρηματοδοτήσεων για ΜμΕ και μεγάλες επιχειρήσεις, το εργαλείο «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία» που αποτελείται από μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων προϊόντων με στόχο τη στήριξη σχεδίων έρευνας και τεχνολογίας και η εξασφάλιση ρευστότητας στην τραπεζική αγορά προκειμένου να βοηθήσει τις τράπεζες να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τις επιχειρήσεις.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία παρουσίασε ο κύριος Nicholas Jennett, Deputy Director General, EIB, Head of Investment Team for Greece καθώς και οι εκπρόσωποι της ΕΙΒ, κ.κ. Γιώργος Αρώνης, Head of the Athens Office και ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, Investment Officer. Ο κύριος Jennett ανέφερε ότι η ΕΙΒ έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει υγιείς ή/και αναπτυσσόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις με χρηματοδότηση έως του 50% των αναπτυξιακών και επενδυτικών δαπανών τους. Το ελάχιστο ύψος της χρηματοδότησης που μπορεί να χορηγήσει η ΕΙΒ είναι 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, επεσήμανε ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δώσει μια νέα ώθηση στις επενδύσεις, υλοποιώντας το επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ το οποίο προβλέπει την επόμενη τριετία να κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις της τάξης των 315 δις ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με ερωτήσεις για τα εργαλεία χρηματοδότησης και τον τρόπο αξιοποίησης από τις επιχειρήσεις.

Ο κύριος Nicholas Jennett, ανέφερε σχετικά: «Σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι να γνωστοποιήσουμε στους επιχειρηματίες του χώρου ότι εφόσον έχουν ένα βιώσιμο επενδυτικό πλάνο είμαστε διαθέσιμοι όχι μόνο να το χρηματοδοτήσουμε αλλά να αναλάβουμε και να μοιραστούμε μαζί τους μέρος του ρίσκο της υλοποίησης του».

Δρ. Jorge Sanchez, CSFO του Corallia, επεσήμανε: «Μέσα σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι ώριμες καινοτόμες εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας, όπως πολλές από αυτές που δραστηριοποιούνται στα cluster που συντονίζει το Corallia, μπορούν να βρουν εργαλεία ανάπτυξης και υποστήριξη μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τα ώριμα επενδυτικά τους σχέδια. Η σημερινή συνάντηση έδωσε το έναυσμα κάποια από τα επενδυτικά σχέδια να βρουν το δρόμο τους για υλοποίηση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που υλοποιεί το Corallia για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τα μέλη του οικοσυστήματος.

 
INFO

Σχετικά με το Corallia
Το Corallia, Μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters) με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικός προσανατολισμός. Στα clusters που αναπτύσσει, το Corallia έχει ρόλο συντονιστή και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των φορέων καινοτομίας του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών εργαστηρίων, των κεντρικών κυβερνητικών και περιφερειακών υπηρεσιών, των επιχειρηματικών αγγέλων και των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των παρόχων υποδομών και υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Σήμερα, το Corallia έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά Clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές) και το gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές).

Επιπλέον, το Corallia διαχειρίζεται ένα δίκτυο δυο μονοθεματικών κέντρων καινοτομίας (InnoHubs) σε στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας και της περιφέρειας: το α2-innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), όπου στεγάζονται επίσης τα κεντρικά γραφεία και το π1-innohub (Καστρίτσι, Πάτρα, Δυτική Ελλάδα).

Το Corallia υλοποιεί, επίσης, πρόγραμμα επιτάχυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας (ΥΕΑP) με μια σειρά πρωτοβουλιών όπως: ο σημαντικότερος επιταχυντής της χώρας, το egg – enterˑgrowˑgo, σε συνεργασία με τη Eurobank, το Educational Tripμε τους φοιτητικούς συλλόγους του Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech και UC San Diego κ.ά.

Στο πλαίσιο εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης συνεργασιών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, το Corallia επενδύει στις διεθνείς συνεργασίες εδραιώνοντας ισχυρούς δεσμούς με σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη clusters και συμμετέχοντας ενεργά σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά έργα.

Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia έχουν συγχρηματοδοτηθεί από Κοινοτικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, και ιδιωτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020, COSME και Interreg, καθώς και δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Περισσότερες πληροφορίες στοhttp://www.corallia.org.

Σχετικά Άρθρα