ΣΕΒΤ: Εκδήλωση με θέμα «Έρευνα & Καινοτομία: Πυλώνες Ανάπτυξης της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων»

Βασική προτεραιότητα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας είναι η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του Κλάδου των Τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΤ και η Ελληνική ΤΠ συνδιοργανώνουν, την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, στην Αίγλη Ζαππείου, εκδήλωση με θέμα «Έρευνα & Καινοτομία: Πυλώνες Ανάπτυξης της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων».

 
Στην εκδήλωση:

  • Θα συζητηθούν οι πολιτικές, οι στρατηγικές κατευθύνσεις, οι δράσεις και οι συνέργειες που θα πρέπει να αναπτυχθούν έτσι ώστε ο Κλάδος των Τροφίμων να ακολουθήσει τη σύγχρονη πορεία της οικονομίας, της κοινωνίας και του πλανήτη, αξιοποιώντας την έρευνα και την καινοτομία και ενεργοποιώντας τις απαραίτητες επενδύσεις.
  • Θα πραγματοποιηθούν 4 workshops, που αφορούν τόσο στη Βιομηχανία Τροφίμων όσο και στην ερευνητική ακαδημαϊκή κοινότητα, σε θέματα κρίσιμα για το μέλλον του Κλάδου:

 
1.    Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτομία: Παράγοντες επιτυχίας για μια επιχείρηση

2.    Σύγχρονες δεξιότητες και επαγγέλματα στην εποχή του Industry 4.0

3.Ανασύνθεση Προϊόντων Διατροφής: Ενημέρωση και καλές πρακτικές

4.Ισχυρισμοί υγείας & παραδοσιακά προϊόντα: Ενδυναμώνοντας την προστιθέμενη αξία τους

  • Θα γίνουν διμερείς συναντήσεις δικτύωσης εκπροσώπων της Βιομηχανίας Τροφίμων με εκπροσώπους από Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, που θα προβάλουν, σε ειδικό χώρο, τις τεχνολογίες που έχουν αναπτύξει και τα ερευνητικά επιτεύγματά τους, έτσι ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία και η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ της Βιομηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας.

Η agenda της εκδήλωσης: https://drive.google.com/file/d/1JW42HihOPi8y4Ixskxeq24VcjUds9ANm/view

Σχετικά Άρθρα