ΣΕΒ: Ποιος φοβάται τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις;

Την 6η Ιουνίου 2018 η Ελληνική κυβέρνηση κατάθεσε τις απόψεις της στην Επιτροπή Διεθνών Κανόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα.. Είχε κληθεί εκεί λόγω της αναφοράς του ΣΕΒ σχετικά με την παραβίαση των κανόνων της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 98 «Περί εφαρμογής των αρχών του Δικαιώματος Οργανώσεως και Συλλογικής Διαπραγματεύσεως» και ειδικότερα για τη λειτουργία της Διαιτησίας στη χώρα μας, σημειώνει το σημερινό  Special Report του ΣΕΒ. Όπως συνεχίζει:

 
Η Επιτροπή Διεθνών Κανόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατέληξε στα εξής συμπεράσματα αφού έκρινε τις τοποθετήσεις της Ελληνικής κυβέρνησης:

Η Επιτροπή σημείωσε τις προφορικές τοποθετήσεις της Κυβέρνησης και την συζήτηση που ακολούθησε.

Η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τις τοποθετήσεις της Κυβέρνησης για το σύστημα υποχρεωτικής διαιτησίας και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε ότι η διάταξη του Νόμου 4046, που ανέστειλε την μονομερή προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία, είναι αντισυνταγματική.

Η Επιτροπή, επίσης, εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με την παράλειψη της Κυβέρνησης να αποστείλει έγκαιρα την Έκθεση στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, για την πιο πρόσφατη συνεδρίαση της τον Νοέμβριο 2017.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις της Κυβέρνησης και τη συζήτηση που ακολούθησε, η Ελληνική Κυβέρνηση κλήθηκε να:

  • Εξασφαλίσει ότι η μονομερής προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία ως μέσο αποφυγής των ελευθέρων και εκούσιων συλλογικών διαπραγματεύσεων προβλέπεται μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις.
  • Εξασφαλίσει ότι οι δημόσιες αρχές απέχουν από πράξεις παρέμβασης, οι οποίες περιορίζουν το δικαίωμα για ελεύθερες και εκούσιες συλλογικές διαπραγματεύσεις, ή εμποδίζουν την νόμιμη άσκηση τους.
  • Παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των υπογεγραμμένων συλλογικών συμβάσεων, τους κλάδους που αφορούν και τον αριθμό των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές τις συλλογικές συμβάσεις.
  • Παρέχει πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με καταγγελίες για αντι-συνδικαλιστική διάκριση και οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα έχουν ληφθεί.
  • Επωφεληθεί της τεχνικής βοήθειας της ΔΟΕ για να εξασφαλίσει την εφαρμογή αυτών των μέτρων.
  • Υποβάλει Έκθεση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σχετικά με την εφαρμογή αυτών των Συστάσεων πριν από την επόμενη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2018.

Λαμβάνοντας υπόψη την παράλειψη της Κυβέρνησης να εκπληρώσει την υποχρέωση  υποβολής Έκθεσης για το 2017, η Επιτροπή προτρέπει την Κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής Έκθεσης στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στο μέλλον».

Διαβάστε εδώ το Special Report.

Σχετικά Άρθρα