ΣΕΒ: Προσβλέπουμε σε περαιτέρω ποσοτικοποίηση και αποσαφήνιση του κυβερνητικού προγράμματος

Το κυβερνητικό πρόγραμμα είναι ευπρόσδεκτο από την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Η θέσπιση συγκεκριμένων ετήσιων ποσοτικών στόχων όσον αφορά στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τα  χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, οι απαραίτητες διευκρινίσεις και η μεγαλύτερη εξειδίκευση των μέτρων θα το ενισχύσουν και θα το καταστήσουν πλήρως λειτουργικό, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο σημερινό  οικονομικό του δελτίο. Όπως σημειώνει:

Οι προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης τις οποίες συγκεντρώσαμε, κωδικοποιήσαμε και παραθέτουμε στο παρόν δελτίο, παρουσιάζουν ένα μίγμα πολιτικής που προωθεί τη δημιουργία μιας σύγχρονης οικονομίας σε ένα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον,

Το κυβερνητικό πρόγραμμα είναι ευπρόσδεκτο από την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Η θέσπιση συγκεκριμένων ετήσιων ποσοτικών στόχων όσον αφορά στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τα  χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, οι απαραίτητες διευκρινίσεις και η μεγαλύτερη εξειδίκευση των μέτρων θα το ενισχύσουν και θα το καταστήσουν πλήρως λειτουργικό.

Ενδεικτικοί ετήσιοι στόχοι για την επόμενη τετραετία, οι οποίοι είναι χρήσιμο να εξειδικευθούν, ποσοτικοποιηθούν και ανακοινωθούν σύντομα, είναι οι ακόλουθοι:

 • η αύξηση του ΑΕΠ
 • η βελτίωση της ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
 • η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στην επιχειρηματική δραστηριότητα
 • η αύξηση των παραγωγικών, εγχώριων και ξένων, επενδύσεων στην Ελλάδα
 • η αύξηση των εξαγωγών
 • η διαχείριση των κόκκινων δανείων
 • η μείωση της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής και τα αναμενόμενα σχετικά οφέλη
 • η μείωση της ανεργίας, το πλήθος και η ποιότητα θέσεων εργασίας
 • η ποιότητα των υπηρεσιών προς τον πολίτη με έμφαση στην παιδεία και στην υγεία
 • η επίσπευση και η ποιοτική αναβάθμιση της δικαιοσύνης
 • η ψηφιοποίηση του κράτους
 • η ψηφιακή προετοιμασία των ελληνικών επιχειρήσεων
 • η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ποσοτικοποίηση στόχων όπως οι παραπάνω, θα ενισχύσει την αξιοπιστία και την πειστικότητα του κυβερνητικού προγράμματος. Ταυτόχρονα θα  εισάγει στην πολιτική ζωή της χώρας – και στη συνείδηση των πολιτών – την έννοια της αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου με βάση στόχους και πραγματικά αποτελέσματα και όχι πολιτικές υποσχέσεις, δηλαδή με βάση έργα και όχι λόγια.

Επιπροσθέτως, θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμη ανάγκη στον δημόσιο διάλογο, να διερευνηθούν και να αποσαφηνισθούν σημαντικά ζητήματα, όπως:

 

 • Πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί η ταυτόχρονη μείωση των φορολογικών ελαφρύνσεων και η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων;
 • Υπάρχουν δυνατότητες μεγαλύτερης και ταχύτερης μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και το εισόδημα των ανθρώπων της μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα;
 • Πώς θα εγκαθιδρυθεί το συντομότερο δυνατόν κράτος δικαίου σε όλο το φάσμα της ζωής στη χώρα;
 • Πώς θα διασφαλισθεί η σταθερότητα του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και θα απαλειφθούν όλοι οι παράγοντες που τραυματίζουν την ελκυστικότητα της χώρας;
 • Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι στην πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος και ποιο είναι το σχέδιο για την αντιμετώπισή τους;

Ο  ΣΕΒ θα συνεχίσει να αξιολογεί το κυβερνητικό έργο, όπως έκανε με κάθε κυβέρνηση έως σήμερα, επισημαίνοντας και προτείνοντας όποιες αλλαγές ή παρεμβάσεις απαιτούνται.

