Πρόγραμμα Υποτροφιών ΣΕΒ-ALBA για την μετεκπαίδευση στελεχών μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων

Οι υποτροφίες για τα ακαδημαϊκά έτη 2017–2018 και 2018-2019 καλύπτουν το 40%  των διδάκτρων για 9 στελέχη επιχειρήσεων σε  Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 
Στο πλαίσιο των δράσεών του για την ενδυνάμωση των Ελληνικών Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων ο ΣΕΒ προχώρησε στη διάθεση τεσσάρων υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ALBA Graduate Business School, The American College of Greece.  Οι υποτροφίες, που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2017–2018, καλύπτουν το 40% των διδάκτρων και δόθηκαν σε στελέχη που εργάζονται  σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ, στο πλαίσιο ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του Συνδέσμου.  Πιο συγκεκριμένα, 4 στελέχη αυτών των επιχειρήσεων σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα MSc in International Business and Management και The ALBA MBA.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κα Λούντζη Αικατερίνη, μία εκ των υποτρόφων: «Ο ΣΕΒ, με το πρόγραμμα υποτροφιών του, επενδύει στο ALBA ώστε να αναπτύξει επαγγελματίες με πραγματική κατανόηση των σύγχρονων αναγκών του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίοι θα προσθέσουν αξία στην ελληνική οικονομία. Με τιμά ιδιαίτερα η επιλογή μου ως υπότροφος ανάμεσα στους λοιπούς υποψηφίους.»  Η πρωτοβουλία αυτή του ΣΕΒ θα συνεχιστεί και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, με την προσφορά πέντε υποτροφιών σε στελέχη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, οι οποίες θα καλύψουν το 40% των διδάκτρων για σπουδές στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ALBA.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου, Πρύτανης του ALBA δήλωσε σχετικά με την πρωτοβουλία:  «Ο ΣΕΒ, ιδρυτικός μέλος του ALBA, προβάλει και υποστηρίζει ενεργά την εκπαίδευση ως μηχανισμό ανάπτυξης των στελεχών των επιχειρήσεων και πηγή καινοτομίας και ανάπτυξης της επιχειρηματικής κοινότητας.  Στα πλαίσια αυτά, το Πρόγραμμα Υποτροφιών του ΣΕΒ σε στελέχη εταιριών-μελών του για να φοιτήσουν στα ακαδημαϊκά Προγράμματα του ALBA, αφενός μεν παρέχει την ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών αυτών και αφετέρου σηματοδοτεί την προσήλωση και προτεραιότητα του ΣΕΒ στην εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Υποτροφιών του ΣΕΒ αποτελεί την αρχή ευρύτερης συνεργασίας του ΣΕΒ και του ALBA που πρόκειται να αποδώσει σημαντικά οφέλη στην εκπαίδευση στελεχών και στην επιχειρηματική κοινότητα».

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κων/νος Μπίτσιος δήλωσε σχετικά: «Για τον ΣΕΒ η εκπαίδευση και κατάρτιση  των στελεχών των επιχειρήσεων – μελών του και ιδιαίτερα των Μεσαίων και Μικρών εξ΄ αυτών είναι κρίσιμος συντελεστής για την ανάπτυξη και παραγωγική τους μεγέθυνση. Σε μια περίοδο, όπου ο επιχειρηματικός ανταγωνισμός ξεδιπλώνεται πρωτίστως στο επίπεδο της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της αξιοποίησης του ανθρώπινου ταλέντου η συμβολή ενός εκπαιδευτικού Οργανισμού κύρους, όπως είναι το ALBA, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ευχόμαστε η συνεργασία αυτή να αποκτήσει βάθος και πλάτος και να βρει μιμητές προς αμοιβαίο όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα.»

Οι επικεφαλής του Φόρουμ Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων του ΣΕΒ, κκ.. Αλέξανδρος Μακρίδης και Κωνσταντίνος Μαραγκός, έκαναν την ακόλουθη δήλωση: «Στόχος του ΣΕΒ είναι η ενδυνάμωση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα τις κάνουν πιο παραγωγικές, καινοτόμες και εξωστρεφείς. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα αδύναμο σημείο για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συνεργασία που εγκαινιάζουμε μεταξύ ΣΕΒ και ALBA θα προσφέρει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια σημαντική βοήθεια στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ ώστε να μετεκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε ειδικότητες που η ελληνική αγορά έχει ανάγκη ώστε να ανταποκριθεί στον διεθνή ανταγωνισμό».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να να απευθύνονται στην κα Αντωνίνα Καλκαβούρα, στο 210 8964531 (εσωτ. 2253) ή με e-mail στο Akalkavoura@alba.acg.edu

 
info

Σχετικά με το Alba Graduate Business School

Tο Alba Graduate Business School, The American College of Greece, λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος μη κρατικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, της ΕΕΔΕ και του ΕΒΕΑ, με στόχο να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθήσει ενεργά την επιστημονική έρευνα και τη δημιουργία νέας γνώσης. Το Alba προσφέρει 14 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και φέρει την επίσημη αναγνώριση του New England Association of Schools and Colleges. Όλα τα ΜΒΑ προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το The Association of MBAs, ενώ το MSc in Finance και το MSc in SHRM από το EFMD Program Accreditation System.

 
Σχετικά με το ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ είναι σήμερα ο ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της ιδιωτικής οικονομίας στη χώρα μας. Είναι θεσμικά κατοχυρωμένος κοινωνικός εταίρος, συμμετέχει ενεργά στον κοινωνικό διάλογο και αγωνίζεται για την κοινωνική πρόοδο και συνοχή. Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία και διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.

Σχετικά Άρθρα