Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε κατά €2 δισ. περίπου ή κατά 20,7%

Οι εξαγωγές καυσίμων αποτελούσαν στο πρώτο εξάμηνο του έτους το 31% των συνολικών εξαγωγών -Κάθετη αύξηση, κατά 52%, των εξαγωγών των πετρελαιοειδών το πρώτο εξάμηνο του έτους, σε ετήσια βάση, τόσο λόγω της αύξησης της τιμής του αργού πετρελαίου όσο και της αυξημένης ζήτησης για καύσιμα εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τους πρώτους μήνες του έτους

 
Διεθνές Εμπόριο Αγαθών Πρώτο Εξάμηνο 2017: Εμπορικό Ισοζύγιο

Την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2017, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε κατά €2 δισ. περίπου ή κατά 20,7%, έναντι μικρότερης αύξησης του κατά 3,4% στην αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τούτο προέκυψε ως το αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αύξησης των συνολικών εισαγωγών (+19,3%) που διαμορφώθηκαν στα €25,8 δισ. από εκείνη των εξαγωγών (+18,2%) που ανήλθαν στα €14,2 δισ.. Σημειώνεται ότι και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς τα καύσιμα διευρύνθηκε κατά 16,2% ή κατά €1,4 δισ. στο πρώτο εξάμηνο του 2017, έναντι αύξησης κατά 15,7% στην αντίστοιχη περίοδο του 2016.

 

  1. Συνολικές Εξαγωγές

Στο πρώτο εξάμηνο του 2017, ο 12-μηνος ρυθμός αύξησης των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 18,2%, έναντι μείωσης κατά 7,8% στην αντίστοιχη περίοδο του 2016. Σημειώνεται η θεαματική επίδοση των εξαγωγών τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους και κυρίως κατά τον μήνα Μάρτιο και Μάιο (Ιαν.:+ 24,7%, Φεβ.:+10,5%, Μαρτ.:+27,1%, Απρ.: +10,0%, Μάιος: +25,8%, Ιούν.:+11,8%, σε ετήσια βάση). Βασική αιτία είναι η κάθετη αύξηση, κατά 52%, των εξαγωγών των πετρελαιοειδών το πρώτο εξάμηνο του έτους, σε ετήσια βάση, τόσο λόγω της αύξησης της τιμής του αργού πετρελαίου όσο και της αυξημένης ζήτησης για καύσιμα εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τους πρώτους μήνες του έτους. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές καυσίμων αποτελούσαν στο πρώτο εξάμηνο του έτους το 31% των συνολικών εξαγωγών.

Αναφορικά με την εξέλιξη των εξαγωγών ανά προϊόν στο πρώτο εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με την ανάλυση του εξωτερικού εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ, εκτός των πετρελαιοειδών (+51,8%), σημαντική αύξηση, σε ετήσια βάση, παρουσίασαν οι πρώτες ύλες (+39,0%), τα χημικά προϊόντα (+12,8%) και τα βιομηχανικά είδη (+12,0%). Απεναντίας , τα προϊόντα που παρουσίασαν μειωμένες εξαγωγές σε σχέση με πέρυσι, ήσαν τα έλαια (-15,1%), τα μηχανήματα (- 3,9%) και τα ποτά-καπνός (-1,6%).

Τέλος όσον αφορά στην διάρθρωση των εξαγωγών σημειώνεται ότι οι περισσότερες εξαγωγές εκτός από τα καύσιμα πραγματοποιήθηκαν από τον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων (συμπεριλαμβάνονται τρόφιμα, ποτά, καπνός, έλαια) κατά 20%, των βιομηχανικών ειδών κατά 23% και των χημικών προϊόντων κατά 11% .

1.1. Εξαγωγές χωρίς καύσιμα

Ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών εκτός καυσίμων διαμορφώθηκε σε 7,6%, σε ετήσια βάση, το πρώτο εξάμηνο 2017, έναντι μικρής μείωσης κατά 1,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Αναφορικά με την κατεύθυνση των εξαγωγών αυτών, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 6,9% στο πρώτο εξάμηνο του 2017, σε ετήσια βάση, ενώ οι εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες αυξήθηκαν σημαντικά κατά 9,1%. Σημειώνεται ότι το 68,5% των εξαγωγών αγαθών εκτός καυσίμων απορροφήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο 31,5% από τις τρίτες χώρες.

 

  1. Συνολικές Εισαγωγές

Στο πρώτο εξάμηνο του 2017, οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά κατά 19,3%, περισσότερο από ό,τι αυξήθηκαν οι εξαγωγές, έναντι μείωσης κατά 3,1% στο αντίστοιχο διάστημα του 2016. Οι εισαγωγές επηρεάστηκαν γενικά από τους ιδίους παράγοντες που επηρέασαν και τις εξαγωγές κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, και επιπλέον από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης που συνοδεύει την βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι οι εισαγωγές καυσίμων, που περιλαμβάνουν κυρίως το αργό πετρέλαιο, σημείωσαν στο πρώτο εξάμηνο του 2017 σημαντική αύξηση κατά 50,3%.

Επιπλέον, στο πρώτο εξάμηνο του 2017, εκτός των πετρελαιοειδών, σημαντική αύξηση, σε ετήσια βάση, παρουσίασαν οι εισαγωγές σε μηχανήματα (+21,0%), έλαια (+15,7%), πρώτες ύλες (+13,2%) αλλά και τα βιομηχανικά είδη (+9,1%), τα τρόφιμα (+7,9%) και τα χημικά προϊόντα (+5,5%). Αντίθετα, μείωση παρουσίασαν, σε σχέση με πέρυσι, οι εισαγωγές των ποτών-καπνού (-3,2%). Τέλος, όσον αφορά στην διάρθρωση των εισαγωγών ανά εισαγόμενο προϊόν σημειώνεται ότι, οι περισσότερες εισαγωγές εκτός από τα καύσιμα (24%) γίνονται σε μηχανήματα κατά 25%, σε βιομηχανικά είδη κατά 22% και σε χημικά προϊόντα κατά 15% .