 
Βασικές οικονομικές εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης

 
Υπουργείο Οικονομικών

 • Άμεση μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% μεσοσταθμικά.
 • Μείωση του συντελεστή φόρου για εισοδήματα έως €10 χιλ. από 22% σε 9% και μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή.
 • Σταδιακή κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και του Τέλους Επιτηδεύματος.
 • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 20% σε 15%.
 • Μείωση συντελεστών ΦΠΑ σε 11% και 22% από 13% και 24% αντίστοιχα.
 • Μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28% στο 24% για τα εισοδήματα του 2019 και μείωση του φόρου στα μερίσματα από 10% σε 5%.
 • Διεύρυνση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, με μείωση της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής από €30 σε €20, μείωση του επιτοκίου από 5% σε 3% και υπαγωγή όλων των νομικών προσώπων που έχουν βασική οφειλή μέχρι €1 εκατ.
 • Διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων και ηλεκτρονικοποίηση δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου.
 • Ενίσχυση και αποκομματικοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών, όπως το ΣΔΟΕ.
 • Ενίσχυση του ενεργητικού των τραπεζών με την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων.
 • Ενίσχυση του παθητικού των τραπεζών μέσω επιστροφής καταθέσεων και άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές.
 • Επιτάχυνση του συμφωνηθέντος προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.
 • Αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων με μείωση των φορολογικών βαρών και της γραφειοκρατίας, αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομή και του φόρου υπεραξίας σε αγορές και πωλήσεις ακινήτων, έκπτωση φόρου 40% στις δαπάνες για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων και αξιοποίηση αδρανών και απαξιωμένων περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου.

 
Υπουργείο Εργασίας

 • Ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων με διατήρηση του καθολικού, υποχρεωτικού, και δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και ενίσχυση του ανταποδοτικού σκέλους της, και ενδυνάμωση του θεσμού των επαγγελματικών ταμείων και κίνητρα για προαιρετική ιδιωτική ασφάλιση.
 • Διεύρυνση και ενίσχυση των κοινωνικών επιδομάτων.
 • Άμεση επίλυση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων.
 • Υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων (ΑΤΛΑΣ), όπου θα συγκεντρώνεται η ασφαλιστική ιστορία ανά ασφαλισμένο, δημιουργώντας τον ψηφιακό ατομικό λογαριασμό ασφάλισης.
 • Επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης συντάξεων με στόχο τον Ιούνιο του 2020 το 34,33% των νέων συντάξεων και τον Ιούνιο του 2021 το 90% των νέων συντάξεων να εκδίδεται ψηφιακά.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων και στελεχών και καθιέρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις διαδικασίες της απεργίας.
 • Κωδικοποίηση του ΕΡΓΑΝΗ για την ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά εργασίας, θέσπιση λευκού μητρώου επιχειρήσεων και αναβάθμιση του ΣΕΠΕ

