Πρόεδρος της Επιτροπής Βιολογικών Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων ο Καθηγητής του ΑΠΘ Κώστας Κουτσουμανής

Ο Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Tμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, Κώστας Κουτσουμανής, (photo άνω), ανέλαβε Πρόεδρος της Επιτροπής Βιολογικών Κινδύνων (BIOHAZ Panel) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων (EFSA).

 
H Επιτροπή Βιολογικών Κινδύνων της EFSA  (https://www.efsa.europa.eu/en/panels/biohaz) παρέχει επιστημονικές συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη Μικροβιολογική Ασφάλεια των Τροφίμων.

Η Επιτροπή καλύπτει επιστημονικά μια ευρεία γκάμα θεμάτων όπως είναι οι μεταδιδόμενες στον άνθρωπο ζωικές ασθένειες, οι μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες, η μικροβιολογία τροφίμων, η υγιεινή των τροφίμων και η συναφής διαχείριση αποβλήτων.

Τα μέλη της είναι επιστήμονες από ευρωπαϊκές χώρες, με εξειδίκευση στην επιδημιολογία τροφιμογενών ζωονόσων (σαλμονέλα, καμπυλοβακτήρια κ.ά.), στη μικροβιακή αντοχή, τη μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων, τους τροφιμογενείς ιούς, την επιθεώρηση κρεάτων σε όλα τα είδη που εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων, την υγιεινή των τροφίμων και τη μικροβιολογία, τα μικροβιολογικά κριτήρια, τους βιολογικούς κινδύνους που συνδέονται με σύνθετα και νωπά προϊόντα,  την απολύμανση σφαγίων κρέατος (αντιμικροβιακές θεραπείες), την ποσοτική εκτίμηση της μικροβιολογικής επικινδυνότητας, την επιδημιολογία, παθολογία, διάγνωση και εκτίμηση της έκθεσης των ΜΣΕ (Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες).

 
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του Κώστα Κουτσουμανή

Είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ.

Σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1997.  Συνέχισε τις σπουδές του στο ίδιο τμήμα από όπου πήρε διδακτορικό δίπλωμα το 2000.  Στη συνέχεια, πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Animal Science του Colorado State University.  Διετέλεσε αντιπρόεδρος της επιτροπής Βιολογικών κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) την περίοδο 2015-2018, στην οποία είναι μέλος από το 2011.

Ως επιστημονικός υπεύθυνος έχει λάβει χρηματοδοτήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη και βελτίωση της μικροβιολογικής  ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, την ανάπτυξη εργαλείων ποσοτικής μικροβιολογίας (μαθηματικά μοντέλα) και προσδιορισμού επικινδυνότητας, την ανάπτυξη στοχαστικών προσεγγίσεων στην ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, την ανάπτυξη και εφαρμογή χρονο-θερμοκρασιακών δεικτών και καινοτόμων συσκευασιών των τροφίμων κλπ. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν δημοσιευθεί σε 80 ερευνητικές εργασίες, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του SCI, 15 κεφάλαια σε βιβλία και πάνω από 150 πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Το δημοσιευμένο έργο του έχει περισσότερες από 4.500 αναφορές και δείκτη h=39.

Σχετικά Άρθρα