2.1. Εισαγωγές χωρίς καύσιμα

Οι εισαγωγές χωρίς τα καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,8% στο πρώτο εξάμηνο του 2017, έναντι αύξησης κατά 6,4% στην αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η άνοδος των εισαγωγών, όσο ανακάμπτει η οικονομική δραστηριότητα, εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τις εξωτερικές συναλλαγές. Σχετικά με την προέλευση των ανωτέρω εισαγωγών, η αύξηση τους προήλθε κυρίως από τρίτες χώρες κατά 22,8%, έναντι κατά πολύ μικρότερης αύξησης κατά 6,0% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ότι μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών εκτός καυσίμων προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ποσοστό 63%.

Eurobank Research: Σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν ετήσια αύξηση 11,8% ή €251,0 εκατ. τον Ιούνιο 2017. Οι εισαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν 6,5% ή €237,0 εκατ. Βάσει των παραπάνω στοιχείων το εμπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά €14,0 εκατ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευμάτων κινήθηκαν ανοδικά σε ετήσια βάση για 11ο συνεχή μήνα τον Ιούνιο 2017.1 Πιο αναλυτικά, διαμορφώθηκαν στα €2.379,2 εκατ. από €2.128,2 εκατ. τον Ιούνιο 2016.2 Η εν λόγω μεταβολή ισοδυναμεί με αύξηση της τάξης του 11,8% ή €251,0 εκατ. Η κατηγορία των εμπορευμάτων εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων (εκτός Π&Π) είχε την υψηλότερη συνεισφορά παρουσιάζοντας ενίσχυση 11,5% ή €181,2 εκατ. Ακολούθησε η κατηγορία των πετρελαιοειδών με αύξηση 15,1% ή €80,1 εκατ. ενώ αυτή των πλοίων είχε αρνητική συνεισφορά (-51,3% ή -€10,2 εκατ.).

Οι ελληνικές εισαγωγές εμπορευμάτων διαμορφώθηκαν στα €3.877,1 εκατ. τον Ιούνιο 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 6,5% ή €237,0 εκατ. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Τα πετρελαιοειδή αγαθά είχαν την υψηλότερη συνεισφορά σημειώνοντας άνοδο 18,1% ή €121,9 εκατ. Και ακολούθησαν οι κατηγορίες των εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων (3,8% ή €110,1 εκατ.) και των πλοίων (6,1% ή €5,1 εκατ.).

Βάσει των παραπάνω μεταβολών το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε (αύξηση του ισοζυγίου) σε ετήσια βάση κατά €14,0 εκατ. τον Ιούνιο 2017.4 Η προαναφερθείσα μεταβολή προήλθε από την αύξηση του ισοζυγίου εμπορευμάτων εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων κατά €71,1 εκατ. Τα ισοζύγια των πετρελαιοειδών και των πλοίων παρουσίασαν ετήσια μείωση της τάξης των -€41,8 και -€15,3 εκατ. αντίστοιχα. Για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου 2017, οι εξαγωγές εμπορευμάτων κατέγραψαν ετήσια άνοδο 18,2% ή €2.181,4 εκατ.

Η κατηγορία των πετρελαιοειδών αγαθών είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά παρουσιάζοντας αύξηση 51,5% ή €1.492,2 εκατ. Και ακολούθησε αυτή των εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων με ενίσχυση 7,8% ή €704,6 εκατ. Οι εξαγωγές στην κατηγορία των πλοίων παρουσίασαν πτώση -20,6% ή -€15,4 εκατ. Για το ίδιο χρονικό διάστημα οι εισαγωγές εμπορευμάτων ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 19,3% ή €4.169,7 εκατ. Όπως και στον τομέα των εισαγωγών η κατηγορία των πετρελαιοειδών είχε την υψηλότερη συνεισφορά (αύξηση 54,4% ή €2.076,8 εκατ.) και ακολούθησαν οι κατηγορίες των πλοίων (81,7% ή €1.062,1) και των εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων (6,3% ή €1.030,8 εκατ.).

Τέλος, για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε (μείωση του ισοζυγίου) σε ετήσια βάση κατά €1.988,3 εκατ. με τις μεταβολές στα επί μέρους ισοζύγια να έχουν ως εξής: πλοία -€1.077,5 εκατ., πετρελαιοειδή – €584,6 εκατ. και εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων -€326,2 εκατ.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας για τις εμπορευματικές συναλλαγές της ελληνικής οικονομίας τον Ιούνιο 2017 (και Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017) θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η επίδραση του εξωτερικού τομέα στον ονομαστικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 2ο τρίμηνο 2017 αναμένεται να είναι θετική. Το εν λόγω συμπέρασμα εξάγεται βάσει των παρακάτω στοιχείων: 1ον το ισοζύγιο αγαθών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 88,3 εκατ. το 2017 Q2 (στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών, ΕΛΣΤΑΤ) και 2ον το ισοζύγιο υπηρεσιών ενισχύθηκε κατά 120,6 εκατ. στο δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 2017 (στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών, Τράπεζα της Ελλάδος).

Πηγές: Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank και Eurobank Research

Σχετικά Άρθρα