 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 • Επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων, με νομοθέτηση του outsourcing και την προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για την ταχύτερη αξιολόγηση των προτάσεων.
 • Δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδοτήσεων (ενιαίος ψηφιακός χάρτης). Το πλήρες σύστημα θα είναι έτοιμο σε περίπου 2 χρόνια.
 • Έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την έναρξη της επένδυσης στο Ελληνικό εντός του 2019.
 • Επιτάχυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και μέγιστη μόχλευση του με ιδιωτικά κεφάλαια, ιδίως από ξένες επενδύσεις.
 • Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις Δημόσιες Επενδύσεις, καθώς το υφιστάμενο χρονολογείται από το 1952.
 • Βελτιστοποίηση του ΕΣΠΑ για τη μέγιστη δυνατή απορρόφησή του, με γνώμονα βιώσιμα έργα που επιδρούν στον ρυθμό ανάπτυξης και την απασχόληση.
 • Εξορθολογισμός των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την αποφυγή αλληλοκάλυψης και χαμηλής απορρόφησης. Προτεραιότητα σε χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο να είναι ανακυκλώσιμα και τα κεφάλαιά τους να επιστρέφουν ως εθνικοί πόροι στο ΠΔΕ.
 • Συγχρηματοδοτούμενα δανειακά προϊόντα με ευνοϊκό επιτόκιο και χαμηλές εξασφαλίσεις, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και Εγγυήσεις Δανείων ΜμΕ.
 • Οριστική θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των μικροπιστώσεων (microfinance), όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027, του νέου ΕΣΠΑ μέσα από μία ουσιαστική και αντιπροσωπευτική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.
 • Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων COSME, INNOVFIN, INVEST EU.
 • Δημιουργία δεξαμενών τεχνικής βοήθειας από ΕΣΠΑ και άλλες πήγες όπου θα χρησιμοποιηθούν για επιτάχυνση επενδύσεων υποδομών, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ΜμΕ.

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 • Μετασχηματισμός της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) σε Κέντρο Δεδομένων συνολικά της Δημόσιας Διοίκησης για την αδιάλειπτη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Επέκταση της G-Cloud υποδομής της ΓΓΠΣ ώστε να μεταφερθεί εκεί μεσοπρόθεσμα το σύνολο των δεδομένων και μητρώων του δημοσίου.
 • Ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ.
 • Δημιουργία κεντρικής διαδικτυακής πύλης (gov.gr) για την παροχή κάθε ψηφιακής υπηρεσίας.
 • Ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα (διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού – HRMS, ενδοεπιχειρησιακός σχεδιασμός του δημόσιου τομέα – ERP, διαχείριση των σχέσεων του δημοσίου με τους πολίτες – CRM).
 • Λειτουργία του 112 έως το τέλος του 2019.
 • Ολοκλήρωση νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των κεραιών με στόχο την ενθάρρυνση των επενδύσεων.
 • Συγκρότηση εθνικού πλάνου για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς (5G) με δημοπράτηση του σχετικού φάσματος στο τέλος του 2020 με καινοτόμο τρόπο που θα ενθαρρύνει τις παραγωγικές επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς.
 • Εξυγίανση των ΕΛΤΑ.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

 • Ολοκλήρωση των μεγάλων έργων οδικών αξόνων Πάτρα – Πύργος, Άκτιο – Αμβρακία, ΒΟΑ στην Κρήτη.
 • Επαναδιαπραγμάτευση με την Αττική Οδό για τις αυξήσεις των διοδίων.
 • Επίλυση εκκρεμοτήτων σχετικά με το αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης, το Νότιο Τμήμα του Ε65, τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας (Άλσος Βεϊκου – Γουδί), τα έργα στο μετρό της Θεσσαλονίκης, την Υποθαλάσσια Οδική Ζεύξη της Σαλαμίνας με το Πέραμα, το έργο «Ελευσίνα – Υλίκη», τις επεκτάσεις της Ιόνιας Οδού με το Αγρίνιο και την Κακαβιά, το έργο «Δράμα – Αμφίπολη – Εγνατία».
 • Ολοκλήρωση του σχεδιασμού και υλοποίηση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Σύνορα και Αθήνα – Πάτρα.
 • Προώθηση των επενδύσεων για συνδυασμένες μεταφορές και επέκταση του θαλάσσιου διαδρόμου που ενώνει τις ασιατικές αγορές με τον Πειραιά, σε έναν χερσαίο διάδρομο μεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη.
 • Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Ηλεκτρικής Κινητικότητας στις μεγάλες πόλεις και στα μικρά νησιά, με στόχο την ανανέωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με αστικά ηλεκτρικά λεωφορεία.

