Συρρίκνωση μεταποίησης και αύξηση λουκέτων παραλύουν την οικονομία

Οι συνθήκες συρρίκνωσης του μεταποιητικού τομέα, η ταχύτατη πτώση της κατανάλωσης, η εκτεταμένη έλλειψη ρευστότητας και η υπερφορολόγηση παραλύουν την επιχειρηματικότητα

 
Συνθήκες συρρίκνωσης στην μεταποίηση

Επιστροφή του μεταποιητικού τομέα της Ελλάδας σε συνθήκες συρρίκνωσης υπέδειξαν τα στοιχεία της έρευνας του Σεπτεμβρίου της Markit.

Η συνολική μείωση ήταν αποτέλεσμα της υποχώρησης τόσο της παραγωγής όσο και των νέων παραγγελιών.

Ωστόσο, οι εταιρείες εξακολούθησαν να αυξάνουν το εργατικό δυναμικό τους, μολονότι με τον ασθενέστερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους των παραγωγών αγαθών συμπιέστηκαν περαιτέρω, καθώς οι τιμές χρέωσης μειώθηκαν, παρά την σταθερή αύξηση του κόστους εισροών.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI) –ένας σύνθετος δείκτης ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να μετρά την απόδοση της μεταποιητικής οικονομίας– υποχώρησε στις 49,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την Markit, η τελευταία τιμή, η οποία είναι χαμηλότερη από τις 50,4 μονάδες του Αυγούστου, υπογράμμισε την επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο καταγράφεται για έκτη φορά μέσα στο 2016.

Οι Έλληνες κατασκευαστές μείωσαν την παραγωγή τους κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, ο ρυθμός συρρίκνωσης ήταν αρκετά χαμηλός και ακολούθησε τη μόλις οριακή αύξηση της παραγωγής του Αυγούστου.

Η μείωση εκτιμάται ότι ήταν αποτέλεσμα του συνδυασμού της περιορισμένης διαθεσιμότητας πρώτων υλών για την παραγωγή και της έλλειψης ρευστότητας στον τομέα. Επιπλέον, τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων μειώθηκαν για ενενηκοστό πέμπτο συνεχή μήνα.

Τα επίπεδα των εισερχόμενων νέων παραγγελιών στον μεταποιητικό τομέα της Ελλάδας επέστρεψαν σε πλαίσια συρρίκνωσης κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, μετά την οριακή αύξηση του Αυγούστου. Η υποχώρηση ήταν ευρεία καθώς τα επίπεδα των νέων παραγγελιών εξαγωγών υποχώρησαν επίσης, δίνοντας τέλος σε μία περίοδο ανάπτυξης διάρκειας δύο μηνών.

Εν τω μεταξύ, οι κατασκευαστές του μεταποιητικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εξακολούθησαν να αυξάνουν τα επίπεδα στελέχωσης κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, επεκτείνοντας την τρέχουσα περίοδο αύξησης σε τέσσερις συνεχείς μήνες.

Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης των θέσεων εργασίας ήταν χαμηλός και εξασθένησε καταγράφοντας χαμηλό τεσσάρων μηνών. Η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων καταγράφηκε παρά την περαιτέρω μείωση των επιπέδων αδιεκπεραίωτων εργασιών, τα οποία υποχώρησαν με τον δεύτερο εντονότερο ρυθμό σε διάστημα 11 μηνών.

Τα τελευταία στοιχεία της έρευνας υπέδειξαν περαιτέρω μείωση των τιμών πώλησης, τις οποίες επέβαλαν οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών. Υπήρξαν ενδείξεις ότι η μείωση ήταν αποτέλεσμα του εντονότερου ανταγωνισμού στον τομέα. Η μέση επιβάρυνση κόστους εξακολούθησε να αυξάνεται, γεγονός το οποίο συμβαίνει για έκτη φορά σε ισάριθμους μήνες. Το υψηλότερο κόστος εισροών συνδέθηκε από τα μέλη του πάνελ με τις ελλείψεις πρώτων υλών.

Οι αυξανόμενες τιμές εισροών ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της περαιτέρω μείωσης της αγοραστικής δραστηριότητας των εταιρειών του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Τα αποθέματα εισροών μειώθηκαν για ενενηκοστό όγδοο συνεχή μήνα.

Τέλος, οι μέσοι χρόνοι παράδοσης προμηθειών στον μεταποιητικό τομέα της Ελλάδας παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητοι κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

 
Ο συνδυασμός που οδηγεί  στα λουκέτα

Η  ταχύτατη πτώση της κατανάλωσης, η εκτεταμένη έλλειψη ρευστότητας και η υπερφορολόγηση  κλονίζουν συνθέμελα την επιχειρηματικότητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού  Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 ως προς την ίδρυση και τη διακοπή της λειτουργίας επιχειρήσεων ήταν συγκριτικά κατά πολύ χειρότερο από τα αντίστοιχο διάστημα του 2015 ενώ ως προς το σύνολο (σ.σ. για το εννεάμηνο του 2016), οι διαγραφές ξεπερνούν τις εγγραφές (21.654 εγγραφές – 24.330 διαγραφές). Στο μέτωπο των διαγραφών το πρώτο εννεάμηνο  καταγράφεται αύξηση 33,35%, ή 24.330 κλειστές επιχειρήσεις, έναντι 18.245 την ίδια περίοδο το 2015. Οι νέες εγγραφές σε σχέση με το 2015, μειώνονται κατά 10,41% περιοριζόμενες σε 21.657, έναντι των 24.174. Συγκεκριμένα, ο αριθμός ίδρυσης ατομικών επιχειρήσεων υποχώρησε το 2016 στις 14.335 από τις 17.359 το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Αντίθετα οι ιδρύσεις Ανωνύμων Εταιρειών (434 έναντι 453) υπέστησαν μικρή υποχώρηση, όπως και των ΕΠΕ (324 έναντι 336), ενώ ως προς την ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (ΙΚΕ) καταγράφεται μία αισθητή αύξηση το 2016 (3.454 έναντι 2.887). Ωστόσο, ακόμη και οι ΙΚΕ, που θεωρούνται οι πλέον δημοφιλείς – γνωστές και ως εταιρείες του ενός 1 ευρώ-  έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα 420 ΙΚΕ έβαλαν λουκέτο έναντι 153 το ίδιο διάστημα του 2015. Ως προς τις διαγραφές, αριθμητικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς το 2016 εκτοξεύονται στις 16.587 έναντι 12.331 το 2015. Ισχυρές ωστόσο είναι οι απώλειες για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ο αριθμός των οποίων διέκοψε τη λειτουργία τους έφθασε τις 636, έναντι των 474 λουκέτων ΑΕ το 2015. Ομοίως αυξημένες είναι και οι διαγραφές των ΕΠΕ, όπου το εννεάμηνο του 2016 φθάνουν τις 1.474, έναντι 831 το 2015.

Σχετικά Άρθρα