Corallia Clusters Career Day

Ημέρες Καριέρας από το Corallia  και τα μέλη του gi-Cluster, mi-Cluster και si-Cluster

 
Το Corallia σε συνεργασία με τα τρία clusters καινοτομίας που συντονίζει, το giCluster (ψυχαγωγικές και δημιουργικές τεχνολογίες και εφαρμογές), το miCluster (συστήματα και εφαρμογές νανο/μικροηλεκτρονικής) και το siCluster (διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές), διοργανώνουν την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015 το “Corallia Clusters Career Day” στο α2-innohub [Λ. Κηφισίας 44, Monumental Plaza-Κτήριο Γ, 15125 Μαρούσι].

Τα τελευταία χρόνια, το “Corallia Clusters Career Day” έχει καθιερωθεί ως οι ημέρες καριέρας των οικοσυστημάτων καινοτομίας στη χώρα, που φέρνουν σε επαφή υποψήφιους που αναζητούν εργασία σε εξειδικευμένους τομείς, με εκπροσώπους και στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογιών αιχμής. Απευθύνονται σε όσους φοιτητές και αποφοίτους επιθυμούν να ενημερωθούν για τις προοπτικές καριέρας σε σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους, αλλά και όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα, να παρακολουθήσουν σεμινάριο συγγραφής βιογραφικού και να συμμετέχουν σε συνεντεύξεις με καταρτισμένους επαγγελματίες των αντίστοιχων πεδίων. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς που ήδη εργάζονται να γνωρίσουν τις νέες τάσεις της αγοράς εργασίας και ενδεχομένως να αναζητήσουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα σε κάποιον από τους συγκεκριμένους κλάδους.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία: α) να συμμετέχουν σε εξειδικευμένο σεμινάριο παροχής χρήσιμων συμβουλών συγγραφής βιογραφικού και διεξαγωγής συνεντεύξεων, β) να παρακολουθήσουν σύντομες παρουσιάσεις επιχειρήσεων των gi-Cluster, mi-Cluster και si-Cluster με τις ευκαιρίες καριέρας που προσφέρουν, γ) να πραγματοποιήσουν επαγγελματικές συναντήσεις – συνεντεύξεις με εκπροσώπους εταιρειών-μελών των clusters, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρουσιάσουν το βιογραφικό τους, και δ) να συμμετέχουν σε έγκυρο ψυχομετρικό τεστ που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία Owiwi, μέλος του gi-Cluster και απόφοιτο του προγράμματος egg-enter.grow.go.

Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στο Corallia Clusters Career Day είναι οι εξής: Akronic, Get, ESS, ISI Hellas, Kyttaro Tech, Lancom, Lazyland, Meazon, Neuropublic, Owiwi, Planetek Hellas, Teletel, TripArt, Vermantia.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή για την απόκτηση εισιτηρίου στους χώρους της εκδήλωσης, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.eventbrite.com/e/corallia-clusters-career-day-tickets-18712990057. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται επίσης να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα για τις ανοικτές θέσεις (Game Developers,  iOS/Android Developers, 2D/3D Animators, Hardware/Software Engineers, Business Development and Sales Associate, Integration & Verification Engineer, Lab Engineer, Marketing and Sales, Senior SW Engineer, System Administrator, Sales Account Manager, Network Engineer, SDK Engineer/Mobile, Junior Java developer, Technical Writer, .NET developer (backup for Trichos), Assistant project manager/Scrum master, Integration & Verification Engineer, System/Hardware Engineer, Analog/RF Integrated Circuits (IC) Design Engineer, Senior SW Engineer, System Administrator/Developer, Developer, Application Engineer, Earth Observation Specialist, Senior Software Engineer – JAVA) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Career Match-Making (www.corallia.org/career-match-making.html). Στην πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τις ανοικτές θέσεις εργασίας, τις εταιρείες που προσλαμβάνουν και να δηλώσουν αυτές που τους ενδιαφέρουν.

 
INFO

Σχετικά με το Corallia

Το Corallia είναι ο πρώτος οργανισμός που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters) με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικός προσανατολισμός. Στα clusters που αναπτύσσει, το Corallia έχει ρόλο συντονιστή και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των φορέων καινοτομίας του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών εργαστηρίων, των κεντρικών κυβερνητικών και περιφερειακών υπηρεσιών, των επιχειρηματικών αγγέλων και των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των παρόχων υποδομών και υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Σήμερα, το Corallia έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά Clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές) και το gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές).

Επιπλέον, το Corallia διαχειρίζεται ένα δίκτυο τριών μονοθεματικών κέντρων καινοτομίας (InnoHubs) σε στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας και της περιφέρειας: το α1-innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), το π1-innohub (Καστρίτσι, Πάτρα, Δυτική Ελλάδα) και το α2-innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), όπου στεγάζονται επίσης τα κεντρικά γραφεία.

Το Corallia υλοποιεί, επίσης, πρόγραμμα επιτάχυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας (ΥΕΑP) με μια σειρά πρωτοβουλιών όπως: ο σημαντικότερος επιταχυντής της χώρας, το egg – enterˑgrowˑgo, σε συνεργασία με τη Eurobank, το Educational Trip με τους φοιτητικούς συλλόγους του Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech και UC San Diego κ.ά.

Στο πλαίσιο εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης συνεργασιών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, το Corallia επενδύει στις διεθνείς συνεργασίες εδραιώνοντας ισχυρούς δεσμούς με σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη clusters και συμμετέχοντας ενεργά σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά έργα.

Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, και ιδιωτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του προγράμματος Διεθνικής Συνεργασίας South East Europe Transnational Cooperation Programme, καθώς και δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.corallia.org.

Σχετικά Άρθρα