Το Χρηματιστήριο Αθηνών χτυπά καμπανάκι για την ισότητα των φύλων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο της παγκόσμιας συνεργασίας με 85 χρηματιστήρια που πραγματοποιούν σήμερα εκδηλώσεις για την ισότητα των δύο φύλων με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, υποδέχθηκε στελέχη γυναικών και μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Ομίλων Χρηματιστηρίου Αθηνών και Χρηματιστηρίου Ενέργειας που χτύπησαν το παραδοσιακό καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται για 5η συνεχή χρονιά και αποτελούν συνεργασία μεταξύ των IFC, Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative, UN Global Compact, UN Women, the World Federation of Exchanges and Women in ETFs. Στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, δίνοντας την ευκαιρία στον ιδιωτικό τομέα να προωθήσει την ισότητα των δύο φύλων, τη διαφορετικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Πλέον των παραπάνω εκδηλώσεων, οι οργανισμοί-εταίροι επικροτούν το έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα και ενθαρρύνουν τα χρηματιστήρια παγκοσμίως να αναλάβουν περαιτέρω δράση για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στις αγορές τους ώστε να επιτευχθεί ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ως μέλος του SSE με την ενεργή συμμετοχή του σε αυτή την πρωτοβουλία για την προώθηση των επενδύσεων και την ενίσχυση της εταιρικής απόδοσης σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), δίνει το μήνυμα ότι οι κεφαλαιαγορές και ο ιδιωτικός τομέας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Σχετικά Άρθρα