Σχέδιο με έναν στόχο: Η οικονομία να είναι σε θέση να ανακάμψει γρήγορα

Η οικονομία θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακάμψει γρήγορα.

Το αίμα της παραγωγικής οικονομίας παγώνει.

Η μακροχρόνια στασιμότητα ακρωτηριάζει τις επιχειρήσεις, αδυνατίζει περαιτέρω την αγοραστική δύναμη, απομειώνει την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Η μακροχρόνια στασιμότητα λογω της δεκαετούς κρίσης και το πολυπαραγοντικό διεθνές υφεσιακό περιβάλλον συναντούν την πανδημία και επιδεινώνουν την προηγηθείσα οικονομική κρίση.

Το κύριο μέλημα θα πρέπει να είναι να ξεχωρίσουμε το προσωρινό, σύντομο διάστημα των επιπτώσεων της πανδημίας κορωνοϊού από το μακροπρόθεσμο και μη διαχειρίσιμο βαρύ κόστος μιας μόνιμης ανεξέλεγκτης επιδείνωσης. Το πιθανό ενδεχόμενο δεύτερο κύμα του κορωνοϊού από το Φθινόπωρο θα λειτουργήσει αποδιοργανωτικά στην εγχώρια και διεθνή οικονομία.

Ο αντίκτυπος μικρής διάρκειας θα μπορούσε να είναι μεγάλος, αλλά ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος θα πρέπει να είναι ελάχιστος, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές.

Η χώρα οφείλει να προετοιμασθεί με εναλλακτικά σενάρια, και να θωρακίσει την οικονομία και τους πολίτες, με βάση ένα εθνικό σχέδιο ανάταξης, ανάπτυξης με μακροπρόθεσμο όραμα. Και με άμεσες λύσεις χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες των άμεσα πληττόμενων επιχειρήσεων και πολιτών.

Η πρόκληση είναι μεγάλη. Αλλά τα οφέλη της οριστικής εκκαθάρισης, με αφορμή και την πανδημία, με ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό, εθνικό σχέδιο είναι μοναδική ευκαιρία ανάταξης της χώρας. Σχέδιο με έναν στόχο: Η οικονομία να είναι σε θέση να ανακάμψει γρήγορα.

mywaypress.gr

Σχετικά Άρθρα