ΣΕΒ- ΣΒΘΚΕ- Η Ελλάδα που παράγει: 217 θεσσαλικές επιχειρήσεις παράγουν και πωλούν βιομηχανικά προϊόντα αξίας €2 δισ

• Η μεταποίηση συμβάλλει στην δημιουργία της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά 26,27%, όταν σε επίπεδο χώρας το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται γύρω στο 9,5%, για το έτος 2014

 
• Δεδομένου ότι η οικονομική δραστηριότητα και των δυο Περιφερειών επικεντρώνεται στη μεταποίηση και στη γεωργία, δυο τομείς που εξαρτώνται πλήρως από τις μεταφορές, η αναβάθμιση του ρόλου των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, η δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών (γερανών), καθώς και κατάλληλων χώρων (ντεπό) για την αποθήκευση των κοντέινερ είναι ζωτικής σημασίας, για την ομαλή λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητα των Περιφερειών

 
Στο σημερινό οικονομικό δελτίο του ΣΕΒ  φιλοξενούνται οι θέσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας όπου προβάλλεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη εξομάλυνσης των συνθηκών λειτουργίας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών, επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στη Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Θεσσαλία, αναβάθμισης του ρόλου των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών (δημιουργία γερανών και ντεπό για την αποθήκευση κοντέινερ), ολοκλήρωσης των οδικών αξόνων και της δημιουργίας εμπορευματικού κέντρου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λιμένα Βόλου και τη διασύνδεση του με το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου και το λιμάνι Αλμυρού. Επαναδιατυπώνεται, επίσης, το αίτημα για τη δημιουργία Υπουργείου Βιομηχανίας με στόχο την εφαρμογή μιας σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα.

(Στην ενότητα άρθρα διαβάστε το άρθρο της κυρίας Ελένης Κολιοπούλου, Προέδρου ΔΣ, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος)

Σχετικά Άρθρα