 
Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος

 • Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και των δασικών χαρτών.
 • Καθορισμός χρήσεων γης και εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων -σε επίπεδο δήμου- με στόχο την κάλυψη άνω του 70% της χώρας μέσα σε μια τετραετία.
 • Βελτιστοποίηση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, με μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες.
 • Εμβάθυνση στρατηγικών συνεργιών προς τη Νοτιοανατολική και Παρευξείνια Ευρώπη και προς τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
 • Εφαρμογή Σχεδίου Διάσωσης της ΔΕΗ.
 • Περαιτέρω ιδιωτικοποιήση του ΑΔΜΗΕ.
 • Αντιμετώπιση της εκκρεμότητας με τα ΕΛΠΕ σε συνεννόηση με το ΤΑΙΠΕΔ.
 • Αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ.
 • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την εξοικονόμηση ενέργειας με νέα προγράμματα, παράλληλα προς το Εξοικονομώ κατ’ Οίκον.
 • Ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών, ιδίως της Κρήτης.
 • Λειτουργία του «Χρηματιστηρίου Ενέργειας» και υιοθέτηση του target model.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ενεργοβόρου βιομηχανίας και των ΜμΕ.
 • Ταχεία ανάπτυξη της αγοράς στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με απλοποίηση της αδειοδότησης με στόχο ο μέσος χρόνος να μειωθεί από 7 χρόνια σε 2 χρόνια.
 • Ανάπτυξη μονάδων βιομάζας, βιοαερίου και γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας με παράλληλες πρωτοβουλίες και σε θέματα χαμηλής ενθαλπίας.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων για την Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και βιομηχανικών κτιρίων με έμφαση στην υιοθέτηση νέων – έξυπνων τεχνολογιών.
 • Ανάπτυξη υποδομών για την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και υλοποίηση εφαρμογών σε πράσινα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και προώθηση της ηλεκτροκίνηση στα ΙΧ.

 
Υπουργείο Τουρισμού

 • Ολοκλήρωση του χωροταξικού πλαισίου του Τουρισμού.
 • Δημιουργία onestopshop για την ταχύτερη αδειοδότηση τουριστικών επενδύσεων.
 • Προτυποποίηση των περιβαλλοντικών μελετών για νέες τουριστικές εγκαταστάσεις.
 • Κίνητρα για τη νηολόγηση επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών.
 • Ενίσχυση των αεροπορικών και άλλων συνδέσεων της χώρας.
 • Επέκταση και αναβάθμιση των μαρινών.
 • Σύνδεση όλων των τουριστικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο και ενίσχυση της ενεργής ψηφιακής παρουσίας τους.
 • Ενίσχυση του ρόλου της τουριστικής Αστυνομίας.
 • Μείωση του ΦΠΑ στον τουρισμό σε 13% από 24% και σε11% στο τέλος της τετραετίας.

 
Υπουργείο Δικαιοσύνης

 • Σύσταση ειδικών τμημάτων στα Δικαστήρια για την εκδίκαση ειδικών υποθέσεων (πχ. ανταγωνισμού, συμβάσεων, οικογενειακού δικαίου κλπ).
 • Ενίσχυση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση και η διαιτησία.
 • Επέκταση της μηχανογράφησης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, με την ολοκλήρωση της Δεύτερης Φάσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος για την Διαχείριση Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).
 • Αποσυμφόρηση του συστήματος Δικαιοσύνης μέσω της στελέχωσης και του εξορθολογισμού της χωροταξικής κατανομής των δικαστηρίων.
 • Ψήφιση νέου Κώδικα Δικαστικών και Δικαστικών Υπαλλήλων που θα διαμορφώνουν νέο πλέγμα θεσμών και θα κάνουν πράξη την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των λειτουργών της Δικαιοσύνης.
 • Δημιουργία Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα αναλάβει το σύνολο των αρμοδιοτήτων των σημερινών ελεγκτικών μηχανισμών, με βασικό στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων, την αναβάθμιση των ελεγκτικών προτύπων και μεθοδολογιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών

Σχετικά Άρθρα